Spara som PDF

Du kan använda Office-program för att spara filer i PDF-format så att du kan dela filer eller skriva ut filer med kommersiella skrivare. Och du behöver inte någon annan programvara eller något annat tillägg.

Obs!: 14 juni 2016: När du försöker spara eller exportera en presentation, dokument eller kalkylblad som PDF-fil kraschar PowerPoint 2016, Word 2016 och Excel 2016. Det här problemet åtgärdades den 14 juni 2016 för PowerPoint. För att hämta de senaste uppdateringarna klickar du på Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu. För att åtgärda problemet i Word och Excel kan du prova att uppgradera eller ta bort den senaste versionen av Digital Guardian Agent. Mer information finns på https://digitalguardian.com/.

Viktigt!: När du har sparat en fil i PDF-format kan du inte konvertera tillbaka filen till ett Office-filformat utan särskild programvara eller ett tillägg från en tredje part. Mer information finns i avsnittet Göra ändringar i en PDF-fil i den här artikeln.

Vilket Office-program använder du?

Access (tabeller och rapporter)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Göra ändringar i en PDF-fil

Vad är PDF-format?

Access (tabeller och rapporter)

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på PDF eller XPS i gruppen Exportera på fliken Externa data.

  Bild av knappen PDF eller XPS

 3. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i fältet Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera

Överst på sidan

Excel

Den här informationen gäller också Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!: Du kan spara Power View-sidor som PDF-filer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Excel 2013 eller Excel 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

OneNote

OneNote 2013 och OneNote 2016

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Klicka på den del i anteckningsboken under Exportera aktuell som du vill spara som PDF.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) under Välj format och klicka sedan på Exportera.

 5. Ange ett namn för anteckningsboken i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och sedan på det alternativ som representerar den del av anteckningsboken som du vill spara i PDF-format.

 3. Klicka på PDF (*.pdf) under Spara avsnitt som och klicka på Spara som.

 4. Ange ett namn på anteckningsboken i fältet Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Project 2013 eller Project 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som och klicka sedan på Spara.

 5. Välj ett Publiceringsintervall, markera eller avmarkera Ta inte med utskrivbar information och välj Följer ISO 19500-1 (endast PDF) i dialogrutan Alternativ för dokumentexport.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Publisher 2013 eller Publisher 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

 5. Om du vill ändra hur dokumentet optimeras klickar du på Ändra. (Klicka på Alternativ i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Ändra bildupplösningen och den icke utskrivbara informationen efter behov.

  • Klicka på Utskriftsalternativ om du vill ändra utskriftsalternativen för dokumentet.

  • Klicka på OK när du är klar.

 6. Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

 7. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Visio 2013 eller Visio 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Visa filen automatiskt efter att den har sparats.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Word

Den här informationen gäller också Microsoft Word Starter 2010..

Anvisningar för Word 2013 och Word 2016 finns i Konvertera ett dokument till PDF.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Word 2013 och Word 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Göra ändringar i en PDF-fil

Eftersom ett av PDF-formatets syften är att skydda filernas format så att det inte kan ändras, finns det inget enkelt sätt att konvertera eller spara en PDF-fil till ett annat format om du inte har källfilen.

Om du vill göra ändringar i PDF-filen gör du så här:

 • Öppna den ursprungliga Office-filen i Office-programmet, gör ändringarna och spara filen i PDF-format igen.

 • Om du vill konvertera en PDF-fil i Word 2013 och Word 2016 kan du läsa Redigera PDF-innehåll i Word.

 • Använd ett tredjepartsprogram, t.ex. Adobe Acrobat för PDF, eller gå till Office Store och leta efter andra konverteringsprodukter. När du har köpt en tredjepartslösning följer du tillverkarens anvisningar om installation och användning.

Obs!: Produkter från andra leverantörer som nämns i den här artikeln tillverkas av företag som inte har någon anknytning till Microsoft. Microsoft utfärdar inga underförstådda eller andra garantier för dessa produkters funktion och tillförlitlighet.

Överst på sidan

Vad är PDF-format?

 • PDF (Portable Document Format)     PDF bevarar dokumentformatering och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet bibehåller det format som du skapade när filen visas eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder. PDF accepteras av många byråer och organisationer och det finns visningsprogram för fler plattformar än för XPS.

  Viktigt!: För att kunna visa en PDF-fil måste du ha en PDF-läsare installerad på datorn, t.ex. Acrobat Reader, som är tillgänglig från Adobe Systems.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×