Ställa in tabbar i ett dokument i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt att ställa in tabbar i ett Word-dokument.

Lägga till tabbstopp

Om du snabbt vill ställa in tabbstopp för dokumentet kan du klicka på linjalen där du vill att tabben ska vara.

Exempel på användning av flikar för att skapa kolumner

 1. Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal för att visa den.

  På menyn Visa väljer du Linjal

 2. Klicka på linjalen där du vill ha ett tabbstopp. Klicka exempelvis på 1, 2, 3, 4 och 5.

  Tabbstopp visas som små pilar på linjalen

När du trycker på TABB-tangenten kommer texten nu att justeras mot de tabbar som du har angett.

Obs!: För att justera positionen för en tabb drar du den åt höger eller vänster på linjalen.

Lägga till ett hängande indrag

Med ett hängande indrag kommer den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke att ha ett större indrag än den första raden.

Exempel på ett hängande stycke

 1. Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal för att visa den.

  På menyn Visa väljer du Linjal

 2. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 3. Dra den övre triangelformade delen på den nedre markören på linjalen dit du vill att indraget ska börja, till exempel vid markeringen 1 ”.

  Markera den övre delen av pilen och dra den till önskat indrag

Lägga till punktutfyllnader

I en uppställning kan det visas punkter, streck eller andra utfyllnadstecken mellan tabbarna.

Exempel på hur du använder punktutfyllnad

 1. Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal för att visa den.

  På menyn Visa väljer du Linjal

 2. Klicka där du vill ha tabben på linjalens nedre kant.

 3. Välj Tabbar så öppnas ett fönster med alternativ på fliken på Format-menyn.

 4. Välj tabben.

  Dialogrutan Flik, konfigurera en högerjusterad flik med punkter.

 5. Under Justering väljer du Höger.

 6. Under Utfyllnadstecken väljer du alternativet prickade linjer. Klicka sedan på OK.

Nu kan du lägga till poster och när du trycker på TABB visas en prickad linje över sidan, till 6-tumsmarkeringen. Formateringen läggs till på varje ny rad tills du ändrar utfyllnadstecken. För att ändra formateringen så att inget utfyllnadstecken visas följer du steg 3-5 och under Utfyllnadstecken väljer du inget.

Du kan ange en av följande typer av tabbstopp:

tabbstopp

Beskrivning

Fliken Vänster

Ett Vänsterställt tabbstopp anger startpositionen för text som sedan skrivs åt höger.

Fliken Centrera

Ett Centrerat tabbstopp anger positionen i mitten av texten. Texten centreras kring den här positionen medan du skriver.

Fliken Höger

Ett högerställt tabbstopp ställer in textens högerkant. Medan du skriver rör sig texten åt vänster.

Fliken Decimal

Ett decimaltabbstopp justerar siffror runt ett decimaltecken. Decimaltecknet förblir på samma position oavsett hur många siffror som anges. (Du kan endast justera siffror runt ett decimaltecken. Du kan inte använda decimaltabbstoppet för att justera siffror runt ett annat tecken, t.ex. ett bindestreck eller ett et-tecken.)

Fliken Liggande

Ett fälttabbstopp placerar inte ut text. Det infogar ett vertikalt fält på tabbens position.

Ställa in ett tabbstopp med linjalen

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den text som du vill ange ett tabbstopp för.

  Tips: Du kan ställa in en tabb för ett helt dokument genom att markera all text. Kortkommandot är KOMMANDO + A.

 3. På menyn Visa kontrollerar du att det finns en bockmarkeringen bredvid linjalen.

 4. Klicka på tabbväljaren vid linjalens vänstra kant och sedan på den typ av tabb du vill ha.

 5. Klicka på linjalens nedre kantlinje där du vill ställa in tabbstoppet.

Ställa in ett tabbstopp med dialogrutan

Om du vill ha dina tabbstopp vid exakta positioner som du inte kan få genom att klicka på linjalen, eller om du vill infoga ett specifikt tecken (utfyllnadstecken) före tabben, kan du använda dialogrutan Tabbar.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På menyn Visa kontrollerar du att det finns en bockmarkeringen bredvid linjalen.

 3. Längst till vänster på den vågräta linjalen klickar du på Knapp för tabbstopp och sedan på Tabbar.

 4. Under Tabbläge anger du platsen där du vill ha tabbläget.

 5. Under Justering klickar du på den typ av tabbstopp du önskar.

 6. Om du vill lägga till punkter med tabbstoppet, eller om du vill ange ett annat utfyllnadstecken, klickar du på det alternativ som du vill ha under Utfyllnadstecken.

 7. Klicka på Ställ in.

Ta bort ett tabbstopp

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den text som du vill ta bort ett tabbstopp för.

 3. På menyn Visa kontrollerar du att det finns en bockmarkeringen bredvid linjalen.

 4. Dra tabbmarkören bort från linjalen.

Se även

II en innehållsförteckning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×