Specifikationer för Access 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln innehåller information om begränsningar av Microsoft Access-databasfiler och objekt. I de flesta fall när en databas överskrider följande begränsningar det bero på att en indikation om en design problemet. Med hjälp av informationen i den här artikeln och noggrann utredning av databasdesignen kan du leta reda på vad som ska korrigeras för framgång. Importera data direkt från Microsoft Excel till Access utan normalisering kan till exempel leda till skapandet av ytterligare fält (kolumner). Om du vill ha information om utforma databaser eller normalisering, ta en titt på resurserna i avsnittet ytterligare information .

I den här artikeln

Databasspecifikationer för

Specifikationer för Project

Ytterligare information

Databasspecifikationer

Följande lista över tabeller gäller Microsoft Access 2010 och Access 2007-databaser:

Allmänt

Attribut

Maximum

Total storlek för en Access 2010-databas (.accdb), inklusive alla databasobjekt och data

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekt.

Obs!: Du kan undvika denna storleksbegränsning genom att länka till tabeller i andra Access-databaser. Du kan länka till tabeller i flera databasfiler, som kan vara så stort som 2GB.

Tips: Mer information om hur du minskar storleken på din databas finns i förhindra och korrigera problem med databasfiler med hjälp av komprimera och reparera.

Totala antalet objekt i en databas

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter där egenskapen HasModule har angetts till True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antal tecken i ett lösenord

14

Antal tecken i ett användarnamn eller gruppnamn

20

Antal samtidiga användare

255

Överst på sidan

Tabell

Attribut

Maximum

Antal tecken i ett tabellnamn

64

Antal tecken i ett fältnamn

64

Antal fält i en tabell

255

Antal öppna tabeller

2 048 inklusive länkade tabeller och tabeller som öppnats internt av Access

Tabellstorlek

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekten

Antal tecken i ett textfält

255

Antal tecken i ett PM-fält

65 535 när data matas in via gränssnittet
1 GB när du anger data med hjälp av programmering

Storleken på ett OLE-objektfält

1 GB

Antal index i en tabell

32 inklusive index internt har skapats för att bevara tabellrelationer, fält och sammansatt index.

Antal fält i ett index eller en primärnyckel

10

Antal tecken i ett verifieringsmeddelande

255

Antalet tecken i ett verifieringsuttryck inklusive interpunktion och operatorer

2 048

Antalet tecken i ett fält eller en tabell beskrivning

255

Antalet tecken i en post (utom PM- och OLE-objektfält) när egenskapen UnicodeCompression för fälten är inställd på Ja

4 000

Antal tecken i inställningsvärdet för en fältegenskap

255

Överst på sidan

Fråga

Attribut

Största värde

Antal tvingade relationer

32 per tabell minus det antal index som finns på tabellen för fält eller kombination av fält som inte finns i relationer

Antal tabeller i en fråga

32*

Antal kopplingar i en fråga

16*

Antal fält i en postuppsättning

255

Storlek på postuppsättning

En GB

Sorteringsgräns

255 tecken i ett eller flera fält

Antal nivåer i nästade frågor

50*

Antal tecken i en cell i frågedesignrutnätet

1 024

Antal tecken för en parameter i en parameterfråga

255

Antal AND-operatorer i en WHERE eller HAVING-sats

99*

Antal tecken i ett SQL-uttryck

Cirka 64 000*

*Maxvärdena kan vara lägre om frågan innehåller flervärdes uppslagsfält.

Överst på sidan

Formulär och rapport

Attribut

Största värde

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär och rapporter

22,75 cm (tum 57.79)

Höjd på avsnitt

22.75 cm (tum 57.79)

Sammanlagd höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubrik (i designvyn)

508 cm (200 tum)

Antal nivåer för kapslade formulär och rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal huvuden och fötter i en rapport

1 rapporthuvud/-fot,
1 sidhuvud/-fot,
10 grupphuvuden/-fötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antal tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen Recordsource (Datakälla) eller Rowsource (Radkälla) för ett formulär, en rapport eller en kontroll (både .accdb och .adp)

32 750

Överst på sidan

Makro

Attribut

Största värde

Antalet instruktioner i ett makro

999

Antalet tecken i ett villkor

255

Antalet tecken i en kommentar

255

Antalet tecken i ett instruktionsargument

255

Överst på sidan

Projektspecifikationer

Följande lista över tabeller gäller Access 2010 och Access 2007 projekt:

Allmänt

Attribut

Största värde

Antal objekt i ett Access-projekt (.adp)

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter där egenskapen HasModule har angetts till True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antal kolumner i en tabell

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 och 2005)

Överst på sidan

Formulär och rapport

Attribut

Största värde

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär och rapporter

55,87 cm (22 tum)

Höjd på avsnitt

55,87 cm (22 tum)

Sammanlagd höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubrik (i designvyn)

508 cm (200 tum)

Antal nivåer för kapslade formulär och rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal huvuden och fötter i en rapport

1 rapporthuvud/-fot,
1 sidhuvud/-fot,
10 grupphuvuden/-fötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antal tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen Recordsource (Datakälla) eller Rowsource (Radkälla) för ett formulär, en rapport eller en kontroll (både .accdb och .adp)

32 750

Överst på sidan

Makro

Attribut

Största värde

Antalet instruktioner i ett makro

999

Antalet tecken i ett villkor

255

Antalet tecken i en kommentar

255

Antalet tecken i ett instruktionsargument

255

Överst på sidan

Ytterligare information

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×