Ställa in tid och hastighet för övergångar

Du kan ändra varaktigheten för en övergång, ändra övergångseffekten och ange om något ljud ska spelas upp under en övergång. Du kan även ange hur lång tid övergången ska ta från en bild till nästa.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Ange varaktigheten för en övergång

Ändra effektalternativ för en övergång

Ange tid för byte till nästa bild

Ange att ett ljud ska spelas upp under övergången

Ange varaktigheten för en övergång

 1. Markera den bild som har den övergång som du vill ändra.

 2. Ange det antal minuter som önskas i rutan Varaktighet i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

Gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar i menyfliksområdet för PowerPoint 2010.

Överst på sidan

Ändra effektalternativ för en övergång

Många, men inte alla, övergångar i PowerPoint 2010 har egenskaper du kan ändra.

 1. Markera den bild som har den övergång som du vill ändra.

 2. Klicka på Effektalternativ i gruppen Övergång till den här bilden på fliken Övergångar och markera ett alternativ.

  Effektalternativ i gruppen Övergång till den här bilden

I det här exemplet har en Galleri-övergång lagts till i bilden och alternativet Från höger har markerats.

En galleriövergång under ett bildspel

En Galleri-övergång med alternativet Från höger markerat under en presentation.

Överst på sidan

Ange tid för byte till nästa bild

 1. Markera den bild som du vill ange tid för.

 2. Gör något av följande under Frammatning i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar:

  Gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar i menyfliksområdet för PowerPoint 2010.

  • Om du vill att bilden ändras till nästa bild då du klickar med musen markerar du kryssrutan Vid musklickning.

Om du vill ange ett visst tidsintervall för varje byte av bild markerar du kryssrutan Efter och skriver sedan in önskat antal minuter eller sekunder i textrutan.

Obs!:  För att kunna använda de angivna tiderna ska du verifiera att kryssrutan Använd tidsinställningar är markerad på fliken Bildspel i gruppen Konfigurera.

Överst på sidan

Ange att ett ljud ska spelas upp under övergången

 1. Markera den bild som har den övergång som du vill ändra.

 2. Ange önskat ljud i rutan Ljud i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

  Gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar i menyfliksområdet för PowerPoint 2010.

  Obs!:  Om du vill använda ett eget ljud öppnar du listan Ljud, väljer Andra ljud och i dialogrutan Lägg till ljud letar du upp den ljudfil som du vill använda och klickar på OK

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×