Ställ in PSTN-samtal i Skype för företag

Att ringa till andra Skype för företag-användare är gratis, men om du vill att dina användare ska kunna ringa till vanliga telefoner utanför verksamheten behöver du skaffa PSTN-samtalstjänst. Det är enkelt att konfigurera tjänsten för Skype för företag-PSTN-samtal för din verksamhet. Vad är PSTN-samtal?

Steg 1: Köpa och tilldela licenser

 1. Om Cloud PBX-funktionen inte ingår i ditt abonnemang kan du vara tvungen att köpa tilläggslicenser för Cloud PBX. När du har Cloud PBX-licenser kan du köpa ett PSTN-samtalsabonnemang. Du hittar mer information om att köpa licenser och abonnemang under Skype för företag med tilläggslicensiering.

  Tips: Cloud PBX-licenser och abonnemang för röstsamtal hör ihop, så du måste först ha Cloud PBX-licenser för att kunna se alternativet för att kunna köpa ett röstsamtalsabonnemang.

 2. Först tilldelar du Cloud PBX-licenserna och sedan tilldelar du PSTN-samtalsabonnemang till personerna i din organisation.

Steg 2: Skaffa telefonnummer

Om du befinner dig utanför USA skiljer sig stegordningen åt något. Det beror på att du i vissa länder/regioner får en nödsituationsadress tillsammans med telefonnumret från Office 365 eller telefonnumret som du för över. Så om du befinner dig utanför USA ska du först utföra Steg 3: Lägg till nödsituationsadresser och nödsituationsplatser för organisationen och sedan gå vidare till Steg 2: Skaffa telefonnummer.

 1. Om du använder telefonnummer från Office 365 följer du dessa steg. Om du behöver föra över befintliga telefonnummer från en annan tjänsteleverantör följer du stegen i Överföra telefonnummer till Skype för företag – Online.

 2. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 3. Gå till administrationscentret för Office 365 > Administratörscenter > Skype för företag > Röst.

  VIKTIGT: Om du vill kunna visa Röst-alternativet i det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Skype för företag krävs det att du först köper minst en Enterprise E5-licens, en tilläggslicens för Office 365 – telefonsystem eller en tilläggslicens för Office 365 – ljudkonferens.

 4. Välj Telefonnummer. Här kan du se hur många Cloud PBX-licenser du har för Skype för företag och få en uppfattning om hur många telefonnummer som du måste begära.

  Tips: Du kan skaffa fler telefonnummer än vad du har licenser för. Du avgör hur många telefonnummer du kan skaffa genom att lägga till 10 % av antalet licenser du har och lägga till 10. Om du t.ex. har köpt 100 licenser kan du skaffa 120 telefonnummer.

  Kontrollpanelen visar hur många Cloud PBX-licenser du har.
 5. Välj Lägg till. På sidan Lägg till nya användarnummer väljer du land/region och ort som du vill välja nummer för.

 6. Under Antal anger du antalet telefonnummer som du vill använda för organisationen från det här området. Klicka sedan på Lägg till för att skapa en reservation.

  Varning: Du har tio minuter på dig att välja telefonnumren. Efter tio minuter skickas telefonnumren tillbaka till poolen med telefonnummer på Office 365.

  På följande bild kan du se att jag har lagt till telefonnummer för två olika städer och att jag har nio minuter kvar för att bekräfta dem.

  På sidan Lägg till användarnummer kan du ange vilket område du vill ha nummer för.
 7. Du kan välja Visa nummer för att se en fullständig lista över telefonnummer. Det är användbart om du inte vill ha ett specifikt telefonnummer på listan.

 8. Välj de telefonnummer du vill använda och välj sedan Hämta nummer.

 9. Du återgår till sidan Röst där du kan se alla nummer du har skaffat.

  På kontrollpanelen för röstsamtal ser du hur många telefonnummer du har skaffat.

