Spela in ett bildspel

Du kan spela in bildspelet och lägga till berättarröst och tidsinställningar för bilderna samtidigt. Du kan även spela in bildspelet för att arkivera ett möte så att föredragshållare eller personer som inte är närvarande kan titta på presentationen senare och höra kommentarer som gjordes under presentationen.

Meddelanden: 

 • Datorn måste vara utrustad med ljudkort, mikrofon och högtalare. Kontrollera att inga andra ljudinspelningsprogram körs, t.ex. Taligenkänning.

 • När du spelar in tidsinställningar för bilder spelas även tidsinställningen och varaktigheten för animeringseffekter och användningen av eventuella utlösare i bilden in. Du kan inaktivera tidsinställningarna när du inte vill att de ska användas i presentationen.

 • Berättarrösten sparas inte när du sparar en presentation som en film.

Gör något av följande:

Spela in en presentation

 1. Klicka på den bild som du vill börja med i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. Klicka på Spela in bildspel under Verktyg för föredragshållare på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Verktyg för föredragshållare

 3. Inspelningen startar automatiskt när du öppnar föredragshållarvyn, men du kan pausa och starta om inspelningen när du vill. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Pausa inspelningen

Klicka på Knapp för att pausa timer

Återuppta inspelningen

Klicka på Knapp för att starta timer

Återställ inspelningen för den aktuella bilden

Klicka på Knapp för att nollställa timer

Gå vidare till nästa eller föregående bild

Klicka på Knappar för att gå till nästa bild eller föregående bild

 1. När du har kommit till den sista bilden eller stängt föredragshållarvyn blir du ombedd att spara tidsinställningarna i PowerPoint.

  Tips!: 

  1. I Bildsortering kan du se tidsinställningen för varje bild.

  2. En ljudikon Ljudikon på bild visas nere till höger på varje bild som innehåller berättarröst. Den här ikonen är dock inte synlig för deltagarna under bildspelet.

Ändra berättarrösten för en bild

När du ändrar berättarrösten för en bild uppdateras även tidsinställningen.

 1. Markera den bild du vill ändra berättarrösten för i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. Klicka på Spela in bildspel under Verktyg för föredragshållare på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Verktyg för föredragshållare

 3. När du är klar med inspelningen klickar du på Stäng bildspel eller trycker på ESC .

 4. När du blir ombedd att spara tidsinställningarna klickar du på Ja.

  Obs!: Om du vill ta bort berättarrösten från en bild markerar du ljudikonen Ljudikon på bild på bilden och trycker sedan på DELETE .

Ange tidsinställningar för bilder manuellt

I PowerPoint spelas tidsinställningarna för bilder in automatiskt när du spelar in bildspelet eller så kan du ange tidsinställningarna manuellt så att de följer berättarrösten.

 1. Markera den eller de bilder som du vill ange tidsinställningen manuellt för i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du också markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. Markera kryssrutan Efter under Frammatning på fliken Övergångar och ange sedan antalet sekunder.

  Fliken Övergångar, gruppen Frammatning

Inaktivera berättarröst eller tidsinställningar för bilder innan du spelar upp ett bildspel

Du raderar inte berättarrösten eller tidsinställningarna när du inaktiverar dem. Du kan aktivera dem igen när du vill utan att återskapa dem.

 • Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Inaktivera tidsinställningar för bilder

På fliken Bildspelunder Konfigurera avmarkerar du kryssrutan Använd tidsinställningar.

Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

Inaktivera berättarröster för alla bilder

Avmarkera kryssrutan Spela upp berättarröster under Konfigurera på fliken Bildspel.

Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

Se även

Spela in ljud

Spara en presentation som en filmfil

Använda föredragshållarvyn

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×