Spara som PDF

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har en Microsoft Office 2007-fil som du vill dela med andra men inte vill att de ska kunna ändra format, kanske du vill spara filen som PDF.

Artikelinnehåll

Vad är PDF-format?

Spara som PDF-format i ett Office-program

Vad är PDF-format?

Med PDF-format (Portable Document Format) behåller filen exakt samma format när den visas online eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart om du planerar att använda extern tryckning.

Viktigt!: 

 • Har du inget PDF-alternativ? Hämta och installera Acrobat från Adobe Systems.

 • För att kunna visa en PDF-fil måste du hämta och installera Adobe Acrobat Reader på datorn från Adobe Systems. Klicka på Hämta Adobe Reader.

 • För att skapa PDF-filer måste du hämta och installera Acrobat från Adobe Systems.

Spara som PDF-format i ett Office-program

Leta upp det Microsoft Office 2007-systemet-program som du använder i följande lista om du vill veta mer om hur du sparar i PDF-format.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 3. Ange eller välj ett namn på filen i listan Filnamn.

 4. Klicka på PDF i listan Filformat.

 5. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 6. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om tabellen eller rapporten måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 7. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 8. Klicka på Publicera i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Ange eller välj ett namn för arbetsboken i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om arbetsboken måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

InfoPath

Gör följande när du fyller i ett formulär i Office InfoPath 2007:

 1. Peka på Exportera tillArkiv-menyn och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Ange eller välj ett namn för formuläret i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om formuläret måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn.

 2. Ange eller välj ett namn på filen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Klicka på det alternativ som motsvarar den del av anteckningsboken som du vill spara som PDF vid Sidintervall.

 5. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Ange eller välj ett namn för presentationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om presentationen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

Publisher

Spara som PDF för fildelning och webbdistribution

Om du vill dela publikationen i ett fast format på Internet eller i ett nätverk gör du så här:

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn.

 2. Ange eller välj ett namn för publikationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Klicka på Ändra vid Optimera för.

 5. Klicka på den optimering som stämmer med publikationens behov i listan Ange hur den här publikationen ska skrivas ut eller distribueras i dialogrutan Publiceringsalternativ. Om publikationen t.ex. ska distribueras online och utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek. Om utskriftskvaliteten är viktigare än filstorleken klickar du på Högkvalitetstryckning.

 6. Klicka på Avancerat om du vill visa hela dialogrutan, och välj de önskade inställningarna.(Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.)

 7. Klicka på OK.

 8. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering i dialogrutan Spara som om du vill öppna filen direkt när du har sparat den. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om en PDF-läsare är installerad på datorn och om alternativet Extern tryckning inte är valt i dialogrutan Publiceringsalternativ.

 9. Klicka på Spara.

Spara som PDF för extern tryckning

Om publikationen ska skickas till ett externt tryckeri gör du så här:

 1. Peka på ResklarArkiv-menyn och klicka sedan på Till extern tryckning.

 2. Klicka på det önskade alternativet i listan Hur skrivs den här publikationen ut? i rutan till vänster. Om du kommer att använda offsettryck klickar du på Extern tryckning. Om du kommer att anlita en professionell kopieringsbyrå klickar du på Högkvalitetstryckning.

 3. Klicka på Utskriftsalternativ.

 4. Markera de önskade alternativen i dialogrutan Utskriftsalternativ. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 5. Reparera eventuella problem som har påträffats av Publisher under Markera ett objekt som ska korrigeras.

 6. Markera kryssrutan Skapa en PDF under Exportera.

 7. Klicka på Spara.

 8. Välj platsen som du vill exportera filen till i guiden Resklar, och klicka på Nästa.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn.

 2. Ange eller välj ett namn för ritningen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om ritningen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Om du bara vill skriva ut vissa sidor eller ange andra publiceringsalternativ klickar du på Alternativ och väljer de önskade inställningarna. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Ange eller välj ett namn för dokumentet i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat.

 4. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering om du vill öppna filen direkt när du har sparat den.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange vilket sidintervall som ska skrivas ut, ange om markeringar ska skrivas ut och välja utdataalternativ. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera.

Om du vill göra ändringar i en PDF-fil efter att du har sparat den går du tillbaka till den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen som du skapade den i och sparar filen som PDF igen. Mer information finns i Läs mer om filformaten PDF och XPS.

Obs!: Produkter från andra leverantörer som nämns i den här artikeln tillverkas av företag som inte har någon anknytning till Microsoft. Microsoft utfärdar inga underförstådda eller andra garantier för dessa produkters funktion och tillförlitlighet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×