Office
Logga in

Spara och återanvända designelement i databaser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access 2010 finns flera olika sätt att återanvända en databasdesign. Du kan spara en hel databas som en mall, spara en del av databasen som en programdel eller spara ett fält eller en uppsättning fält som en datatypsmall. Med alla metoder skapas i Access en fil som du sedan kan dela med andra. På samma sätt kan du använda sådana filer från tredje part.

I den här artikeln förklaras det hur du kan spara olika databasobjekt som mallar, i vissa fall med data. Den förklarar också de olika mallfilerna och hur du kan dela dem. I den här artikeln finns även information om programdelarna som medföljer i Access.

Den här artikeln behandlas inte databasdesign eller olika databasmallar som medföljer Access eller som är tillgängliga på Office.com. En grundläggande introduktion till design principer för Access-databas finns i artikeln grundläggande databasdesign. Mer information om hur du använder databasmallar som medföljer Access 2010 finns i artikeln Introduktion till Access 2010-mallarna.

I den här artikeln

Översikt

Spara och dela designelement för databaser för återanvändning

Spara en databas som en databasmall eller en Programdel (*.accdt)

Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft)

Återanvända databasdesign från tredje part

Översikt

Ibland vill man inte börja om från början. När du ägnar mycket tid åt designen vill du få ut mesta möjliga av den, till exempel genom att använda samma design igen. Eller du kanske vill använda en design som någon annan har gjort. I Access finns tre huvudsakliga sätt att återanvända databasdesign:

 • Databasmallar    är filer (filtyp *.accdt) som du kan använda när du skapar en ny databas. En databas som skapats utifrån en mall är normalt sett oftast klar att använda, men du kan anpassa den efter specifika behov. Webbdatabasmallen Tillgångar erbjuder till exempel grundläggande funktioner för tillgångshantering, men du kanske vill utvidga den genom att lägga till information om avdelning eller budget som gäller just din organisation. I Access finns redan en mängd databasmallar, som visas i Backstage-vyn när Access öppnas.

 • Programdelar är precis som databasmallar-filer, men du använda dem för att lägga till designelement i en befintlig databas, snarare än att användas som utgångspunkt för en ny databas. Programdel kommentarer innehåller till exempel en tabell som är inställd att innehåller kommentarer, inklusive datum/tid-fält. Vissa programdelar guiden som hjälper dig att skapa en relation om du vill definiera hur Programdel passar in med ditt befintliga listor. Access levereras med flera programdelar, som du ser på fliken Skapa.

 • Datatypsmallar    är filer som du kan använda för att skapa nya fält och fältkombinationer. Du kan till exempel använda datatypsmallarna Start- och slutdatum om du vill lägga till ett par datum- och tidfält i en tabell med ett klick. För datatypsmallar används en annan filtyp (*.accft) än för databasmallar och programdelar. I Access finns flera olika datatypsmallar som du kan visa på fliken Fält när du har en tabell öppen i databladsvyn.

Spara och dela designelement för databaser för återanvändning

Skapa en databas eller en Programdel   du spara en databas som en *.accdt fil med hjälp av kommandon på fliken Arkiv (anvisningarna, finns i avsnittet Spara en databas som en databasmall eller en Programdel (*.accdt).) Du kan sedan använda mallen för att skapa en ny databas eller om det är en Programdel lägga till dess funktioner i en befintlig databas.

Databasmallar och programdelar som du skapar lagras som standard i mallmappen för roaming application data (i Windows 7, C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\). Du kan placera mallfiler i den här mappen så att de blir tillgängliga som databasmallar eller programdelar. På samma sätt kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra som vill använda dem.

Obs!: Var alltid försiktig med att använda filer från tredje part.

Att skapa en datatypsmall, om du sparar ett urval av tabellfält som en *.accft-fil med hjälp av ett kommando på fliken fält (anvisningar finns i avsnittet Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft).)

Datatypsmallar som du skapar lagras som standard i mallmappen för roaming application data (i Windows 7, C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\). Du kan placera datatypsmallfiler i den här mappen så att de blir tillgängliga som datatyper för nya fält. På samma sätt kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra som vill använda dem.

Obs!: Var alltid försiktig med att använda filer från tredje part.

Överst på sidan

Spara en databas som en databasmall eller en programdel (*.accdt)

Spara en databas som en databasmall eller programdel med hjälp av kommandona på fliken Spara och publicera i Backstage-vyn.

 1. Klicka på Spara och publicera på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Mall under Spara databas som.

 3. Fyll i följande fält i dialogrutan Skapa ny mall från den här databasen:

  • Namn    Obligatoriskt. Ange text som ska identifiera mallen eller programdelen. I Access visas det här namnet vid mallen eller programdelen.

  • Beskrivning    Ange text som beskriver innehållet i eller syftet med mallen eller programdelen. Beskrivningen visas i skärmtipset för mallen eller programdelen.

  • Kategori Välj Användarmallar om programdelen ska visas under under Användarmallar i menyfliksområdet (standardalternativet). Du kan även lägga till en kategori genom att skriva in den, och sedan kan du tilldela den här och framtida programdelar till den kategorin. Den nya kategorin visas i menyfliksområdet.

  • Ikon Ange en ikon som ska visas för mallen eller programdelen. För programdelar visas den här ikonen i menyflikområdets galleri för programdelar.

  • Förhandsgranska Ange en större bild att visa för mallen i Backstage-vyn. När du bläddrar efter mallar visas den här bilden för den här mallen.

  • Primär tabell Ange en tabell som ska vara primär tabell för programdelen. Den här tabellen används som standard för att relatera programdelen till andra tabeller i en databas där programdelen läggs till. När någon använder programdelen startar en guide i Access som hjälp att skapa relationen. Den primära tabellen används som standard, men du kan välja en annan tabell när guiden körs.

  • Instantieringsformulär Ange ett formulär som ska öppnas som standard när databaser som skapats utifrån den här mallen öppnas för första gången. Det här formuläret öppnas endast en gång som standard. Formuläret kan innehålla kod som körs när det öppnas, men om det finns kod visas en säkerhetsvarning.

  • Programdel Markera den här kryssrutan om du vill spara databasen som en programdel. Avmarkera kryssrutan om du vill spara databasen som en databasmall.

   Obs!:  Du måste markera den här kryssrutan innan du kan ange ett värde för Primär tabell.

  • Inkludera data i mallen Markera den här kryssrutan om du vill spara de data som finns i databasen som en del av mallen. När nya databaser skapas utifrån mallen innehåller de dessa data.

 4. Spara mallen genom att klicka på OK. Som standard sparas mallen i C:\Användare\<aktuell användare>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\.

Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft)

Du kan skapa en datatypsmall genom att markera ett eller flera fält och sedan använda ett kommando i menyfliksområdet för att spara dem som en mall. Se till att fältet eller fälten är konfigurerade som du vill ha dem innan du börjar – ange alla eventuella egenskaper som du vill bevara som en del av datatypsmallen. Om du till exempel vill skapa en datatypsmall för euro kanske du skapar ett valutafält och sedan anger formatet till Euro.

1. Öppna tabellen som innehåller det eller de fält som du vill spara som en mall.

2. Markera det eller de fält som du vill spara för återanvändning.

3. Klicka på Fler fält på fliken fält i gruppen Lägg till och ta bort och klicka sedan på Spara markering som ny datatyp.

4. Ange följande i dialogrutan Skapa ny datatyp från fält:

 • Namn    Obligatoriskt. Det definierar datatypsmallen och visas i listan med tillgängliga fält när du väljer ett fält från listan Fler fält.

 • Beskrivningange text som beskriver innehållet eller syftet med datatypsmallen. Det här visas i beskrivningen som visas när du hovrar över datatypsmall i listan Fler fält.

 • Kategori väljer du en kategori i som du vill visa en lista över datatypsmall i listan Fler fält. Kategorin är användardefinierade typer som standard.

 • Instansieringsformulär om du vill ange ett formulär som öppnas som standard den första gången datatypsmallen används.

5. Klicka på OK om du vill spara din datatypsmall.

Överst på sidan

Återanvända databasdesign från tredje part

Du kan göra en databasmall eller programdel från tredje part tillgänglig i menyfliksområdet genom att placera en kopia av ACCDT-filen i motsvarande mapp på datorn.

 1. Skaffa mallfilen (den ska ha filtillägget ACCDT eller ACCFT).

 2. Placera en kopia av filen i <Systemrot>Användare\<aktuell användare>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\, där:

  • <Systemrot> är rotmappen för Windows-installationen (vanligtvis C:\) och

  • <aktuell användare> är användarnamnet som du använde för att logga in i Windows.

   Obs!:  Om mappen inte redan finns får du skapa den.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en databasmall ska du klicka på Nytt på fliken Arkiv och sedan klicka på Mina mallar, på den önskade mallen och sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en programdel ska du öppna den databas där du vill lägga till delen. Klicka sedan på Programdelar på fliken Skapa och därefter på den önskade delen.

  • Om du vill använda en datatypsmall ska du öppna den tabell där du vill skapa ett fält. Klicka på Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält och klicka sedan på den önskade datatypsmallen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×