Spara och återställ Office-filer automatiskt

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland kan det hända att ett Microsoft Office-program stängs innan du hinner spara ändringarna i en fil som du arbetar med. Det kan bero på följande:

 • Strömavbrott.

 • Systemet har blivit instabilt på grund av ett annat program.

 • Ett problem har uppstått med själva Microsoft Office-programmet.

Även om du inte alltid kan förhindra dessa problem från att inträffa, kan du vidta åtgärder som skyddar arbetet om Office-programmet skulle stängas onormalt.

Vad vill du göra?

Lära mig hur Återskapa automatiskt och Spara automatiskt fungerar

Aktivera och anpassa Återskapa automatiskt och Spara automatiskt

Spara tidigt och ofta

Lära mig hur Återskapa automatiskt och Spara automatiskt fungerar

Med alternativen Återskapa automatiskt (i dessa Microsoft Office-program: Word, Excel, PowerPoint, Publisher och Visio) och Spara automatiskt (i Microsoft Office Outlook) kan du undvika att förlora arbete på två sätt:

 • Data sparas automatiskt     Om du aktiverar Återskapa automatiskt eller Spara automatiskt sparas filen (till exempel ett Microsoft Office Word-dokument) eller ett objekt (till exempel ett e-postmeddelande i Outlook) automatiskt så ofta du vill. Om du har arbetat länge med något men glömt att spara filen eller om ett strömavbrott inträffar, kommer filen som du arbetar med att innehålla alla eller åtminstone en del av arbetet som du har utfört sedan du senast sparade filen.

 • Programläget sparas automatiskt     I Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint och Microsoft Office Word finns det ytterligare en fördel med att aktivera Återskapa automatiskt respektive Spara automatiskt. Om du aktiverar alternativen i dessa program, återskapas vissa aspekter av programläget om programmet stängs onormalt.

  Anta att du arbetar med flera Excel-arbetsböcker samtidigt. Varje fil är öppen i ett eget fönster, där vissa data visas i respektive fönster. I en av arbetsböckerna är en cell markerad så att du ser vilka rader som du redan har granskat, och sedan kraschar Excel. När du startar om Excel öppnas arbetsböckerna igen och fönstren återställs till samma läge som de hade innan Excel kraschade.

  Även om alla aspekter av programmets läge inte kan återskapas, går det att återskapa ett dokument snabbare tack vare funktionen Återskapa.

Top of Page

Aktivera och anpassa Återskapa automatiskt och Spara automatiskt

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Excel

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Om du vill kan du också ändra var (anges i rutan Plats för filer för återskapning) en version av filerna som du arbetar med ska sparas automatiskt.

Top of Page

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka på Avancerade e-postalternativ.

 3. Markera kryssrutan Spara objekt automatiskt var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information det återskapade objektet innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsobjektet till exempel bara sparas var 15 minut, kommer det återskapade objektet inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Spara objekt automatiskt i-menyn kan du också välja vilken mapp som objekten ska sparas automatiskt i.

Top of Page

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Top of Page

Publisher

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Spara.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 3. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Top of Page

Visio

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Spara/öppna.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 3. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

Top of Page

Ord

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var: x minut.

 4. Ange i listan minuter hur ofta du vill att data och programläget ska sparas.

  Tips  Hur mycket ny information den återskapade filen innehåller beror på hur ofta återställningsfilen sparas i ett Microsoft Office-program. Om återställningsfilen till exempel bara sparas var 15 minut, kommer den återskapade filen inte att innehålla de 14 minuternas arbete som föregick strömavbrottet eller det problem som uppstod.

 5. Om du vill kan du också ändra var (anges i rutan Plats för filer för återskapning) en version av filerna som du arbetar med ska sparas automatiskt.

Top of Page

Spara tidigt och ofta

Funktionen Återskapa automatiskt och spara automatiskt är inte en ersättning för att spara ditt arbete regelbundet genom att klicka på Spara bild av knapp. Spara filen manuellt är det surest sättet att bevara det arbete.

Kortkommandon för att spara en fil trycker du på CTRL + S.

Top of Page

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Office 2007, Visio Standard 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk