Spara som XPS

Ibland vill du spara filer så att de inte kan ändras, men du vill ändå att de ska vara lätta att dela och skriva ut. Med Microsoft Office-program kan du spara filer som XPS (XML Paper Specification) utan ytterligare programvara eller tillägg.

XPS-filer är användbara:

 • Om du vill att dokumentet ska visas på samma sätt på de flesta datorer

 • Om dokumentet har liten filstorlek

 • Om dokumentet har ett branschformat

Några exempel på när du kan använda XPS-filer är meritförteckningar, juridiska dokument, nyhetsbrev, filer som bara är avsedda att läsas och skrivas ut, samt dokument som är avsedda att tryckas.

Du kan också spara filen som PDF för samma resultat.

Spara en fil som XPS

Vilket Office-program använder du?

Access (tabeller och rapporter)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access (tabeller och rapporter)

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på PDF eller XPS i gruppen Exportera på fliken Externa data.

  Bild av knappen PDF eller XPS

 3. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i fältet Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera

Överst på sidan

Excel

Den här informationen gäller också Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!    Du kan inte spara Power View-blad som XPS-filer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Excel 2013 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 1. Klicka på Spara.

Överst på sidan

OneNote

OneNote 2013

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Klicka på den del i anteckningsboken under Exportera aktuell som du vill spara som PDF.

 4. Klicka på XPS (*.xps) under Välj format och sedan på Exportera.

 5. Ange ett namn för anteckningsboken i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och sedan på det alternativ som representerar den del av anteckningsboken som du vill spara i PDF-format.

 3. Klicka på XPS-dokument under Spara avsnitt som och klicka sedan på Spara som.

 4. Ange ett namn på anteckningsboken i fältet Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i PowerPoint 2013 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i TE102750828 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat och klicka sedan på Spara.

 5. Välj ett Publiceringsintervall, markera eller avmarkera Ta inte med utskrivbar information och välj Följer ISO 19500-1 (endast PDF) i dialogrutan Alternativ för dokumentexport.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Publisher 2013 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 5. Om du vill ändra hur dokumentet optimeras klickar du på Ändra.

  • Om du vill ändra bildupplösningen och icke utskrivbar information klickar du på Avancerat.

  • Klicka på Utskriftsalternativ om du vill ändra utskriftsalternativen för dokumentet.

  • Klicka på OK när du är klar.

 6. Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

 7. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Visio 2013 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Word

Den här informationen gäller också Microsoft Word Starter 2010..

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Word 2013 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Göra ändringar i en XPS-fil

Eftersom syftet med XPS-filer är att förhindra att de ändras är det svårt att konvertera eller spara en XPS-fil i ett annat filformat om du inte har tillgång till källfilen.

Om du vill ändra XPS-filen öppnar du den ursprungliga Office-filen i Office-programmet, gör ändringarna och sparar sedan filen i XPS-format igen.

Överst på sidan

Gäller för: OneNote 2016 Preview, PowerPoint 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, OneNote 2010, Word 2010, Access 2013, Visio 2016 Preview, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2013, Excel 2013, Word 2013, Access 2010



Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk