Spara och återställa Office-filer automatiskt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland stänger Microsoft Office-program innan du kan spara ändringar i en fil som du arbetar på. Några möjliga orsaker inkluderar:

 • Strömavbrott.

 • Systemet har blivit instabilt på grund av ett annat program.

 • Ett problem har uppstått med själva Microsoft Office-programmet.

Även om du inte alltid kan förhindra dessa problem från att inträffa, kan du vidta åtgärder som skyddar arbetet om Office-programmet skulle stängas onormalt.

Vad vill du göra?

Lära mig hur Återskapa automatiskt och Spara automatiskt fungerar

Aktivera och anpassa Återskapa automatiskt och Spara automatiskt

Spara tidigt och ofta

Lära mig hur Återskapa automatiskt och Spara automatiskt fungerar

Alternativet automatisk återställning (i följande Microsoft Office-program: Word, Excel, PowerPoint, Publisher och Visio) och alternativ för Spara automatiskt (i Microsoft Office Outlook) kan hjälpa dig att undvika att förlora arbete på två sätt:

 • Data sparas automatiskt     Om du aktiverar Återskapa automatiskt eller Spara automatiskt sparas filen (till exempel ett Microsoft Office Word-dokument) eller ett objekt (till exempel ett e-postmeddelande i Outlook) automatiskt så ofta du vill. Om du har arbetat länge med något men glömt att spara filen eller om ett strömavbrott inträffar, kommer filen som du arbetar med att innehålla alla eller åtminstone en del av arbetet som du har utfört sedan du senast sparade filen.

 • Programläget sparas automatiskt     I Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint och Microsoft Office Word finns det ytterligare en fördel med att aktivera Återskapa automatiskt respektive Spara automatiskt. Om du aktiverar alternativen i dessa program, återskapas vissa aspekter av programläget om programmet stängs onormalt.

  Till exempel arbetar du med flera Excel-arbetsböcker på samma gång. Varje fil är öppen i ett annat fönster med specifika data visas i varje fönster. En cell markeras i något av arbetsböckerna som hjälper dig att hålla reda på vilka rader som du redan har granskat och Excel kraschar. När du startar om Excel öppnas arbetsböcker igen och återställer fönstren på samma sätt som de gjorde innan Excel kraschade.

  Även om alla aspekter av programmets läge inte kan återskapas, går det att återskapa ett dokument snabbare tack vare funktionen Återskapa.

Överst på sidan

Aktivera och anpassa Återskapa automatiskt och Spara automatiskt

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Excel

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Om du vill kan du också ändra var (anges i rutan Plats för filer för återskapning) en version av filerna som du arbetar med ska sparas automatiskt.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka på Avancerade e-postalternativ.

 3. Markera kryssrutan Spara objekt automatiskt var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information det återskapade objektet innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsobjektet till exempel bara sparas var 15 minut, kommer det återskapade objektet inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Spara objekt automatiskt i-menyn kan du också välja vilken mapp som objekten ska sparas automatiskt i.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Spara.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 3. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Spara/öppna.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 3. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips: Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Om du vill kan du också ändra var (anges i rutan Plats för filer för återskapning) en version av filerna som du arbetar med ska sparas automatiskt.

Överst på sidan

Spara tidigt och ofta

Återskapa automatiskt och AutoSave funktioner är inte en ersättare för att regelbundet spara arbetet genom att klicka på Spara Bild av knapp . Manuellt spara filen är surest sätt att behålla alla kryssrutor du har lagt till.

Kortkommandot för att spara en fil, tryck på CTRL + S.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×