Spela ljud för en PowerPoint-presentation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill spela in och spela upp ljud måste datorn vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och en högtalare. Kontrollera att du inte kör andra ljudinspelningsprogram, till exempel taligenkänning, medan du spelar in.

Spela in ljud och lägga till det i en bild

 1. Klicka på den bild där du vill lägga till ljud i navigeringsfönstret.

 2. Peka på Ljud på Infoga-menyn, och välj sedan Spela in ljud.

  Dialogrutan Spela in ljud öppnas.

 3. Klicka på Spela in  Knappen Spela in för att starta inspelningen.

 4. Klicka på Stopp  Stoppknappen när du är klar.

 5. Om du vill lyssna på det ljud som du har spelat in klickar du på Spela upp  Knapp för uppspelning av inspelat ljud .

 6. Skriv ett namn för ljudet i rutan Namn och klicka sedan på Infoga.

En ljudikon visas på bilden.

Ange alternativ för uppspelning

 1. Markera ikonen för ljudklippet Ikonen Ljud anger förekomsten av ett ljudklipp på en bild i PowerPoint 2016 för Mac på bilden.

 2. På fliken Uppspelning i menyfliksområdet för PowerPoint gör du följande efter behov:

  • Bestämma när ljudklippet ska börja spelas upp: Gå till listan Starta och välj Automatiskt eller Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills det stoppas (i stället för att bara spela upp det en gång) väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas. (Används enbart det här alternativet betyder det att ljudet upprepas så länge bilden det finns på visas. När Repetera tills filmen eller ljudet stoppas används tillsammans med Spela upp på alla bilder upprepas ljudet i hela presentationen.)

  • Om du vill spela upp ljudklippet medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen väljer du Spela upp på alla bilder.

  • Välj Dölj under presentationen om du vill att ljudikonen vara osynlig under bildspelet.

Förhandsgranska ljud

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Ikonen Ljud och uppspelningskontroller i PowerPoint för Mac 2011

Dölja ljudikonen

 1. Klicka på ljudklippsikonen. Ikonen Ljud anger förekomsten av ett ljudklipp på en bild i PowerPoint 2016 för Mac

 2. På menyfliksområdet i PowerPoint går du till fliken Uppspelning och markerar kryssrutan Dölj under bildspelet.

  Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in ljudklippet så att det spelas upp automatiskt. Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

Spela in ljud och lägga till det i en bild

 1. Klicka på den bild där du vill lägga till ljud i navigeringsfönstret.

  1. På menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. På fliken Start går du till Infoga och klickar på Media. Klicka sedan på Spela in ljud.

  Fliken Start, gruppen Infoga
 3. Klicka på Spela in  Knappen Spela in för att starta inspelningen.

 4. Klicka på Stopp  Stoppknappen när du är klar.

 5. Om du vill lyssna på det ljud som du har spelat in klickar du på Spela upp  Knapp för uppspelning av inspelat ljud .

 6. Skriv ett namn för ljudet i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  En ljudikon Ljudikon på bild visas på bilden.

Ange alternativ för uppspelning

 1. Markera ikonen för ljudklippet Ljudikon på bild på bilden.

 2. I menyfliksområdet för PowerPoint går du till fliken Formatera ljud och väljer något av de tre alternativen för Starta:

  • Automatiskt: Under presentationen börjar ljudet spelas upp direkt när den bild där ljudet finns visas på skärmen. (Den här inställningen kan kombineras med Uppspelningsalternativ > Dölj under bildspelet så att ljudikonen inte visas för bildspelets publik.)

  • Vid klickning: Under presentationen börjar ljudet när du klickar på ljudikonen.

  • Spela upp på alla bilder: Som standard avbryts ljud som lagrats på en bild när du flyttar till nästa bild, men den här inställningen gör att ljudet fortsätter spelas upp. (Den här inställningen kan kombineras med Uppspelningsalternativ > Repetera tills filmen eller ljudet stoppas om du vill.

  • Välj Dölj under presentationen om du vill att ljudikonen vara osynlig under bildspelet.

 3. I menyfliksområdet för PowerPoint går du till fliken Formatera ljud och väljer något under Uppspelingsalternativ:

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills det stoppas (i stället för att bara spela upp det en gång) väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas. (Används enbart det här alternativet betyder det att ljudet upprepas så länge bilden det finns på visas. När Repetera tills filmen eller ljudet stoppas används tillsammans med Spela upp på alla bilder upprepas ljudet i hela presentationen.)

  • Om du vill spela upp ljudklippet medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen väljer du Spela upp på alla bilder.

  • Spola tillbaka efter uppspelning

Förhandsgranska ljud

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Spela upp ett ljudklipp

Dölja ljudikonen

 1. Klicka på ljudklippsikonen. Ljudikon på bild

 2. I menyfliksområdet i PowerPoint går du till fliken Formatera ljud och öppnar listan Uppspelningsalternativ. Markera kryssrutan Dölj under bildspel.

  Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in ljudklippet så att det spelas upp automatiskt. Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

Se även

Spela in ett bildspel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×