Ställa in ett räkenskapsår

< Mer hjälp för Project

Räkenskapsperiod

De flesta organisationer har ett räkenskapsår som används för att beräkna finanser på årlig basis. Inom det räkenskapsåret finns det vanligtvis kvartal, månader eller andra perioder som används för att jämnt fördela ekonomiska planer. Genom att upprätta räkenskapsperioder i Project Web App kan du mappa projektarbete mot den övergripande ekonomiska planeringen.

Vad behöver jag göra?
 1. Öppna PWA-inställningar.   

  • I Project Web App väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > PWA-inställningar.

  • Under Hantera tid och aktiviteter väljer du Räkenskapsperioder.

   Räkenskapsperioder
 2. Ange ett startdatum   

  • Under Hantera räkenskapsperiod väljer du ett år och sedan Definiera.

   Definiera
  • Under Definiera räkenskapsårets startdatum skriver du in eller väljer det första datumet i räkenskapsåret.

   Startdatum för räkenskapsperiod
 3. Välj hur du vill ställa in perioderna.   

  Välj en metod under Ange metod för att skapa räkenskapsår:

  • Använder du kvartal?    Välj någon av de numrerade metoderna (4,5,4, 4,4,5 eller 5,4,4).

   Talen i de här metoderna har att göra med hur många veckor du vill ha i varje räkenskapsperiod under varje kvartal. Så här ser till exempel ett kvartal ut med metoden 4,5,4:

   4,5,4-metod

   Om du väljer 4,5,4-metoden konfigureras fyra kvartal, med tre räkenskapsperioder i varje kvartal. Den första perioden omfattar 4 veckor, den andra omfattar 5 veckor och den tredje omfattar 4 veckor.

   Totalt 12 räkenskapsperioder skapas för de här numrerade metoderna.

  • Använder du månader?    Välj Standardkalenderår om du vill skapa 12 perioder som sträcker sig från den första dagen till den sista dagen i varje månad.

   Om du ser månaderna som intervall på 4 veckor väljer du 13 månader Med det här alternativet skapas totalt 13 räkenskapsperioder.

  • Inget av det här fungerar för mig.    Välj det alternativ som ligger närmast hur organisationen fungerar. Du kan sedan gå tillbaka och finjustera när du har sparat.

 4. Ställ in formatet för periodnamn.   

  Under Definiera regler för namngivning av period kan du låta allt stå som det är om du vill. Allt kommer att fungera utmärkt. Många organisationer föredrar dock att själva ange strukturen för vilket namn varje period får.

  Om prefix eller suffix saknas används enkla inkrementella nummer (1, 2, 3 och så vidare).

  Om du lägger till en struktur i namngivningen ger du perioderna sammanhang. Du kan till exempel ställa in att perioderna ska kallas ”Sprint1_RÅ15,” ”Sprint2_RÅ15” och så vidare. Det här kan underlätta rapporteringen eftersom du får lite mer information om det som visas.

  När du lägger till prefix och suffix visas ett exempelnamn.

  Prefix och suffix
 5. Välj Skapa och spara.   

  Skapa och spara

  När du har sparat kan du ändra information eller ta bort rader i tabellen för att finjustera räkenskapsåret.

  Justera räkenskapsperioder

Vad mer kan jag göra?

Här är några saker du kanske vill göra medan du gör de inledande inställningarna:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×