Ställa in tabbar i en tabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa indrag i en tabellcell

Klicka framför texten eller numren som du vill dra in och tryck på CTRL+TABB.

Obs!: Om du vill ha för hur du skapar en innehållsförteckning (TOC) i den här artikeln hjälper dig att: Skapa en innehållsförteckning.

Ställa in ett tabbstopp i en tabellcell

Avståndet mellan tabbstoppen i Word är som standard en halv tum, men du kan ange egna tabbstopp. När du lägger till ett tabbstopp i ett dokument visas en tabbstoppsmarkör på den vågrät linjal längst upp i fönstret.

Visa den vågräta linjalen och ange tabbstopp.

Meddelanden: 

 • Om linjalen inte visas går du till fliken Visa och markerar Linjal.

 • Kryssrutan som gör att linjalerna visas.

 1. Klicka i cellen där du vill lägga till ett tabbstopp.

 2. Klicka på Vänsterställt tabbstopp Flikbild längst till vänster på den vågräta linjalen tills den ändras så att typ av tabb du vill använda.

 3. Välj någon av följande typer av tabbar:

Flikbild Ett Vänsterställt tabbstopp anger längst till vänster på textrad. När du skriver fyller texten åt höger.

Knappen Centrerat tabbstopp Centrerat tabbstopp anger mitt textraden. När du skriver visas centreras texten på den här positionen.

Flikbild Höger tabbstopp anger den högra änden av textraden. När du skriver fyller texten åt vänster.

Flikbild En decimaltabb justerar siffror runt decimaltecknet. Oavsett antalet siffror, decimaltecknet finns kvar i samma position. (När du använder den här typen av tabbstopp du måste justera siffror runt ett decimaltecken. Du kan inte använda någon annan typ av tecken, till exempel ett kommatecken, ett bindestreck eller ett et-symbol.)

Knappen Fälttabb En Texttjänster och inmatningsspråk placeras en heldragen lodrät linje genom den markerade texten. Till skillnad från andra flikar fältet fliken läggs till texten medan du klickar på linjalen. Om du inte avmarkerar fältet tabbstopp innan du skriver ut dokumentet, den lodräta linjen skrivs ut.

 1. Klicka på den vågräta linjalen där du vill ställa in tabbstoppet

  Tips: 

  • Om du vill ställa in tabbstopp genom att ange exakta mått dubbelklickar du på den vågräta linjalen, skriver önskade mått som du vill använda under Tabbläge och klickar sedan på Ange>OK.

  • Dialogrutan Tabbar

Obs!:  Om du vill ta bort ett tabbstopp drar du tabbmarkören ned från den vågräta linjalen.

Fler saker som du kan göra med tabeller

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×