Spela in ett makro

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En aktivitet som du utför ofta i Microsoft Office Project kan du automatisera med ett makro. Ett makro är en serie av kommandon och funktioner som sparas i en modul och kan köras varje gång du vill utföra aktiviteten.

 1. Klicka på makron på fliken Visa och klicka sedan på Spela in makro.

  (I Project 2007 på Verktyg-menyn pekar du på makro och klicka sedan på Spela in nytt makro.)

 2. Ange ett namn för makro i rutan Makronamn.

  Det första tecknet i namnet måste vara en bokstav. De andra tecknen kan vara bokstäver, siffror eller understreck. Blanksteg är inte tillåtna, men understreck fungerar bra som ordavgränsare.

 3. Om du vill kunna köra makrot genom att trycka ned en tangent som fungerar som kortkommando anger du en bokstav eller tangentkombination i rutan Kortkommando.

  Du kan använda CTRL+bokstav (gemener) eller CTRL+SKIFT+bokstav (versaler). Med bokstav menas vilken bokstavstangent som helst på skrivbordet, men inte siffror eller specialtecken. Du kan inte använda en tangentkombination som redan används i Microsoft Office Project.

 4. I listan Lagra makrot i klickar du på den plats där makrot ska sparas:

  • Om du vill kunna använda makrot överallt i Project klickar du på Global fil.

  • Om du bara vill använda makrot i det aktuella projektet klickar du på Det här projektet.

 5. Om du vill inkludera en beskrivning av makrot skriver du denna i rutan Beskrivning.

 6. Om du markerar celler medan du spelar in ett makro markeras samma kolumn (fält) varje gång du kör det, oavsett vilken cell du markerade först. Detta beror på att makrot spelar in absoluta referenser till kolumner. Klicka på Relativ under Kolumnreferenser om du vill att makrot ska markera kolumner utan att ta hänsyn till placeringen av den aktiva cellen när du kör makrot.

  Makrot kommer däremot att välja rader oberoende av vilken cell som är aktiv, eftersom det spelar in relativa referenser till rader. Klicka på Absoluta (ID) under Radreferenser om du vill att ett makro alltid ska välja samma rad oavsett vilken cell du markerade först.

  Obs!: Project använder de här inställningarna när det spelar in makron tills du antingen ändrar inställningarna eller stänger Project.

 7. Klicka på OK och genomför de åtgärder du vill spela in.

 8. När du har slutfört alla åtgärder som du vill spela in på fliken Visa, klicka på makron och klicka sedan på Stoppa inspelning.

  (I Project 2007 på Verktyg-menyn pekar du på makro och klicka sedan på Stoppa inspelning.)

Säkerhetsmeddelande: Eftersom makron kan innehålla virus, vara försiktig när du kör dem. Utför följande åtgärder: kör antivirusprogram på datorn. skall vara makrosäkerhetsnivån hög. Avmarkera alla installerade tillägg och mallar kryssrutan. Använd digitala signaturer. underhålla en lista över betrodda utgivare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×