Standardegenskap

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet CommandButton

Objektet CustomControl

Använd egenskapen Default när du vill ange om en kommandoknapp ska vara standardknapp i ett formulär. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.Default

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Default använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Kommandoknappen är standardknapp.

Nej

False

(Standardvärde) Kommandoknappen är inte standardknapp.

Du kan ange den här egenskapen genom att använda kommandoknappen egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

När kommandoknappens Default-egenskapsinställning är Ja och formulärfönstret är aktivt, kan användaren välja kommandoknappen genom att trycka på RETUR (om ingen annan kommandoknapp har fokus) samt klicka på kommandoknappen.

I ett formulär kan bara en enda kommandoknapp vara standardknapp. När du anger egenskapen Default till värdet Ja för en kommandoknapp får egenskapen automatiskt värdet Nej för alla andra kommandoknappar i formuläret.

Tips!

För ett formulär som har stöd för bestående åtgärder, till exempel borttagningar, är det en bra idé att kontrollera länken Avbryt knappen standardkommandoknappen. Du gör detta genom att ange egenskapen standard och egenskapen Avbryt till Ja.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×