Spela in ljudanteckningar

Använd datorns inbyggda mikrofon om du vill spela in ljud medan du för anteckningar. I vyn Anteckningsbokslayout registreras det du skriver av Word medan du spelar in, så att du kan komplettera dina anteckningar med ljudkommentarer. Om du vill spela upp den del av en inspelning som är kopplad till anteckningen klickar du på ljudikonen Ljudanteckning för en anteckning.

Gör något av följande:

Spela in ljudanteckningar

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.

 2. Under Ingångsinställningar på fliken Ljudanteckningar flyttar du skjutreglaget Ingångsvolym till den inställning som du vill använda.

  Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Ingångsinställningar

 3. Klicka på Spela in under Spela in ljud på fliken Ljudanteckningar.

  Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Spela in ljud

 4. När du är klar med inspelningen klickar du på Stoppa.

  Tips!  

  • Du kan starta och stoppa inspelningen så många gånger du vill. Det nya ljudet läggs till i den befintliga inspelningen.

  • Du kan klicka på olika platser i anteckningsboken och spela in ljud där. Du kan se var du har spelat in ljud i anteckningsboken genom att klicka på Visa under Avancerat på fliken Ljudanteckningar. Inspelat ljud anges med ikonen Ljudanteckning.

Spela upp ljudanteckningar

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Spela upp under Spela upp ljud på fliken Ljudanteckningar.

  Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Spela upp ljud

  Obs!   Om du vill ändra den frekvens som inspelningen spelas upp i kan du flytta skjutreglaget Hastighet till den inställning som du vill använda.

Exportera inspelat ljud som en separat ljudfil

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Exportera under Avancerat på fliken Ljudanteckningar.

  Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Avancerat

 3. Ange ett filnamn, välj den plats där ljudfilen ska sparas och klicka sedan på Spara.

Ange alternativ för inspelning och uppspelning

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Mer under Avancerat på fliken Ljudanteckningar.

  Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Avancerat

 3. Gör önskade ändringar under Inspelning av ljudanteckning eller Uppspelning av ljudanteckning.

Se även

Om vyn Anteckningsbokslayout

Anpassa vyn Anteckningsbokslayout

Vyer i Word

Gäller för: Word for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk