Ställ in röstmeddelande för telefonsystem – administratörshjälp

Denna artikel är tänkt för Office 365-administratören som vill ställa in röstmeddelandefunktionen i telefonsystemet för alla i företaget.

Obs!: Röstbrevlådan i telefonsystemet stöder endast deponering av röstbrevlådemeddelanden i en Exchange-brevlåda och stöder inte några e-postsystem från tredje part. Som en nödlösning kan telefonsystemets röstbrevlåda skicka meddelanden på nytt med hjälp av SMTP, vilket innebär att användare med en brevlåda på ett e-postsystem från tredje part tar emot sina röstbrevlådemeddelanden utan garanterad drifttid för tjänsten eller andra röstbrevlådefunktioner, till exempel ändra hälsningsmeddelanden och andra inställningar.

Miljöer som endast är molnbaserade: Ställ in röstmeddelande för telefonsystem

För användare av Skype för företag – Online och samtalsabonnemang konfigureras och tillhandahålls telefonsystemets röstmeddelande automatiskt för användarna efter att du har tilldelat en telefonsystemlicens och ett telefonnummer till den.

  1. Om telefonsystemfunktionen inte ingår i ditt abonnemang kan du vara tvungen att köpa tilläggslicenser för telefonsystem. Du kan även behöva köpa en licens för Exchange Online. Se Tilläggslicensiering för Skype för företag och Microsoft Teams.

  2. Tilldela Office 365-licenserna, telefonsystemlicenserna och Exchange Online-licenserna till personalen i företaget. När du har gjort det kan de ta emot röstmeddelanden!

  3. Stöd för transkription av röstbrevlåda har lagts till i mars 2017 och aktiveras som standard för alla organisationer och användare. Du kan inaktivera transkription för din organisation genom att använda Windows PowerShell och följa stegen nedan.

Telefonsystem med lokala miljöer

Nedanstående information handlar om att konfigurera röstmeddelanden för telefonsystem så att de fungerar med miljöer med lokala samtalsabonnemang.

  1. Om telefonsystemfunktionen inte ingår i ditt abonnemang kan du vara tvungen att köpa tilläggslicenser för telefonsystem. Du behöver även köpa en licens för Exchange Online. Se Tilläggslicensiering för Skype för företag och Microsoft Teams.

  2. Tilldela Office 365-licenserna, telefonsystemlicenserna och Exchange Online-licenserna till personalen i företaget.

  3. Följ instruktionerna i avsnittet Aktivera användare för röst- och röstmeddelandetjänster i telefonsystem i Guide för att konfigurera Skype för företag – utgåvan med molnanslutning.

  4. Stöd för transkription av röstbrevlåda har lagts till i mars 2017 och aktiveras som standard för alla organisationer och användare. Du kan inaktivera transkription för din organisation genom att använda Windows PowerShell och följa stegen nedan.

  5. Du kan även läsa avsnittet Support för Azure PBX-röstmeddelanden för Exchange Server om du vill lära dig hur du konfigurerar leverans av Azure-röstmeddelanden för telefonsystemanvändare med lokala brevlådor.

Inställning av röstbrevlådeprinciper i organisationen

Transkription av röstbrevlåda aktiveras som standard för alla organisationer och användare. Du kan dock styra detta med hjälp av cmdletarna Set-CsOnlineVoicemailPolicy och Grant-CsOnlineVoicemailPolicy.

Viktigt!: Det går inte att skapa en ny policyinstans för transkription med hjälp av New-CsOnlineVoiceMailPolicy cmdleten och det går inte att ta bort en befintlig principinstans med hjälp av cmdleten Remove-CsOnlineVoiceMailPolicy.

Du kan hantera transkriptionsinställningarna för dina användare med hjälp av röstbrevlådeprinciper. Du kan använda cmdleten Get-CsOnlineVoicemailPolicy för att se alla principinstanser för röstbrevlådan.

PS C:\> Get-CsOnlineVoicemailPolicy

Get-CsOnlineVoiceMailPolicy results window.

Eftersom standardinställningen för transkription är på för organisationen kan det hända att du vill inaktivera den med hjälp av Set-CsOnlineVoicemailPolicy. Om du vill göra detta kör du:

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscription $false

Användarprinciper utvärderas före standardinställningarna för organisationen. Om transkription av röstbrevlåda till exempel har aktiverats för alla dina användare kan du tilldela en princip för att inaktivera transkription för en specifik användare med hjälp av cmdleten Grant-CsOnlineVoicemailPolicy.

Om du vill inaktivera transkription för en enskild användare kör du:

Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionDisabled -Identity sip:amosmar@contoso.com

Viktigt!: Röstbrevlådetjänsten i Office 365 sparar röstbrevlådeprinciper och uppdaterar cachen var fjärde timma. Det innebär att det kan ta upp till 4 timmar innan principändringar som du gör tillämpas.

Hjälp användarna att lära sig funktionerna i Skype för företag-röstmeddelanden

Vi har utbildningsmaterial och artiklar som hjälper användarna att lyckas med Skype för företag-röstmeddelanden. Visa dem följande artiklar:

Närliggande avsnitt

Konfigurera Skype för företag – online
De här funktionerna får du med Office 365 telefonsystem

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×