Spela in ett bildspel med berättarröst, pennanteckningar och tidsinställningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En berättarröst och tidsinställningar kan förbättra webbaserade eller självgående bildspel. Om du planerar att skapa en video av innehållet i presentationen är berättarröst och tidsinställningar ett bra sätt att göra den mindre statisk. Du kan använda en berättarröst för att arkivera ett möte så att presentatörer eller personer som var borta under presentationen kan visa den senare och höra alla kommentarer som gjordes under presentationen.

Du kan också spela in din användning av laserpekare i bildspelet tillsammans med berättarrösten under ett bildspel. Om du vill göra detta finns förvandla musen till en laserpekare.

I den här artikeln

Använda en berättarröst i ett bildspel

Spela in en berättarröst före eller under ett bildspel

Förhandsgranska en berättarröst

Spela in kommentarer på en bild

Ställa in bildtider manuellt

Stänga av bildtiderna

Använda en berättarröst i ett bildspel

Du kan Spela in en berättarröst innan du kör ett bildspel eller Spela in en berättarröst under ett bildspel och inkludera målgrupp kommentarer i inspelningen. Om du inte vill berättarröst i hela presentationen kan du Spela in kommentarer på markerade bilder eller inaktivera berättarrösten så att den har spelats upp endast när du vill att det ska spelas upp.

När du lägger till en berättarröst i en bild visas en ljudikon Ljud på bilden. Precis som med alla ljud Klicka du antingen på ikonen om du vill spela upp ljudet eller ange ljud ska spelas upp automatiskt.

För att spela in och lyssna på en berättarröst måste din dator vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och högtalare.

Innan du börjar inspelningen PowerPoint 2010 uppmanar dig att spela in antingen bara tidsinställningarna bara berättarröst eller båda samtidigt. Du kan också ställa in Bildtider manuellt. Bildtider är särskilt användbart om du vill att presentationen ska köras automatiskt med berättarrösten. Spela in tidsinställningarna kommer också spela in tider för animering steg och användning av utlösare på bilden. Du kan inaktivera tidsinställningarna när du inte vill att presentationen ska använda dem.

Överst på sidan

Spela in en berättarröst före eller under ett bildspel

 1. När du spelar in en berättarröst går du igenom presentationen och gör en inspelning på varje bild. Du kan pausa och återuppta inspelningen när du vill.

 2. Kontrollera att mikrofonen är aktiverad och fungerar innan du spelar in bildspelet.

 3. Klicka på Spela in bildspel Knappbild på fliken Bildspel i gruppen Konfigurera.

 4. Markera något av följande:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 5. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 6. Klicka på Starta inspelning.

  Tips: Klicka på Paus om du vill pausa berättarrösten i inspelningsnabbmeny. Och fortsätt berättarrösten, klicka på Återuppta inspelningen.

 7. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 8. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

Överst på sidan

Förhandsgranska en berättarröst

 1. Klicka på ljudikonen Ljud i vyn Normal på bilden.

 2. Klicka på menyfliksområdet under ljud Verktygpå fliken uppspelning i gruppen Förhandsgranskaspelas upp.

Överst på sidan

Spela in kommentarer på en bild

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en kommentar till i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga och klicka sedan på Spela in ljud.

 3. Om du vill spela in kommentaren klickar du på Spela in och börjar tala.

 4. När du är klar med inspelningen klickar du på Avbryt.

 5. Skriv ett namn på ljudet i rutan Namn och klicka sedan på OK.

  En ljudikon Ljud visas på bilden.

Överst på sidan

Ställa in bildtider manuellt

PowerPoint 2010 spelar automatiskt in dina bildtider när du lägger till en berättarröst, eller så kan du ställa in bildtiderna så att de passar berättarrösten manuellt.

 1. Klicka på den bild som du vill ställa in bildtid för i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar under Frammatning och ange sedan antalet sekunder som du vill att bilden ska visas på skärmen. Upprepa processen för varje bild som du vill ställa in tiden för.

Tips: Om du vill att nästa bild ska visas när du klickar med musen eller automatiskt efter det antal sekunder som du skrivit in  – vilket som kommer först – markerar du kryssrutorna Vid musklickning och Automatiskt efter.

Överst på sidan

Stänga av bildtiderna

Om du stänger av bildtiderna tar du inte bort dem. Du kan sätta på tiderna när som helst utan att behöva skapa dem igen. När bildtiderna är avstängda matas bilderna inte fram när du spelar in en berättarröst, utan du måste göra det manuellt.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel i vyn Normal.

 2. Klicka på Manuellt under Frammatning.

Tips: Klicka på Använd tidsinställningar under Frammatning om du vill sätta på tiderna igen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×