Stöd för NAT med Office 365

Sammanfattning   : Ger information om att ange ungefärligt antal klienter som du kan använda per IP-adress i din organisation med NAT (Network Address Translation).

Tidigare rekommenderades att det maximala antalet Exchange-klienter per IP-adress vid anslutning till Office 365 vara cirka 2 000 klienter per nätverksport.

Varför ska jag använda NAT?

Med hjälp av NAT kan tusentals personer i ett företagsnätverk ”dela” några få offentligt dirigerbara IP-adresser.

De flesta företagsnätverk använder privata IP-adressutrymmen (RFC1918). Det privata adressutrymmet tilldelas av IANA (Internet Assigned Numbers Authority) och det är endast avsett för nätverk som inte dirigeras direkt till och från det globala Internet.

Organisationer tillhandahåller åtkomst för enheter i ett privat IP-adressutrymme med hjälp av gatewaytekniker som brandväggar och proxyservrar som tillhandahåller NAT- (Network Address Translation) eller PAT-tjänster (Port Address Translation). Tack vare dessa gateways förefaller det som att trafik från interna enheter till Internet (inklusive Office 365) ser ut att komma från en eller flera offentligt dirigerbara IP-adresser. Varje utgående anslutning från en intern enhet omvandlas till en annan TCP-port på den offentliga IP-adressen.

Varför behöver så många anslutningar vara öppna till Office 365 samtidigt?

Outlook kan öppna åtta eller fler anslutningar (i situationer där det finns tillägg, delade kalendrar, postlådor osv.). Eftersom det finns högst 64 000 tillgängliga portar på en Windows-baserad NAT-enhet kan det finnas maximalt 8 000 användare bakom en IP-adress innan det är slut på portar. Observera att om kunder använder enheter som inte är baserade på Windows-operativsystem för NAT beror det totala antalet tillgängliga portar på vilken NAT-enhet eller programvara som används. I ett sådant scenario kan det maximala antalet portar vara mindre än 64 000. Porttillgängligheten påverkas även av andra faktorer, 4 000 portar i Windows är exempelvis reserverade för egen användning, vilket minskar det totala antalet tillgängliga portar till 60 000. Det kan även finnas andra program, t.ex Internet Explorer, som kan ansluta samtidigt, och därmed minskar ytterligare antalet tillgängliga portar.

Beräkna det maximala antalet enheter som stöds bakom en offentlig IP-adress med Office 365

Om du vill beräkna det maximala antalet enheter som kan finnas bakom en offentlig IP-adress bör du övervaka nätverkstrafiken och fastställa den högsta portanvändningen per klient. En högtrafikfaktor bör även användas för portanvändningen (lägst 4). Med följande formel kan du beräkna hur många enheter som stöds per IP-adress:

Det högsta antalet enheter bakom en offentlig IP-adress = (64 000 – reserverade portar)/(högsta portanvändning + högtrafikfaktor)

Om exempelvis 4 000 portar är reserverade för användning i Windows och det krävs 6 portar per enhet med en högtrafikfaktor på 4:

Det maximala antalet enheter som stöds bakom en offentlig IP-adress är då = (64 000 – 4 000)/(6 + 4) = 6 000

Med värdpaketet Office 365 som ingår i uppdateringar från september 2011 för Microsoft Office Outlook 2007, eller november 2011 för Microsoft Outlook 2010, eller senare uppdateringar, kan antalet anslutningar från Outlook (både Office Outlook 2007 med Service Pack 2 och Outlook 2010) till Exchange vara så få som 2.

Om du vill hantera fler än 2 000 enheter bakom en offentlig IP-adress följer du anvisningarna för att bedöma det maximala antal enheter som stöds:

Övervaka nätverkstrafiken och fastställ den högsta portanvändningen per klient. Samla in den här informationen:

  • Från flera platser

  • Från flera enheter

  • Vid flera tidpunkter

Med formeln ovan kan du beräkna det maximala antalet användare per IP-adress som stöds i miljön.

Det finns olika metoder med vilka det går att distribuera klientbelastningen på ytterligare offentliga IP-adresser. Vilka strategier som är tillgängliga beror på egenskaperna i företagets gatewaylösning. Den enklaste lösningen är att segmentera användaradressutrymmet och statiskt ”tilldela” varje gateway ett antal IP-adresser. Med många gatewayenheter finns även möjligheten att använda en IP-adresspool. Fördelen med en adresspool är att den är mycket mer dynamisk och risken för justeringar när antalet användare växer är även mindre.

Mer information finns i

Hantera Office 365-slutpunkter

Felsöka Office 365-anslutningar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×