Spela in ljud- och bildanteckningar

När du sitter på en föreläsning, en frågestund eller en intervju där du vet med dig att du kan inte föra anteckningar snabbt nog, kan du använda OneNote för att spela in ljud- och videoanteckningar.

Obs!: Innan du sätter igång: kontrollera att datorn har en mikrofon och en webbkamera samt att de båda är konfigurerade i Kontrollpanelen i Windows.

 1. Klicka på en plats på sidan i OneNote där du vill infoga inspelningen och gör sedan något av följande:

  • Om du vill skapa en ljudinspelning klickar du på Infoga > Spela in ljud.

  • Om du vill skapa en bildinspelning med ljud som tillval klickar du på Infoga > Spela in bild.

   Skärmbild som visar menyn Infoga med AV-knappar i OneNote 2016.

  Inspelningen startar så snart en medieikon har lagts till på sidan.

 2. För att avsluta inspelningen trycker du på Pausa eller Stoppa på fliken Ljud och bild.

 3. Om du vill spela upp en inspelning klickar du på medieikonen på sidan och klickar sedan på Spela upp.

Om du för anteckningar under inspelningen kopplas de till de ljud-/videoanteckningar som du skapar i OneNote. På så sätt kan du söka i anteckningarna när du vill hitta specifika delar av en ljud- eller videoinspelning.

Obs!: Om du klickar på knappen Visa uppspelning på fliken Ljud och bild i OneNote placeras markören i de anteckningar som du gjorde under inspelningen. Om du till exempel har spelat in en intervju där du gjorde anteckningar två minuter in i inspelningen kommer markören i OneNote att hoppa till just den delen av anteckningarna när du spelat upp två minuter av klippet. Det här är väldigt praktiskt eftersom det gör att du alltid kan hålla reda på sambandet mellan en inspelad händelse och de reaktioner, tankar och idéer som du får vid olika tidpunkter under händelsen.

Ljud- och video som spelas in i OneNote kopplas till de anteckningar du gör under inspelningen. Det gör att du senare kan söka efter nyckelord eller specifik text som är associerad med en viss inspelning. Om du exempelvis är i ett möte och talaren håller på att förklara en komplex arbetsprocess, kan du spela in presentationen och skriva ”arbetsprocess” i anteckningarna för att ange inspelningens ämne. När du spelar upp inspelningen, visar OneNote de anteckningar du gjorde.

För att spela in ljud- eller video i OneNote, krävs Microsoft DirectX 9.0a eller senare och Microsoft Windows Media Player 9.

 1. Klicka på den plats i sidan där du vill placera inspelningen – exempelvis bredvid ett stycke eller ett foto som du kommenterar.

 2. På verktygsraden Standard, klickar du på pilen intill knappen Spela in och sedan på antingen Spela endast in ljud eller Spela in bild.

  En tidsstämpel placeras på sidan.

 3. Börja spela in dina ljud- eller videoanteckningar.

 4. För att avsluta inspelningen klickar du på Stopp Knappbild på verktygsfältet Ljud- och bildinspelning.

Obs!: 

 • Om du väljer Spela endast in ljud, spelar OneNote in ljudet som en .wma-fil. Om du väljer Spela in bild, kombinerar OneNote ljud och video i en .wmv-fil, om en mikrofon är ansluten till datorn eller är tillgänglig som en del av kameran. När en videoinspelning skapats i OneNote, kan du inte separera ljudet från videon i dina anteckningar.

 • Om OneNote inte körs, kan du ändå starta en ljudinspelning genom att högerklicka på OneNote-ikonen längst till höger i Windows aktivitetsfält och sedan klicka på Starta ljudinspelning.

Överst på sidan

Dela ljud- och videoinspelningar med andra

Du kan dela de ljud- och videoinspelningar du gör med andra, även om de inte har OneNote installerat på sina datorer.

Skicka ljud- och videofiler i ett e-postmeddelande

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-post i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Välj alternativet Bifoga inbäddade filer till e-postmeddelandet som separata filer och klicka på OK.

 4. Klicka på fliken för sidan som innehåller de ljud- eller videofiler du vill skicka.

 5. På menyn Arkiv väljer du Skicka sida till och klickar sedan på E-postmottagare (som bifogad fil).

 6. Fyll i e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka.

Obs!: 

 • I e-postmeddelandet ber du mottagarna att spara .wma- eller .wmv-filerna på samma plats som OneNote-filen, så de kan spela upp ljudet eller videon direkt från sidan.

 • Du kan även skicka bara ljud- eller videoinspelningen genom att bara skicka .wma- eller .wmv-filen.

Publicera sidor som innehåller ljud- och videofiler

 1. Klicka på fliken för sidan du vill publicera.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 3. I dialogrutan Spara som går du till den delade plats där du vill publicera .one-filen och .wma- eller .wmv-filerna.

 4. I rutan Filformat klickar du på OneNote-avsnitt.

 5. Klicka på Spara.

För att lyssna eller se delade ljud- eller videoinspelningar måste mottagarna göra följande:

 • Ha Microsoft Windows Media Player 9 eller senare installerat på datorn. Mediaspelaren installeras med operativsystemet Microsoft Windows och kan laddas ned från Microsofts webbplats.

 • Spara både OneNote-sidan och Windows Media Player-filen (.wma för ljud och .wmv för video) på samma plats.

Överst på sidan

Se även

Spela upp en ljud- eller videoinspelning

Ändra inställningar för ljud- eller bildinspelning

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×