Spela in och lägga till en berättarröst och tidsinställningar i ett bildspel

En berättarröst och tidsinställningar kan förbättra webbaserade eller självgående bildspel. Om du planerar att skapa en video av innehållet i presentationen är berättarröst och tidsinställningar ett bra sätt att göra den mindre statisk. Du kan använda en berättarröst för att arkivera ett möte så att presentatörer eller personer som var borta under presentationen kan visa den senare och höra alla kommentarer som gjordes under presentationen.

Du kan också spela in användningen av laserpekaren i bildspelet tillsammans med berättarrösten under ett bildspel. Läs mer om hur du gör det i avsnittet Förvandla musen till en laserpekare.

I den här artikeln

Använda en berättarröst i ett bildspel

Spela in en berättarröst före eller under ett bildspel

Förhandsgranska en berättarröst

Spela in kommentarer på en bild

Ställa in bildtider manuellt

Stänga av bildtiderna

Du kan antingen spela in en berättarröst innan du kör ett bildspel eller spela in en berättarröst under ett bildspel och innefatta publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha en berättarröst i hela presentationen kan du spela in kommentarer bara på utvalda bilder eller stänga av berättarrösten så att den bara spelas upp när du vill.

När du lägger till en berättarröst till en bild visas en ljudikon Ljud på bilden. Som med vilket ljud som helst kan du antingen klicka på ikonen för att spela upp ljudet eller ställa in ljudet på att spelas upp automatiskt.

För att spela in och lyssna på en berättarröst måste din dator vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och högtalare.

Innan du börjar spela in ombes du spela in antingen bara bildtiderna, bara berättarrösten eller båda samtidigt. Du kan även ställa in bildtider manuellt. Bildtider är speciellt användbara om du vill att presentationen ska köras automatiskt med din berättarröst. När du spelar in bildtider spelar du också in tiderna för animeringssteg och användningen av utlösare på bilden. Du kan stänga av tidsinställningarna om du inte vill att de ska användas i presentationen.

Överst på sidan

 1. När du spelar in en berättarröst går du igenom presentationen och gör en inspelning på varje bild. Du kan pausa och återuppta inspelningen när du vill.

 2. Kontrollera att mikrofonen är aktiverad och fungerar innan du spelar in bildspelet.

 3. Klicka på Spela in bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel Bild av knapp.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 5. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 6. Klicka på Starta inspelning.

  Tips   Om du vill pausa berättarrösten klickar du på Pausa på snabbmenyInspelning. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Fortsätt inspelning.

 7. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 8. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

Överst på sidan

 1. I vyn Normal går du till bilden och klickar på ljudikonen Ljud.

 2. Klicka på Spela upp i gruppen Förhandsgranska på flikenUppspelning under Ljudverktyg i menyfliksområdet.

Överst på sidan

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en kommentar till i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga och klicka sedan på Spela in ljud.

 3. Om du vill spela in kommentaren klickar du på Spela in och börjar tala.

 4. När du är klar med inspelningen klickar du på Avbryt.

 5. Skriv ett namn på ljudet i rutan Namn och klicka sedan på OK.

  En ljudikon Ljud visas på bilden.

Överst på sidan

PowerPoint 2010 spelar automatiskt in dina bildtider när du lägger till en berättarröst, eller så kan du ställa in bildtiderna så att de passar berättarrösten manuellt.

 1. Klicka på den bild som du vill ställa in bildtid för i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar under Frammatning och ange sedan antalet sekunder som du vill att bilden ska visas på skärmen. Upprepa processen för varje bild som du vill ställa in tiden för.

Tips   Om du vill att nästa bild ska visas när du klickar med musen eller automatiskt efter det antal sekunder som du skrivit in  – vilket som kommer först – markerar du kryssrutorna Vid musklickning och Automatiskt efter.

Överst på sidan

Om du stänger av bildtiderna tar du inte bort dem. Du kan sätta på tiderna när som helst utan att behöva skapa dem igen. När bildtiderna är avstängda matas bilderna inte fram när du spelar in en berättarröst, utan du måste göra det manuellt.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel i vyn Normal.

 2. Klicka på Manuellt under Frammatning.

Tips   Klicka på Använd tidsinställningar under Frammatning om du vill sätta på tiderna igen.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk