Spara och återställ filer automatiskt i Office för Mac

Spara automatiskt är en funktion som finns i Mac OS och som sparar din fil automatiskt med jämna mellanrum. Du kan ange hur ofta filer sparas. Om du till exempel anger Spara automatiskt var 5:e minut kan du återställa mer information om du skulle förlora dina data, t.ex. vid ett strömavbrott, än om inställningen är att spara var 10:e eller 15:e minut. Som standard sparas Office-filer var 10:e minut med Spara automatiskt.

Återskapa automatiskt är en funktion som är tillgänglig i vissa Office-program och försöker återställa filer automatiskt i händelse av förlust av data. Återskapa automatiskt använder samma intervall som Automatiskt sparat.

Viktigt!: Använd inte Automatiskt sparat eller Återskapa automatiskt som en ersättning för att spara filer regelbundet genom att klicka på Spara  Knappen Spara . Att spara dina filer ofta är det bästa sättet att spara ditt arbete.

Vilken version av Office för Mac använder du?

Hitta en fil som sparats eller återskapats automatiskt.

Nästa gång du öppnar en app visas filer i mappen Återskapning i listan Öppna senaste. Eller så hittar du filerna i Finder under /Användare/<användarnamn>/Bibliotek/Behållare/com.microsoft.Word/Data/Bibliotek/Inställningar/AutoRecovery.

Obs!: Om du stänger en fil och klicka på Spara inte tas filen bort från mappen Återskapning.

Ändra hur ofta filer ska sparas automatiskt i Word, PowerPoint eller Excel

 1. Klicka på Inställningar på menyn Word, PowerPoint eller Excel.

 2. Klicka på Spara  Ikonen Spara .

 3. Ange hur ofta du vill att appen ska spara dokument i rutan Spara information för återskapning.

Ändra platsen där filer sparas automatiskt i Word

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Klicka på Sökvägar Ikonen Sökvägar under Personliga inställningar.

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Leta rätt på den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Öppna.

Återskapa text från en skadad fil i Word

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Allmänt  Ikonen Allmänt .

 3. Se till att kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning är markerad och stäng sedan dialogrutan Allmänt.

 4. Klicka på Arkiv > Öppna.

 5. Välj Återskapa text på menyn Öppna nere till höger.

  Klicka på Öppna > Återskapa text och öppna sedan det skadade dokument du vill försöka återställa
 6. Öppna dokumentet.

Hitta en fil som sparats eller återskapats automatiskt.

Nästa gång du öppnar ett program visas filer i mappen Återskapning i listan Öppna senaste. Eller så hittar du filerna i Finder under /Användare/användarnamn/Bibliotek/Programstöd/Microsoft/Office/Office 2011 återskapning.

Obs!: Om du stänger en fil och klicka på Spara inte tas filen bort från mappen Återskapning.

Word

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Utdata och delning klickar du på Spara  Knappen Spara inställningar .

 3. I rutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var anger du hur ofta du vill att Word sparar dokument.

Ändra platsen där filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Personliga inställningar klickar du på Sökvägar  Knappen Inställningar för sökvägar .

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Sök efter den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Välj.

Återskapa text från en skadad fil

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Allmänt  Knappen Allmänna alternativ .

 3. Kontrollera att kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna är markerad och klicka sedan på OK.

 4. I verktygsfältet Standard klickar du på Öppna  Knappen Öppna .

 5. På popup-menyn Aktivera klickar du på Återskapar text från en godtycklig fil.

 6. Öppna dokumentet.

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. Klicka på AlternativPowerPoint-menyn.

 2. Klicka på Spara  Knappen Spara alternativ i PowerPoint , markera kryssrutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var och ange sedan hur ofta du vill att PowerPoint ska spara presentationer.

Excel

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Delning och sekretess klickar du på Spara  Knappen Spara inställningar .

 3. Markera kryssrutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var och ange sedan hur ofta du vill att Excel ska spara arbetsböcker.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×