Spara ett dokument i Word

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda kommandona Spara och spara som att spara ditt arbete, och du kan justera inställningarna som används i Microsoft Office Word för att spara ditt dokument.

Hur du sparar ett dokument och det format som du sparar den i beror på hur du tänker använda dokumentet. Om dokumentet är för eget bruk och du aldrig tänker öppna den i en tidigare version av Microsoft Office Word, till exempel är det enklaste sättet att spara den att använda kommandot Spara, med alla standardinställningar.

Men om du publicera dokumentet så att andra kan öppna, om personer som läser dokumentet använder programvaran än Microsoft Office Word 2007 eller om du har för avsikt att öppna dokument på en annan dator, måste du välja hur och var du vill spara dokumentet.

Om du brukar spara dokument på en viss plats eller i ett visst format kan du justera inställningarna så att dessa används som standard.

Viktigt!: Om du har för avsikt att dela dokumentet med andra läsare, bör du använda Förbered-menyn under Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen innan du sparar dokumentet. Förbered-menyn innehåller kommandon som förbättrar sekretess, säkerhet och äkthet dokumentet.

Vad vill du göra?

Spara ett dokument för första gången

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument (Spara som)

Spara ett dokument på en CD

Spara ett dokument på ett USB-minne

Spara ett dokument på en fjärransluten plats

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Spara ett dokument i andra filformat

Justera inställningar för att spara dokument

Spara ett dokument för första gången

 1. Klicka på Spara Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL + S.

 2. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas på standardplatsen. Om du vill spara dokumentet någon annanstans väljer du en annan mapp i Favoritlänkar om du använder Windows Vista eller i listan Spara i om du använder Microsoft Windows XP. Om du vill ändra standardplatsen där dokumenten sparas kan du justera inställningarna för att spara dokument.

Överst på sidan

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument (Spara som)

Om du inte vill riskera att skriva över det ursprungliga dokumentet ska du använda kommandot Spara som och skapa en ny fil så snart du har öppnat det ursprungliga dokumentet.

 1. Öppna dokumentet som du vill använda som grund för det nya dokumentet.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  • Dokumentet sparas på standardplatsen.

  • Om du vill spara dokumentet någon annanstans väljer du en annan mapp i listan Spara i i dialogrutan Spara som. Om du vill ändra standardplatsen där dokumenten sparas kan du justera inställningarna för att spara dokument.

 4. Redigera dokumentet på önskat sätt.

Tips: Om du vill göra det lättare att använda ett dokument som grund för andra, sparar du dokumentet där mallarna lagras. Klicka på Mallar i dialogrutan Spara som om du använder Windows Vista, eller klicka på Betrodda mallar om du använder Windows XP, och klicka sedan på Spara. När du vill skapa ett nytt dokument dubbelklickar du på Nytt från befintligt i dialogrutan Nytt dokument.

Ett annat sätt att använda ett dokument som bas för andra är att spara det som en mall.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en CD

 1. Använd kommandot Spara eller Spara som och spara dokumentet i en mapp som är lätt att hitta.

 2. Sätt in en tom skrivbar CD i CD-enheten. Använd något av följande:

  • Skrivbar CD (CD-R)

  • Återskrivbar CD (CD-RW)

   Med återskrivbara CD-skivor kan du kopiera data till och radera data från CD:n flera gånger.

 3. Klicka på Start och gör sedan något av följande beroende på datorns operativsystem:

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Klicka på Mappar och utöka listan över mappar och klicka sedan på pilen bredvid Dator för att utöka listan över diskenheter.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till CD-skivan och dra dem till CD-enheten i mapplistan.

   Om du vill markera flera filer samtidigt håller du ned CTRL medan du klickar på de filer som du vill ha.

  4. I dialogrutan Bränn en skiva klickar du på Live-filsystemet eller på Hanterat beroende på vilket CD-format du vill använda. Om du behöver hjälp klickar du på Vilket CD- eller DVD-format bör jag välja?.

  5. Ange ett namn för CD:n i rutan Skivans namn och klicka sedan på Nästa.

  6. Följ instruktionerna på skärmen.

  Windows XP

  1. Klicka på Den här datorn.

  2. Peka på Explorer-fält på menyn Visa och klicka sedan på Mappar.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till CD:n och dra dem till CD-enheten i mapplistan.

   Om du vill markera flera filer samtidigt håller du ned CTRL medan du klickar på de filer som du vill ha.

  4. Dubbelklicka på CD-enheten. I Windows XP visas ett tillfälligt område där filerna placeras innan de kopieras till CD:n. Kontrollera att filerna och mapparna som du tänker kopiera till CD:n visas under Filer som är redo att skrivas till CD-skivan.

  5. Klicka på Skriv de här filerna till CD under CD-skrivningsaktiviteter. Guiden Skriv CD öppnas. Följ anvisningarna i guiden.

 • Försök inte att kopiera fler filer till CD-skivan än vad som kan rymmas på den. Kontrollera CD-skivans kapacitet på förpackningen för varje CD-skiva. Om du har filer som är för stora för att få plats på en CD kan du kopiera dem till en skrivbar DVD (DVD-R eller DVD+R) eller en återskrivbar DVD (DVD-RW eller DVD+RW). I Windows XP går det emellertid inte att kopiera till DVD, så du måste använda ett DVD-redigeringsprogram.

 • Kontrollera att det finns tillräckligt med diskutrymme på hårddisken för att lagra de tillfälliga filerna som skapas när du skriver till CD:n. För en vanlig CD reserveras upp till 700 MB med ledigt utrymme. För en CD med hög kapacitet reserveras upp till 1 GB med ledigt utrymme.

 • När du har kopierat filerna eller mapparna till CD:n kan du kontrollera att filerna har kopierats.

Överst på sidan

Spara ett dokument på ett USB-minne

 1. Sätt i minnesenheten i en USB-port.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Gör något av följande:

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Dubbelklicka på USB-minnet under Enheter med flyttbara lagringsmedia.

Windows XP

 1. Klicka på Den här datorn.

 2. Dubbelklicka på USB-minnet.

 1. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn.

 2. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en fjärransluten plats

Du kan spara dokumentet i en nätverksmapp eller på en webbserver.

Spara ett dokument i en nätverksmapp

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på nätverksmappen.

  • Om en nätverksmapp har anslutits till datorn klickar du på Dator om du använder Windows Vista eller på Den här datorn om du använder Windows XP och sedan på namnet på mappen.

   Obs!: Du kommer lätt åt en nätverksmapp genom att ansluta den till datorn. Om du inte redan har gjort det klickar du på Verktyg i dialogrutan Spara som, klickar på Anslut nätverksenhet och följer sedan anvisningarna i dialogrutan Anslut nätverksenhet.

  • Om du vet namn och plats på den delade nätverkmappen skriver du dessa i rutan Filnamn med två omvända snedstreck framför och trycker sedan på RETUR.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Spara ett dokument på en webbserver

Windows Vista

Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats gör du följande:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på webbservern.

 3. Skriv webbplatsens adress i rutan Filnamn och tryck på RETUR.

 4. Dubbelklicka på namnet på dokumentbiblioteket.

 5. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Om du sparar ett dokument på en webbplats på MSN gör du följande:

 1. Skriv MSN-webbplatsens adress i rutan Filnamn och tryck på RETUR.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen.

Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat gör du följande:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Utöka listan Mappar i dialogrutan Spara som och klicka på Dator.

 3. Dubbelklicka på FTP-platsen i listan Nätverksplats.

  Obs!: FTP är en metod för att öppna och spara filer på webbservrar. Om du känner till namnet och inloggningsinformationen för en server kan du lägga till servern bland dina nätverksplatser genom att högerklicka på Dator och sedan klicka på Lägg till en nätverksplats i dialogrutan Spara som.

Windows XP

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på webbservern.

  • Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, skriver du URL:en till webbplatsen i rutan Filnamn och trycker på RETUR. Dubbelklicka på namnet på dokumentbiblioteket.

  • Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN klickar du på Mina nätverksplatser och dubbelklickar sedan på Egna webbplatser på MSN. Skriv lösenordet om det behövs och dubbelklicka sedan på namnet på webbplatsen.

  • Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat väljer du FTP-platser i listan Spara i och dubbelklickar sedan på FTP-platsen.

   Obs!: FTP är ett sätt att öppna och spara filer på servrar. Om du vet namnet och inloggningsuppgifter för en server kan du lägga till servern på FTP-platser genom att klicka på Lägg till/ändra FTP-platser i dialogrutan Spara som.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Om du sparar dokumentet i standardfilformatet i Office Word 2007 kan installera användare av tidigare versioner av Word Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat om du vill öppna dokumentet. Alternativt kan du spara dokumentet i ett format som kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word, men formatering och layout som är beroende av nya funktioner i Office Word 2007 är inte tillgängliga i den tidigare versionen av Word.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Word 97-2003-format.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument i andra filformat

Om du skapar ett dokument för andra kan du välja att göra det läsbart men inte redigerbart, eller läsbart och redigerbart. Om du vill att ett dokument ska vara läsbart men inte redigerbart, sparar du dokumentet som en PDF- eller XPS-fil, eller som en webbsida. Om du vill att dokumentet ska vara läsbart och redigerbart, men föredrar ett annat filformat än DOCX- eller DOC-format, kan du använda andra format, till exempel oformaterad text (.txt), OpenDocument-text (.odt) och Microsoft Works (.wps).

PDF och XPS    PDF och XPS är format som kan läsas med program som är lätta att skaffa. I dessa format bevaras dokumentets sidlayout.

Webbsidor    Webbsidor visas i en webbläsare. I det här formatet bevaras inte dokumentets sidlayout. När någon ändrar storlek på webbläsarfönstret, ändras också dokumentets layout. Du kan spara dokumentet som en vanlig webbsida (HTML-format) eller som en enkel webbsidefil (MHTML-format). Med HTML-format lagras alla stödfiler (till exempel bilder) i en separat mapp som associeras med dokumentet. I MHTML-formatet lagras alla stödfiler tillsammans med dokumentet i en enda fil. MHTML-format stöds av Microsoft Internet Explorer 4.0.

Obs!: Du kan spara ett dokument i andra format som kan öppnas med ett visst antal program för textredigering. Bland de här formaten är oformaterad text (.txt), RTF-Format (.rtf), OpenDocument-Text (ODT) och Microsoft Works (.wps). Dock bevaras sparar ett Office Word 2007 dokument i följande format alltid inte formateringen, layout eller andra funktioner i dokumentet. Använd följande format om du inte har något emot att förlora dessa aspekter av dokumentet. Du kan välja följande format i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

Spara ett dokument som en PDF- eller XPS-fil

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på PDF eller XPS.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Välj PDF eller XPS i listan Filformat.

 5. Om dokumentet bara ska visas online kan du komprimera filstorleken genom att klicka på Minsta storlek (publicera online) bredvid Optimera för.

 6. Klicka på Alternativ och sedan på önskade alternativ om du vill spara bara en del av dokumentet, om du vill ta med ombearbetningsmarkeringar eller dokumentegenskaper eller om du automatiskt vill skapa hyperlänkar till rubriker eller bokmärken i dokumentet.

 7. Klicka på Publicera.

Spara ett dokument som en webbsida

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

  Om du publicerar dokumentet på en webbserver bläddrar du till serverns namn och klickar på det (dubbelklicka inte).

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 3. Klicka på Webbsida eller Enkel webbsidefil i listan Filformat.

Obs!: Om du sparar dokumentet som en webbsida (HTML-format) och senare vill flytta den eller skicka som bilaga i ett e-postmeddelande måste du komma ihåg att inkludera den mapp som innehåller alla stödfiler. Den här mappen har samma namn som namnet på dokumentet.

 1. Klicka på Spara.

Spara ett dokument i OpenDocument-textformat

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 3. Klicka på OpenDocument-text i rutan Filformat.

Obs!: Om du vill behålla en version av filen som ett Word-dokument, måste du spara den som ett Word-dokument (till exempel filformatet .docx) innan du Stäng Word 2007.

 1. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Justera inställningar för att spara dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara.

 3. Klicka på önskat filformat i rutan Spara filer i följande format.

 4. Klicka på Bläddra bredvid Standardkatalog och sedan på mappen där du vill spara filerna.

  Obs!: Dessa alternativ styr standardbeteendet första gången som du använder något av kommandona Öppna, Spara eller Spara som när du startar Word. När du sparar ett dokument kan du åsidosätta dessa inställningar genom att ange en annan plats eller ett annat format i dialogrutorna Öppna, Spara eller Spara som.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×