Steg 3: Lägg till nödsituationsadresser och nödsituationsplatser för organisationen

 1. På sidan Röst väljer du Nödsituationsplatser > Lägg till.

 2. I rutan Ny adress anger du adressens namn och fyller i de övriga rutorna.

  När du anger en ny nödsituationsadress kan formateringen av gatunamnet orsaka ett fel.

  Tips: Engelsktalande kunder ska lägga till ”st” eller ”th” i slutet av gatunamn som innehåller en siffra, enligt bilden.

 3. Välj Validera.

  Om det behövs uppmanas du att korrigera adressen.

  Varning: Validering av en formell adress eller gatuadress inkluderar att kontrollera att den är giltig och har korrekt format. Det är möjligt att en delvis korrekt nödsituationsadress kan gå igenom valideringen, t.ex. om du har stavat fel på ortsnamnet. Även om det är felstavat och har validerats är kombinationen av det felstavade ortsnamnet tillsammans med de andra korrekta delarna av adressen tillräcklig information för att samtalet ska kunna kopplas till rätt räddningstjänst.

  Tips: Om adressen behöver korrigeras för räddningstjänsten visas en grön banderoll om att adressen har uppdaterats.

 4. När adressen har validerats väljer du Spara.

Steg 4: Tilldela användare telefonnummer och nödsituationsadresser

Tips: Om du lägger till fler personer i verksamheten precis före det här steget kan det dröja flera timmar innan de visas på sidan Röstanvändare. Det finns en viss svarstid.

 1. På sidan Röstanvändare markerar du de personer du vill tilldela ett telefonnummer och en nödsituationsadress.

 2. Välj Koppla nummer.

 3. På sidan Koppla nummer går du till listrutan Välj nummer som ska kopplas och väljer användarens telefonnummer.

 4. Välj en nödsituationsadress genom att ange namnet på orten i rutan Sök efter ort och välja Sök.

  Viktigt!: Om du befinner dig utanför USA har dina nummer redan en kopplad nödsituationsadress, men du kan ändra den nu. Gå till Koppla eller ändra en nödsituationsadress för en användare.

 5. När du har tilldelat både telefonnummer och nödsituationsadress väljer du Spara.

Steg 5: Berätta för dina användare om deras nya telefonnummer

Vi rekommenderar att du skickar ett e-postmeddelande eller använder verksamhetens rekommenderade kommunikationsmetod för att berätta för personer om deras nya telefonnummer. Så här kan de se telefonnumret i Skype för företag-appen:

 1. Logga in på Skype för företag på skrivbordet.

 2. Välj Inställningar > Verktyg > Alternativ.

  För att visa dina telefonnummer ska du gå till Inställningar > Verktyg > Alternativ.
 3. Välj sedan Telefoner.

  En användare kan se sitt tilldelade nummer i appen Skype för företag genom att välja Inställningar > Verktyg > Alternativ > Telefon.

Vad vill du veta mer?

 • En nödsituationsadress betecknas ofta som en formell adress, gatuadress eller fysisk adress. Det är gatuadressen eller den formella adressen där din organisation har sin verksamhet.

 • Endast nödsituationsadresser verifieras, inte nödsituationsplatser.

 • Om du vill veta mer om nödsituationsadresser ska du läsa Vad är nödsituationsplatser, nödsituationsadresser och samtalsdirigering?

Vill du automatisera tilldelningen av telefonnummer?

Om du är bekant med Windows PowerShell kan du använda följande cmdlets för att automatiskt tilldela användarna telefonnummer.

Mer information finns under Snabbreferens: Använda Windows PowerShell för att utföra vanliga åtgärder för Skype för företag – Online.

Lämna en kommentar

Var dessa steg användbara? Om de var det är vi tacksamma om du berättar det för oss längst ned i denna artikel. Om de inte var det är vi tacksamma om du berättar för oss vad som var oklart, så kan vi använda dina synpunkter för att kontrollera stegen på nytt.

Mer information finns i

Skype för företag – Online: Friskrivning för nödsamtal

Allmänna villkor för nödsamtal

Användningsvillkor för PSTN-tjänster med Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×