Office
Logga in

Stänga och öppna navigeringsfönstret och objekten i fönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vad vill du göra?

Förstå navigeringsfönstret

Öppna och stänga navigeringsfönstret och dess objekt

Öppna ett databasobjekt

Mer information om navigeringsfönstret

Förstå navigeringsfönstret

Microsoft Office Access 2007 innehåller en ny funktion som kallas navigeringsfönstret. Fönstret ersätter databasfönstret och du kan också använda det i stället för menyformulär – skärmar som används för att utföra vanliga uppgifter, till exempel köra rapporter eller stänga en databas.

Du använder fönstret för att köra och hantera objekt, tabeller, rapporter, formulär och så vidare, i en databas. Till exempel om du behöver köra en rapport kan starta du den i navigeringsfönstret. Du kan också öppna rapporten i designvyn i navigeringsfönstret om du behöver ändra design på rapporten.

I det här avsnittet förklaras hur du utför grundläggande åtgärder i navigeringsfönstret, bland annat hur du visar och döljer fönstret och öppnar databasobjekt som visas i fönstret.

Om du är nybörjare i navigeringsfönstret och du behöver bakgrundsinformation eller så måste du veta hur du utför en uppgift som inte finns med här, finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret. Avsnittet lär du dig grunderna i navigeringsfönstret och hur du kan utföra alla uppgifter som är tillgängliga i fönstret.

Öppna och stänga navigeringsfönstret och dess objekt

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas i Office Access 2007, inklusive databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du kan förhindra att navigeringsfönstret visas som standard genom att ange ett alternativ för globala program. Följande steg förklarar hur du tar varje åtgärd.

Visa och dölja fönstret

 • Klicka på knappen Öppna/Stäng gränslinje i navigeringsfönstret Bild av knapp eller trycka på F11.

Förhindra att navigeringsfönstret visas som standard

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klickar du på Aktuell databas, och under Navigering, markera eller avmarkera kryssrutan Visa navigeringsfönster. Alternativet är valt som standard.

Obs!: Vi rekommenderar att du döljer navigeringsfönstret om du har en skärm som ett menyformulär eller någon annan metod för att öppna objekt i databasen.

Öppna ett databasobjekt

När du vill köra en enskilda databasobjekt, till exempel ett formulär eller en rapport eller du vill ändra designen för ett objekt, öppna objektet direkt från navigeringsfönstret. Observera att om du kör ett makro eller ett block med Visual Basic for Applications (VBA) kod från navigeringsfönstret i stället för från ett annat objekt, inte kanske du ser synliga resultat och ett fel kan uppstå. I Access, är VBA-kod och makron vanligtvis utformade för att köras från andra objekt.

Öppna ett databasobjekt för användning

 • Markera en eller flera tabeller, frågor, rapporter eller andra objekt som du vill använda och dubbelklicka på dem i navigeringsfönstret.

  eller

  Dra objektet eller objekten till arbetsytan i Access.

Öppna databasobjekt i designvyn

 • Högerklicka på det databasobjekt som du vill ändra och klicka sedan på Designläge Bild av knapp i navigeringsfönstret.

  eller

  Markera ett eller flera objekt och tryck på CTRL+RETUR.

Läsa mer om navigeringsfönstret

Mer information om hur du använder navigeringsfönstret finns i Guide till navigeringsfönstret.

Mer information om hur du använder navigeringsfönstret i stället för menyformulär finns vart tog mina menyformulär vägen?.

Det kan slutligen vara omständligt att designa tabeller, formulär, rapporter och andra komponenter i en databas. Information om hur du skapar databasobjekt eller ändrar deras design finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×