Ställa in alternativen Standard eller First Release i Office 365

Med Office 365 kan du ta del av produktuppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga i stället för att göra dyra uppdateringar med några års mellanrum. Du kan styra hur organisationen ska få tillgång till uppdateringarna. Du kan till exempel registrera dig för en tidig version, så att organisationen blir bland de första som får uppdateringarna. Du kan ange att bara vissa personer ska ta emot uppdateringarna. Du kan också välja att behålla standardschemat för nya versioner och få uppdateringarna senare. I den här artikeln och videon beskrivs vilka olika alternativ som finns för att ta emot nya versioner och hur du kan använda dem för organisationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Första versionen för Office 365

Viktigt!: De Office 365-uppdateringar som beskrivs i den här artikeln gäller för Office 365, SharePoint Online och Exchange Online. De gäller inte för Skype för företag och relaterade tjänster. De här versionsalternativen utgör en målinriktad strävan efter att skapa förbättringar för Office 365, men detta kan inte alltid garanteras för alla uppdateringar.

Standardversionen
Kalender
Det här utgör standardalternativet, där du och andra användare i organisationen får de senaste uppdateringarna när de släpps till alla Office 365-kunder. Med det här alternativet får du extra tid att förbereda supportpersonal och användare för de kommande förändringarna.

Första versionen
Uppdatera
Om du väljer det här alternativet kan du och andra användare i organisationen vara bland de första att ta del av de allra senaste uppdateringarna och bidra till att utforma produkter genom att ge återkoppling i ett tidigt skede. Du kan välja om du vill att bara vissa personer, eller alla i organisationen ska få dessa tidiga uppdateringar.

Obs!: Om du växlar från första versionen tillbaka till standardversionen kan det hända att vissa användare förlorar åtkomst till funktioner som inte har inkluderats i standardversionen än.

Så här fungerar det

Alla Office 365-uppdateringar testas och utvärderas för prestanda och skalbarhet innan de släpps till allmänheten.

Office-kunder meddelas först om större uppdateringar via Offentlig översikt för Office 365. När en uppdatering är nära att lanseras meddelas detta genom meddelandecentret för Office 365.

Uppdateringen tillämpas sedan för användare som har valt Första versionen. När det bedöms att uppdateringen är redo för en bredare lansering skickas den ut till alla kunder, bland annat till dem som har valt Standardversion.

Viktigt!: Stora eller komplexa uppdateringar kan genomföras under en längre tid, så att inga användare påverkas negativt. Det finns ingen garanti för att en versionsuppdatering ska följa en exakt tidslinje.

Konfigurera versionsalternativet i Administrationscenter för Office 365

Du kan ändra hur organisationen får Office 365-uppdateringar genom att följa de här stegen.

Viktigt!: Det kan ta upp till ett dygn innan nedanstående ändringar verkställs i Office 365. Om organisationen tidigare har använt första versionen och du vill inaktivera detta kan det hända att vissa användare förlorar tillgång till funktioner som inte ingår i standardversionen än.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Inställningar > Organisationsprofil.

 4. Välj Redigera bredvid Versionsinställningar.

 5. Välj Standardversion, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill inaktivera första versionen. Hoppa till det sista steget.

 6. Välj Första versionen för alla, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för alla användare i organisationen. Hoppa till det sista steget.

 7. Välj Första versionen för valda användare, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för vissa användare i organisationen.

 8. Välj Lägg till personer om du vill lägga till en användare i taget. Sök efter deras namn och klicka på + för att lägga till.

 9. När du är klar med att lägga till användare klickar du på Spara och sedan på Stäng.

Masstillägg av användare

 1. Klicka på Åtgärder > + Masstillägg av personer för första versionen bredvid Versionsinställningar under rubriken Standardversion.

 2. Välj Bläddra om du vill välja en fil som innehåller alla personers e-postadresser.

 3. Klicka på Nästa och klicka sedan på Stäng.

Du kan installera en First Release-version av Office med hjälp av de här anvisningarna. Detta ger dig snabb åtkomst till de nya funktionerna i Office 2016 för Windows-datorer.

Läs mer om kommande Office 365-uppdateringar och -versioner på den offentliga översikten för Office 365 och i meddelandena du får via Office 365 Message Center.

Med Office 365 kan du ta del av produktuppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga i stället för att göra dyra uppdateringar med några års mellanrum. Du kan styra hur organisationen ska få tillgång till uppdateringarna. Du kan till exempel registrera dig för en tidig version, så att organisationen blir bland de första som får uppdateringarna. Du kan ange att bara vissa personer ska ta emot uppdateringarna. Du kan också välja att behålla standardschemat för nya versioner och få uppdateringarna senare. I den här artikeln och videon beskrivs vilka olika alternativ som finns för att ta emot nya versioner och hur du kan använda dem för organisationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Första versionen för Office 365

Viktigt!: De Office 365-uppdateringar som beskrivs i den här artikeln gäller för Office 365, SharePoint Online och Exchange Online. De gäller inte för Skype för företag och relaterade tjänster. De här versionsalternativen utgör en målinriktad strävan efter att skapa förbättringar för Office 365, men detta kan inte alltid garanteras för alla uppdateringar.

Standardversionen
Kalender
Det här utgör standardalternativet, där du och andra användare i organisationen får de senaste uppdateringarna när de släpps till alla Office 365-kunder. Med det här alternativet får du extra tid att förbereda supportpersonal och användare för de kommande förändringarna.

Första versionen
Uppdatera
Om du väljer det här alternativet kan du och andra användare i organisationen vara bland de första att ta del av de allra senaste uppdateringarna och bidra till att utforma produkter genom att ge återkoppling i ett tidigt skede. Du kan välja om du vill att bara vissa personer, eller alla i organisationen ska få dessa tidiga uppdateringar.

Obs!: Om du växlar från första versionen tillbaka till standardversionen kan det hända att vissa användare förlorar åtkomst till funktioner som inte har inkluderats i standardversionen än.

Så här fungerar det

Alla Office 365-uppdateringar testas och utvärderas för prestanda och skalbarhet innan de släpps till allmänheten.

Uppdateringen tillämpas sedan för användare som har valt Första versionen. När det bedöms att uppdateringen är redo för en bredare lansering skickas den ut till alla kunder, bland annat till dem som har valt Standardversion.

Viktigt!: Stora eller komplexa uppdateringar kan genomföras under en längre tid, så att inga användare påverkas negativt. Det finns ingen garanti för att en versionsuppdatering ska följa en exakt tidslinje.

Konfigurera versionsalternativet i Administrationscenter för Office 365

Du kan ändra hur organisationen får Office 365-uppdateringar genom att följa de här stegen.

Viktigt!: Det kan ta upp till ett dygn innan nedanstående ändringar verkställs i Office 365. Om organisationen tidigare har använt första versionen och du vill inaktivera detta kan det hända att vissa användare förlorar tillgång till funktioner som inte ingår i standardversionen än.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Inställningar > Organisationsprofil.

 4. Välj Redigera bredvid Versionsinställningar.

 5. Välj Standardversion, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill inaktivera första versionen. Hoppa till det sista steget.

 6. Välj Första versionen för alla, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för alla användare i organisationen. Hoppa till det sista steget.

 7. Välj Första versionen för valda användare, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för vissa användare i organisationen.

 8. Välj Lägg till personer om du vill lägga till en användare i taget. Sök efter deras namn och klicka på + för att lägga till.

 9. När du är klar med att lägga till användare klickar du på Spara och sedan på Stäng.

Konfigurera versionsalternativet i den gamla versionen av Administrationscenter för Office 365

Om du fortfarande använder det gamla administrationscentret kan du ändra hur organisationen får Office 365-uppdateringar genom att följa de här stegen.

Viktigt!: Det kan ta upp till ett dygn innan nedanstående ändringar verkställs i Office 365. Om organisationen tidigare har använt första versionen och du vill inaktivera detta kan det hända att vissa användare förlorar tillgång till funktioner som inte ingår i standardversionen än.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Tjänstinställningar > Uppdateringar.

 4. Välj Standard under rubriken Standardversion och välj Ja för att bekräfta om du vill inaktivera första versionen. Hoppa sedan till det sista steget.

  Standardprogram och första utgåvan av program

  Obs!: Om det här alternativet inte visas i administrationscentret kommer ditt abonnemang snart att uppdateras och du kan ändra inställningen efter att detta har gjorts.

 5. Välj Hela organisationen och välj Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för alla användare i organisationen. Hoppa sedan till det sista steget.

 6. Välj Välja personer och välj Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för vissa personer i organisationen.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas i administrationscentret kommer ditt abonnemang snart att uppdateras och du kan ändra inställningen efter att detta har gjorts.

 7. Välj Välja personer för att lägga till användaren en och en och sedan använda personväljaren för att ange vilka som ska få den första versionen.

  Office 365-program för släppta funktioner, lägg till användare

 8. Välj Nästa och Stäng.

  Obs!: Välj personer i First Release-versionen gäller för Office 365-navigering på översta nivån, Exchange Online, OneDrive för företag, SharePoint Online och relaterade funktioner (Delve, Video osv.).

Med Office 365 kan du ta del av produktuppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga i stället för att göra dyra uppdateringar med några års mellanrum. Du kan styra hur organisationen ska få tillgång till uppdateringarna. Du kan till exempel registrera dig för en tidig version, så att organisationen blir bland de första som får uppdateringarna. Du kan ange att bara vissa personer ska ta emot uppdateringarna. Du kan också välja att behålla standardschemat för nya versioner och få uppdateringarna senare. I den här artikeln och videon beskrivs vilka olika alternativ som finns för att ta emot nya versioner och hur du kan använda dem för organisationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Första versionen för Office 365

Viktigt!: De Office 365-uppdateringar som beskrivs i den här artikeln gäller för Office 365, SharePoint Online och Exchange Online. De gäller inte för Skype för företag och relaterade tjänster. De här versionsalternativen utgör en målinriktad strävan efter att skapa förbättringar för Office 365, men detta kan inte alltid garanteras för alla uppdateringar.

Standardversionen
Kalender
Det här utgör standardalternativet, där du och andra användare i organisationen får de senaste uppdateringarna när de släpps till alla Office 365-kunder. Med det här alternativet får du extra tid att förbereda supportpersonal och användare för de kommande förändringarna.

Första versionen
Uppdatera
Om du väljer det här alternativet kan du och andra användare i organisationen vara bland de första att ta del av de allra senaste uppdateringarna och bidra till att utforma produkter genom att ge återkoppling i ett tidigt skede. Du kan välja om du vill att bara vissa personer, eller alla i organisationen ska få dessa tidiga uppdateringar.

Obs!: Om du växlar från första versionen tillbaka till standardversionen kan det hända att vissa användare förlorar åtkomst till funktioner som inte har inkluderats i standardversionen än.

Så här fungerar det

Alla Office 365-uppdateringar testas och utvärderas för prestanda och skalbarhet innan de släpps till allmänheten.

Uppdateringen tillämpas sedan för användare som har valt Första versionen. När det bedöms att uppdateringen är redo för en bredare lansering skickas den ut till alla kunder, bland annat till dem som har valt Standardversion.

Viktigt!: Stora eller komplexa uppdateringar kan genomföras under en längre tid, så att inga användare påverkas negativt. Det finns ingen garanti för att en versionsuppdatering ska följa en exakt tidslinje.

Konfigurera versionsalternativet i Administrationscenter för Office 365

Du kan ändra hur organisationen får Office 365-uppdateringar genom att följa de här stegen.

Viktigt!: Det kan ta upp till ett dygn innan nedanstående ändringar verkställs i Office 365. Om organisationen tidigare har använt första versionen och du vill inaktivera detta kan det hända att vissa användare förlorar tillgång till funktioner som inte ingår i standardversionen än.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Inställningar > Organisationsprofil.

 4. Välj Redigera bredvid Versionsinställningar.

 5. Välj Standardversion, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill inaktivera första versionen. Hoppa till det sista steget.

 6. Välj Första versionen för alla, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för alla användare i organisationen. Hoppa till det sista steget.

 7. Välj Första versionen för valda användare, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta om du vill aktivera första versionen för vissa användare i organisationen.

 8. Välj Lägg till personer om du vill lägga till en användare i taget. Sök efter deras namn och klicka på + för att lägga till.

 9. När du är klar med att lägga till användare klickar du på Spara och sedan på Stäng.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×