Stöd för flera domäner för Office 365-grupper – hjälp för administratörer

Vissa stora organisationer använder separata e-postdomäner för att dela upp olika delar av verksamheten. Som administratör kan du ange vilken domän som ska användas när användare i organisationen skapar Office 365-grupper.

Om din organisation kräver att användare skapar sina grupper i andra domäner än den godkända standarddomänen för din organisation kan du göra det genom att konfigurera principer för e-postadresser med PowerShell.

Anslut till Exchange PowerShell

Innan du kan köra PowerShell-cmdletar måste du hämta och installera en modul som gör att du kan kommunicera med din Office 365-organisation. Läs Anslut till Exchange Online med fjärr-PowerShell.

Konfigurera principer för e-postadresser

Om din organisations huvuddomän till exempel är Contoso.com men organisationens godkända standarddomän är service.contoso.com så kommer Office 365-grupper att skapas i service.contoso.com (t.ex. jimsteam@service.contoso.com). Du har också underdomäner som konfigurerats i organisationen som du vill att Office 365-grupper ska skapas i. Till exempel:

 • students.contoso.com för studenter

 • faculty.contoso.com för lärare och övrig personal

Obs!: Principer för e-postadresser utvärderas baserat på prioritet. Värdet 1 innebär högsta prioritet. När en princip för e-postadresser matchar utvärderas inte några ytterligare principer för e-postadresser och adresser som märks i Office 365-gruppen följer den matchande principen för e-postadresser. Om inga principer för e-postadresser matchar de angivna villkoren får Office 365-gruppen etableras i organisationens godkända standarddomän. Mer information om hur du lägger till en godkänd domän finns i Hantera godkända domäner i Exchange Online.

Scenario 1

Följande exempel visar hur du etablerar alla Office 365-grupper i organisationen i domänen groups.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Scenario 2

Du vill kontrollera vilka underdomäner som Office 365-grupper skapas i. Du vill ha:

 • Office 365-grupper som skapas av studenter (användare vars inställning för Avdelning är Studenter) i domänen students.groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Office 365-grupper som skapas av lärare och övrig personal (användare vars inställning för Avdelning är Fakultet eller vars e-postadress innehåller faculty.contoso.com)) i domänen faculty.groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Alla andra användare i domänen groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

Ändra principer för e-postadresser

Använd cmdleten Set-EmailAddressPolicy för att ändra mallar för prioritet eller e-postadress för en befintlig princip för e-postadresser.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Om en princip för e-postadresser ändras påverkar det inte de grupper som redan har etablerats.

Ta bort principer för e-postadresser

Använd cmdleten Remove-EmailAddressPolicy om du vill ta bort en princip för e-postadresser.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Om en princip för e-postadresser ändras påverkar det inte de grupper som redan har etablerats.

Hybridkrav

Om din organisation är konfigurerad i ett hybridscenario läser du Konfigurera Office 365-grupper med lokal Exchange-hybrid för att se till att organisationen uppfyller kraven för att skapa Office 365-grupper.

Ytterligare information

Det finns några saker du bör veta om hur du använder principer för e-postadresser för Office 365-grupper:

 • Prestandan när du skapar grupper beror på antalet principer för e-postadresser som har konfigurerats i din organisation.

 • Användare kan inte ändra domäner när de skapar Office 365-grupper. Endast administratörer kan ange vilken domän som gruppen kan skapas i.

 • Grupper av användare bestäms med standardfrågorna (Användaregenskaper) som redan finns tillgängliga. Information om filtrerbara egenskaper som stöds finns i Filtrerbara egenskaper för parametern -RecipientFilter.

 • Om du inte konfigurerar några principer för e-postadresser för grupper väljs den godkända standarddomänen när en grupp skapas.

 • Om du tar bort en godkänd domän bör du uppdatera principerna för e-postadresser först – annars påverkas gruppetableringen.

 • Högst 100 principer för e-postadresser kan konfigureras för en organisation.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×