Spara ett dokument i Word

Spara ett dokument i Word

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda kommandona Spara och spara som att spara ditt arbete, och du kan justera inställningarna som används i Microsoft Office Word för att spara ditt dokument.

Hur du sparar ett dokument och det format som du sparar den i beror på hur du tänker använda dokumentet. Om dokumentet är för eget bruk och du aldrig tänker öppna den i en tidigare version av Microsoft Office Word, till exempel är det enklaste sättet att spara den att använda kommandot Spara, med alla standardinställningar.

Men om du publicera dokumentet så att andra kan öppna, om personer som läser dokumentet använder programvaran än Microsoft Office Word, eller om du har för avsikt att öppna dokument på en annan dator eller mobil enhet måste du välja hur och var du vill spara th e-dokument.

Om du ofta sparar dokument i en viss plats eller format kan du ändra inställningarna så att Word som standard de här alternativen.

Om du letar efter information om hur du sparar en presentation i en PDF-fil, gå till Spara eller konvertera till PDF.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på Spara Knappbild i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL + S.

 2. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas i en standardplats. Om du vill spara dokumentet på en annan plats, väljer du en annan mapp eller plats innan du klickar på Spara.

Överst på sidan

Du kan undvika att skriva över ett befintligt dokument genom att använda kommandot Spara som för att skapa en kopia av det befintliga dokumentet med ett nytt namn. Du kanske vill göra detta, till exempel när du har ett standardbrev, leasa ut dokument eller någon annan situation där ett befintligt dokument ger dig alla grundläggande innehåll för ett nytt dokument (och du inte vill förlora det befintliga dokumentet).

 1. Öppna det dokument som du vill använda som grund för det nya dokumentet.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas i en standardplats. Om du vill spara dokumentet på en annan plats, väljer du en annan mapp eller plats innan du klickar på Spara.

 4. Redigera dokumentet som du vill använda.

Överst på sidan

Om du sparar dokumentet i standardfilformatet i Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 och Word 2016 kan måste användare av tidigare versioner av Word installera Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat att öppna dokumentet. Alternativt kan du spara dokumentet i ett format som kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word, men formatering och layout som är beroende av nya funktioner i Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 eller Word 2016 är inte tillgängliga i tidigare medvetslöshet Jon av Word.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Word 97-2003-Format.

 3. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Om du skapar ett dokument så att andra kan du göra dem att läsa och kan inte redigeras eller göra dem att läsa och kan redigeras. Om du vill att ett dokument som ska läsas men kan inte redigeras spara dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller spara den som en webbsida. Om du vill att dokumentet ska vara läsbara och redigerbara, men föredrar ett annat format än .docx eller .doc, kan du använda format som oformaterad text (.txt), RTF-Format (.rtf) och OpenDocument-Text (ODT).

PDF och XPS   - PDF och XPS är format som andra kan läsa i referenskällor visning programvara. Följande format bevarar sidlayout i dokumentet.

Webbsidor   - webbsidor som ska visas i en webbläsare. Det här formatet bevaras inte sidlayout i dokumentet. När någon ändrar storlek på webbläsarfönstret ändras dokumentets layout. Du kan spara dokumentet som en mer konventionell webbsida (HTML-format) eller som en enda fil webbsida (HTML-format). Med HTML-format lagras alla stödfiler (till exempel bilder) i en separat mapp som är kopplade till dokumentet. Med MHTML format lagras alla stödfiler tillsammans med dokument i en fil.

Obs!: Du kan spara ett dokument i andra format som kan öppnas med ett visst antal program för textredigering. Bland de här formaten är oformaterad text (.txt), RTF-Format (.rtf) och OpenDocument-Text (ODT). Dock bevaras sparar ett Word-dokument i följande format alltid inte formateringen, layout eller andra funktioner i dokumentet. Använd följande format om du inte har något emot att förlora dessa aspekter av dokumentet. Du kan välja följande format i listan i dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

 1. Klicka på Spara Knappbild i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL + S.

 2. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas i en standardplats. Om du vill spara dokumentet på en annan plats, Välj en annan mapp i Favoritlänkar om Windows Vista körs på datorn eller i listan Spara i om Microsoft Windows XP körs på datorn. Klicka på fliken Justera inställningarna för att spara dokument i den här artikeln om du vill ändra standardplatsen där dokument sparas.

Överst på sidan

Du kan undvika att skriva över ett befintligt dokument genom att använda kommandot Spara som för att skapa en kopia av det befintliga dokumentet med ett nytt namn. Du kanske vill göra detta, till exempel när du har ett standardbrev, leasa ut dokument eller någon annan situation där ett befintligt dokument ger dig alla grundläggande innehåll för ett nytt dokument (och du inte vill förlora det befintliga dokumentet).

 1. Öppna det dokument som du vill använda som grund för det nya dokumentet.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Skriv in ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  • Worddokumentet sparas på en standardplats.

  • Klicka på en annan mapp i listan Spara i dialogrutan Spara som om du vill spara dokumentet på en annan plats. Om du vill ändra standardplatsen där Word sparar dokument att ändra inställningarna för att spara dokument.

 4. Redigera dokumentet som du vill använda.

Tips: Spara dokumentet där ni sparar mallar, så att det blir enkelt för andra att använda det. I dialogrutan Spara som klickar du på Mallar om datorn körs med Windows Vista. Om datorn körs med Windows XP klickar du på Betrodda mallar. Klicka sedan på Spara. Om du vill skapa ett nytt dokument dubbelklickar du på Ny från befintlig i Nytt dokument-dialogrutan.

Ett annat sätt att använda dokument som grund för andra är att spara det som mall.

Överst på sidan

 1. Använd kommandona Spara och Spara som om du vill spara ett dokument i en mapp som du enkelt hittar.

 2. Sätt i en tom, skrivbar cd-skiva i cd-brännaren. Använd något av följande:

  • Inspelningsbar cd-skiva (cd-r)

  • Omskrivningsbar cd-skiva (cd-rw)

   Med omskrivningsbara cd-skivor kan du kopiera data till och radera data från cd-skivan flera gånger.

 3. Klicka på Start och gör sedan något av följande, beroende på datorns operativsystem:

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Klicka på Mappar för att expandera listan med mappar och klicka sedan på pilen bredvid Dator för att expandera listan med hårddiskar.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till cd-skivan och dra dem till cd-enheten i mapplistan.

   Om du vill välja fler än en fil håller du ned Ctrl medan du klickar på de filer du vill använda.

  4. I dialogrutan Bränn en skiva klickar du antingen på Live-filsystem eller på Hanterad, beroende på cd-skivans format. Om du vill få hjälp med detta klickar du på Vilket cd- eller dvd-format bör jag välja?.

  5. Ange ett namn på cd-skivan i rutan Skivans namn och klicka på Nästa.

  6. Följ instruktionerna på skärmen.

  Windows XP

  1. Klicka på Den här datorn.

  2. I menyn Visa pekar du på Explorer-fältet och klickar sedan på Mappar.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till cd-skivan och dra dem till cd-enheten i mapplistan.

   Om du vill välja fler än en fil håller du ned Ctrl medan du klickar på de filer du vill använda.

  4. Dubbelklicka på cd-enheten. Windows XP visar ett tillfälligt område där filerna finns innan de kopieras till cd-skivan. Kontrollera att de filer och mappar som du vill kopiera till cd-skivan visas under Filer som är redo att skrivas till cd-skivan.

  5. Under cd-skrivningsaktiviteter klickar du på Skriv de här filerna till cd. Windows startar cd-guiden för att skriva. Följ anvisningarna i guiden.

 • Försök inte kopiera flera filer till cd-skivan än vad som får plats. Kontrollera kapaciteten för varje cd-skiva på cd-förpackningen. Filer som är för stora för att få plats på en cd kan du kopiera till en inspelningsbar dvd-skiva (dvd-r eller dvd+r) eller en överskrivningsbar dvd-skiva (dvd-rw eller dvd+rw). I Windows XP finns inte funktioner för kopiering till dvd, så där måste du använda ett dvd-redigeringsprogram.

 • Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken för att lagra temporära filer som skapas under cd-skrivprocessen. För en vanlig cd reserveras i Windows upp till 700 MB (megabyte) tillgängligt utrymme. För en cd med stor kapacitet reserveras i Windows upp till 1 gigabyte (GB) ledigt utrymme.

 • När du kopierar filer eller mappar till cd-skivan kan du visa cd-skivan och bekräfta att filerna har kopierats.

Överst på sidan

 1. Sätt i minnet i en USB-port.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Gör något av det här:

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Under Enheter med flyttbara lagringsmedia dubbelklickar du på USB-minnet.

Windows XP

 1. Klicka på Den här datorn.

 2. Dubbelklicka på USB-minnet.

 3. Ange ett namn på dokumentet i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på mappen på nätverket.

  • Om en nätverksmapp mappas till din dator, klicka på datorn i listan över platser om din dator med Windows Vista eller klicka på Den här datorn om din dator med Windows XP och klicka sedan på namnet på mappen.

   Obs!: Du får enkelt tillgång till nätverksmappar genom att mappa dem på datorn. Om du inte redan har mappat en mapp kan du klicka på Verktyg i dialogrutan Spara som. Klicka på Anslut nätverksenhet och följ sedan instruktionerna i dialogrutan Anslut nätverksenhet.

  • Om du vet namnet på och platsen för den delade nätverksmappen skriver du det i rutan Filnamn. Du börjar med två omvända snedstreck. Tryck sedan på RETUR.

 3. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Windows Vista

Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats gör du så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på webbservern.

 3. Skriv adressen till webbplatsen i rutan Filnamn och tryck på RETUR.

 4. Dubbelklicka på dokumentbiblioteksnamnet.

 5. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN gör du följande:

 1. I rutan Filnamn skriver du adressen till din MSN-webbplats och trycker på RETUR.

 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och logga in på webbplatsen.

Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat gör du följande:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. I dialogrutan Spara som expanderar du Mappar och klickar på Dator.

 3. Dubbelklicka på FTP-platsen i listan Nätverksplats.

  Obs!: FTP är ett sätt att öppna och spara filer på webbservrar. Om du vet namnet på och inloggningsuppgifterna till en server kan du lägga till servern i nätverksplatserna genom att högerklicka på Dator och sedan klicka på Lägg till en plats i nätverket i dialogrutan Spara som.

Windows XP

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på webbservern.

  • Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-plats skriver du webbadressen till platsen i rutan Filnamn och trycker på RETUR. Dubbelklicka på dokumentbiblioteksnamnet.

  • Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN klickar du på Mina nätverksplatser och dubbelklickar sedan på Mina webbplatser på MSN. Skriv in ditt lösenord om det behövs och dubbelklicka sedan på namnet på webbplatsen.

  • Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat väljer du FTP-platser i listan Spara i och dubbelklickar på FTP-platsen.

   Obs!: FTP är ett sätt att öppna och spara filer på webbservrar. Om du vet namnet på och inloggningsuppgifterna till en server kan du lägga till servern till dina FTP-platser genom att klicka på Lägg till/ändra FTP-platser i dialogrutan Spara som.

 3. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Om du sparar dokumentet i standardfilformatet i Office Word 2007 kan användare av tidigare versioner av Word måste installera Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat att öppna den dokument. Alternativt kan du spara dokumentet i ett format som kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word, men formatering och layout som är beroende av nya funktioner i Office Word 2007 är inte tillgängliga i den tidigare versionen av Word.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Word 97-2003-Format.

 3. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Om du skapar ett dokument så att andra kan du göra dem att läsa och kan inte redigeras eller göra dem att läsa och kan redigeras. Om du vill att ett dokument som ska läsas men kan inte redigeras spara dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller spara den som en webbsida. Om du vill att dokumentet ska vara läsbara och redigerbara, men föredrar ett annat format än .docx eller .doc, kan du använda formatering, till exempel oformaterad text (.txt), RTF-Format (.rtf) och OpenDocument-Text (ODT)

PDF och XPS    PDF och XPS är format som kan läsas i många tillgängliga visningsprogram. De här formaten bevarar sidlayouten i dokumentet.

Webbsidor    Webbsidor visas i en webbläsare. Det här formatet bevaras inte sidlayout i dokumentet. När någon ändrar storlek på webbläsarfönstret ändras dokumentets layout. Du kan spara dokumentet som en mer konventionell webbsida (HTML-format) eller som en enkel webbsidefil (MHTML format). Med HTML-format lagras alla stödfiler (till exempel bilder) i en separat mapp som är kopplade till dokumentet. Med MHTML format lagras alla stödfiler tillsammans med dokument i en fil.

Obs!: Du kan spara ett dokument i andra format som kan öppnas med ett visst antal program för textredigering. Bland de här formaten är oformaterad text (.txt), RTF-Format (.rtf), OpenDocument-Text (ODT) och Microsoft Works (.wps). Dock bevaras sparar ett Office Word 2007 dokument i följande format alltid inte formateringen, layout eller andra funktioner i dokumentet. Använd följande format om du inte har något emot att förlora dessa aspekter av dokumentet. Du kan välja följande format i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

Du kan spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program när du har installerat ett tillägg. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat som PDF och XPS.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på PDF eller XPS.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Välj PDF eller XPS i listan Filformat.

 5. Om dokumentet bara ska visas online kan du komprimera filens storlek genom att klicka på Minsta storlek (publicera online) bredvid Optimera för.

 6. Om du bara vill spara en del av dokumentet, om du vill ta med revisioner eller dokumentegenskaper eller om du automatiskt vill skapa hyperlänkar till rubriker och bokmärken i dokumentet klickar du på Alternativ. Klicka på det alternativ du vill använda.

 7. Klicka på Publicera

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

  Om du publicerar dokumentet till en webbserver bläddrar du till servernamnet och enkelklickar på det (dubbelklicka inte).

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 3. I rutan Spara som klickar du på Webbsida eller Webbsida med en fil.

  Obs!: Om du sparar dokumentet som en webbsida (HTML-format) och senare vill flytta den eller skicka som bilaga i ett e-postmeddelande måste du komma ihåg att inkludera den mapp som innehåller alla stödfiler. Den här mappen har samma namn som namnet på dokumentet.

 4. Klicka på Spara.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 3. Klicka på OpenDocument-text i listan Filformat.

  Obs!: Om du vill behålla en version av filen som ett Word-dokument, måste du spara den som ett Word-dokument (till exempel filformatet .docx) innan du Stäng Word 2007.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara.

 3. Välj önskat filformat i rutan Spara filer i följande format.

 4. Bredvid Standardkatalog klickar du på Bläddra. Klicka sedan på den mapp där du vill spara filerna.

  Obs!: De här alternativen styr standardbeteendet första gången du använder kommandona Öppna, Spara och Spara som i Word. Du kan när som helst åsidosätta de här inställningarna när du sparar ett dokument. Ange helt enkelt en annan plats eller ett annat format i dialogrutan Öppna, Spara och Spara som.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×