Ställ in nummerpresentation för en användare

Cloud PBX i Skype för företag – Online tillhandahåller en standardnummerpresentation som är användarens tilldelade telefonnummer. Du kan antingen ändra eller blockera nummerpresentationen (även kallat ett samtalslinje-ID) för en användare. Mer information om hur du använder nummerpresentation i din organisation finns här.

Det finns två inställningar som du kan ändra:

Obs!: Detta gäller inte för lokala organisationer med Lync eller Skype för företag – Server.

 • Ändra nummerpresentationen vid utgående samtal Du kan ersätta nummerpresentationen för en användare, vilken som standard är användarens telefonnummer, med ett annat telefonnummer. Du kan t.ex. ändra nummerpresentationen från användarens telefonnummer till ett huvudnummer för företaget eller ändra nummerpresentationen från användarens telefonnummer till ett huvudnummer för den juridiska avdelningen. Du kan ändra nummerpresentationen till valfritt onlineservicenummer (avgiftsbelagt eller avgiftsfritt nummer).

  Obs!: Om du vill använda parametern Service, måste du ange ett giltigt servicenummer.

 • Blockera nummerpresentationen vid utgående samtal Du kan blockera nummerpresentationen vid utgående samtal, så att den inte skickas för en användares utgående PSTN-samtal. Då blockeras telefonnumret från att visas på den telefon som personen ringer till.

 • Blockera nummerpresentationen vid inkommande samtal Du kan blockera användaren från att ta emot nummerpresentationen vid inkommande PSTN-samtal.

Viktigt!: Nödsamtal skickar alltid användarens telefonnummer (nummerpresentation).

Som standard är alla inställningarna för nummerpresentation inaktiverade. Det innebär att Skype för företag – Online-användarnas telefonnummer visas när användaren ringer till en PSTN-telefon.

Mer information om dessa inställningar och hur du kan använda dem finns här.

Ange principinställningar för nummerpresentation

Obs!: Du måste använda Windows PowerShell för samtliga inställningar för nummerpresentation i Skype för företag – Online och du kan inte användaadministrationscentret för Skype för företag.

 • Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

  1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

  3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

  4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

  Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

 • Starta en Windows PowerShell-session

  1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

   Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

 • Visa alla principinställningar för nummerpresentation i din organisation genom att köra:

  • Get-CsCallingLineIdentity |fl

  Se fler exempel och information för Get-CsCallingLineIdentity

 • Skapa en ny princip för nummerpresentation där nummerpresentationen är anonym genom att köra:

  • New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

  Se fler exempel och information för New-CsCallingLineIdentity

 • Använd den nya principen du skapade för Amos Marble genom att köra:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

  Läs mer om Grant-CsCallingLineIdentity-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsCallingLineIdentity-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Set-CsCallingLineIdentity för att tillämpa inställningarna för dina användare.

 • Blockera nummerpresentationen för inkommande samtal genom att köra:

  • Set-CsCallingLineIdentity -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -EnableUserOverride $true

   Se fler exempel och information för Set-CsCallingLineIdentity

 • Tillämpa den principinställning du skapat för en användare i din organisation genom att köra:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

  Läs mer om Grant-CsCallingLineIdentity-cmdleten.

Ta bort en princip för nummerpresentation

Ta bort en princip från organisationen genom att köra:

Remove-CsCallingLineIdentity –Identity "My Caller ID Policy"

Ta bort en princip från en användare genom att köra:

Grant-CsCallingLineIdentity –Identity "amos.marble@contoso.com" –PolicyName $null

Vill du veta mer om Windows PowerShell?

Närliggande avsnitt

Allmänna villkor för nödsamtal
Användningsvillkor för PSTN-tjänster med Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×