Spara ett dokument i Word

Du kan använda kommandona Spara och Spara som för att spara arbetet, och du kan justera inställningarna som används när dina dokument sparas i Microsoft Word.

Om dokumentet exempelvis är för eget bruk och du aldrig tänker öppna det i en tidigare version av Microsoft Word kan du använda kommandot Spara.

Om du vill dela dokumentet med personer som använder annan programvara än Microsoft Word 2010 eller Microsoft Office Word 2007, eller om du planerar att öppna dokumentet på en annan dator, måste du välja hur och var du vill spara dokumentet.

Obs!: Om du ofta sparar dokument på en viss plats eller i ett visst format kan du justera inställningarna så att valen blir din standardinställning i Word.

Viktigt!: Om du avser att dela dokument med andra läsare klickar du på fliken Arkiv och sedan Felsök intill Förbered för delning. Klicka sedan på Kontrollera dokument innan du sparar dokumentet. Via alternativet Kontrollera Dokument får du kommandon som förbättrar sekretess, säkerhet och äkthet för dokumentet.

Vad vill du göra?

Spara ett dokument för första gången

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument (Spara som)

Spara ett dokument på en cd-skiva

Spara ett dokument på ett USB-minne

Spara ett dokument på en plats med fjärråtkomst

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Spara ett dokument i ett annat filformat

Justera inställningarna för att spara dokument

Spara ett dokument för första gången

 1. I Snabbåtkomst klickar du på Spara Bild av knapp eller trycker på Ctrl+s.

 2. Skriv in ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Worddokumentet sparas på en standardplats. Om du vill spara dokumentet på en annan plats väljer du en annan mapp i mapplistan om datorn körs med Windows 7, i Favoritlänkar om datorn körs med Windows Vista eller i listan Spara i om datorn körs med Microsoft Windows XP. Om du vill byta standardplats där Word-dokument sparas ändrar du inställningarna för att spara dokument.

Överst på sidan

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument (Spara som)

För att förhindra att du skriver över det ursprungliga dokumentet använder du kommandot Spara som och skapar en ny fil så fort du har öppnat det ursprungliga dokumentet.

 1. Öppna dokumentet som du vill spara som en ny fil.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara som.

 4. Skriv in ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Worddokumentet sparas på en standardplats.

  Om du vill spara dokumentet på en annan plats klickar du på en annan mapp i Spara i-listan i dialogrutan Spara som. Om du vill byta standardplats där Word-dokument sparas ändrar du inställningarna för att spara dokument.

Spara dokumentet där ni sparar mallar, så att det blir enkelt för andra att använda det. I dialogrutan Spara som klickar du på Mallar om datorn körs med Windows Vista. Om datorn körs med Windows XP klickar du på Betrodda mallar. Klicka sedan på Spara. Om du vill skapa ett nytt dokument dubbelklickar du på Ny från befintlig i Nytt dokument-dialogrutan.

Ett annat sätt att använda dokument som grund för andra är att spara det som mall.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en cd-skiva

 1. Använd kommandona Spara och Spara som om du vill spara ett dokument i en mapp som du enkelt hittar.

 2. Sätt i en tom, skrivbar cd-skiva i cd-brännaren. Använd något av följande:

  • Inspelningsbar cd-skiva (cd-r)

  • Omskrivningsbar cd-skiva (cd-rw)

   Med omskrivningsbara cd-skivor kan du kopiera data till och radera data från cd-skivan flera gånger.

 3. Klicka på Start och gör sedan något av följande, beroende på datorns operativsystem:

  Windows 7

  1. Klicka på Dator.

  2. I mapplistan klickar du på pilen intill Dator för att utöka listan med diskenheter.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till cd-skivan och dra dem till cd-enheten i mapplistan.

   Om du vill välja fler än en fil håller du ned Ctrl medan du klickar på de filer du vill använda.

  4. I dialogrutan Bränn en skiva klickar du antingen på Som en USB-flash-enhet eller Med en cd-/dvd-spelare, beroende på cd-skivans format. Klicka på Vilken ska jag välja? om du vill ha hjälp.

  5. Ange ett namn på cd-skivan rutan för skivans namn och klicka dig vidare.

  6. Följ instruktionerna på skärmen.

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Klicka på Mappar för att expandera listan med mappar och klicka sedan på pilen bredvid Dator för att expandera listan med hårddiskar.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till cd-skivan och dra dem till cd-enheten i mapplistan.

   Om du vill välja fler än en fil håller du ned Ctrl medan du klickar på de filer du vill använda.

  4. I dialogrutan Bränn en skiva klickar du antingen på Live-filsystem eller på Hanterad, beroende på cd-skivans format. Om du vill få hjälp med detta klickar du på Vilket cd- eller dvd-format bör jag välja?.

  5. Ange ett namn på cd-skivan i rutan Skivans namn och klicka på Nästa.

  6. Följ instruktionerna på skärmen.

  Windows XP

  1. Klicka på Den här datorn.

  2. I menyn Visa pekar du på Explorer-fältet och klickar sedan på Mappar.

  3. Klicka på de filer eller mappar som du vill kopiera till cd-skivan och dra dem till cd-enheten i mapplistan.

   Om du vill välja fler än en fil håller du ned Ctrl medan du klickar på de filer du vill använda.

  4. Dubbelklicka på cd-enheten. Windows XP visar ett tillfälligt område där filerna finns innan de kopieras till cd-skivan. Kontrollera att de filer och mappar som du vill kopiera till cd-skivan visas under Filer som är redo att skrivas till cd-skivan.

  5. Under cd-skrivningsaktiviteter klickar du på Skriv de här filerna till cd. Windows startar cd-guiden för att skriva. Följ anvisningarna i guiden.

 • Försök inte kopiera flera filer till cd-skivan än vad som får plats. Kontrollera kapaciteten för varje cd-skiva på cd-förpackningen. Filer som är för stora för att få plats på en cd kan du kopiera till en inspelningsbar dvd-skiva (dvd-r eller dvd+r) eller en överskrivningsbar dvd-skiva (dvd-rw eller dvd+rw). I Windows XP finns inte funktioner för kopiering till dvd, så där måste du använda ett dvd-redigeringsprogram.

 • Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken för att lagra temporära filer som skapas under cd-skrivprocessen. För en vanlig cd reserveras i Windows upp till 700 MB (megabyte) tillgängligt utrymme. För en cd med stor kapacitet reserveras i Windows upp till 1 gigabyte (GB) ledigt utrymme.

 • När du kopierar filer eller mappar till cd-skivan kan du visa cd-skivan och bekräfta att filerna har kopierats.

Överst på sidan

Spara ett dokument på ett USB-minne

 1. Sätt i minnet i en USB-port.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara som.

 4. Gör något av följande:

  Windows 7

  1. Klicka på Dator.

  2. Under Enheter med flyttbara lagringsmedia dubbelklickar du på USB-minnet.

  Windows Vista

  1. Klicka på Dator.

  2. Under Enheter med flyttbara lagringsmedia dubbelklickar du på USB-minnet.

  Windows XP

  1. Klicka på Den här datorn.

  2. Dubbelklicka på USB-minnet.

 5. Ange ett namn på dokumentet i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en plats med fjärråtkomst

Du kan spara dokumentet i en nätverksmapp eller på en webbserver.

Spara ett dokument i en mapp på nätverket

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Leta reda på mappen på nätverket.

 4. Om en mapp på nätverket är mappad till datorn klickar du på Dator i listan med platser om datorn körs med Windows 7 eller Windows Vista. Klicka på Den här datorn om datorn körs Windows XP. Klicka sedan på mappens namn.

  Du får enkelt tillgång till nätverksmappar genom att mappa dem på datorn. Om du inte redan har mappat en mapp kan du klicka på Verktyg i dialogrutan Spara som. Klicka på Anslut nätverksenhet och följ sedan instruktionerna i dialogrutan Anslut nätverksenhet.

 5. Om du vet namnet på och platsen för den delade nätverksmappen skriver du det i rutan Filnamn. Du börjar med två omvända snedstreck. Tryck sedan på RETUR.

 6. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Spara ett dokument på en webbserver

Windows 7

Om du sparar dokumentet i ett SharePoint-bibliotek gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och klicka sedan på Spara till SharePoint.

 3. Leta upp den SharePoint-plats du vill spara till och klicka på Spara som.

 4. Klicka på Spara i Spara som-dialogrutan.

Om du sparar dokumentet i OneDrive gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara till webben.

 3. Klicka på Logga in, ange ditt Windows Live-ID och ditt lösenord och klicka på OK.

  Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live-id. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig för OneDrive och skapar ett nytt Windows Live-id.

 4. Välj en mapp i OneDrive och klicka på Spara som.

 5. Ange ett namn på filen och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas nu i OneDrive. I OneDrive går det att ge andra behörighet att visa och redigera innehållet i dina mappar. När du vill dela ett dokument skickar du en länk till mappen.

Windows Vista

Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Leta reda på webbservern.

 4. Skriv adressen till webbplatsen i rutan Filnamn och tryck på RETUR.

 5. Dubbelklicka på dokumentbiblioteksnamnet.

 6. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN gör du följande:

 1. I rutan Filnamn skriver du adressen till din MSN-webbplats och trycker på RETUR.

 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och logga in på webbplatsen.

Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. I dialogrutan Spara som expanderar du Mappar och klickar på Dator.

 4. Dubbelklicka på FTP-platsen i listan Nätverksplats.

  FTP är ett sätt att öppna och spara filer på webbservrar. Om du vet namnet på och inloggningsuppgifterna till en server kan du lägga till servern i nätverksplatserna genom att högerklicka på Dator och sedan klicka på Lägg till en plats i nätverket i dialogrutan Spara som.

Windows XP

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Leta reda på webbservern.

  • Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-plats skriver du webbadressen till platsen i rutan Filnamn och trycker på RETUR. Dubbelklicka på dokumentbiblioteksnamnet.

  • Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN klickar du på Mina nätverksplatser och dubbelklickar sedan på Mina webbplatser på MSN. Skriv in ditt lösenord om det behövs och dubbelklicka sedan på namnet på webbplatsen.

  • Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat väljer du FTP-platser i listan Spara i och dubbelklickar på FTP-platsen.

   FTP är ett sätt att öppna och spara filer på webbservrar. Om du vet namnet på och inloggningsuppgifterna till en server kan du lägga till servern till dina FTP-platser genom att klicka på Lägg till/ändra FTP-platser i dialogrutan Spara som.

 4. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Om du sparar dokumentet i standardfilformatet .docx måste användare som har Microsoft Word 2003, Word 2002 och Word 2000 installera Microsoft Office-kompatibilitetspaketet för Word, Excel och PowerPoint 2007 för att öppna dokumentet. Du kan också spara dokumentet i ett format som kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word, men formatering och layout som är beroende av nya funktioner i Word 2010 kanske inte är tillgängliga i tidigare versioner. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Word hittar du i Skapa ett dokument som kan användas i tidigare versioner av Word.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn på presentationen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara

 4. Klicka på Word 97-2003-dokument i listan Filformat. Filformatet ändras till .doc.

 5. Ange ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Om du ofta vill spara ett dokument i Word 97-2003-format finns information i avsnittet Spara dokument i ett tidigare filformat som standard.

Överst på sidan

Spara ett dokument i ett annat filformat

Om du skapar ett dokument åt andra kan du skrivskydda dem så att användaren kan läsa men inte skriva i dem, eller så kan du låta användaren både läsa och redigera. Om du vill ha ett dokument som kan läsas men inte redigeras sparar du dokumentet som PDF- eller XPS-fil eller som en webbsida. Om du vill att dokumentet ska kunna läsas och redigeras men föredrar ett annat format än .docx eller .doc kan du t.ex. använda oformaterad text ( .txt), RTF-format ( .rtf), OpenDocument Text (.odt) och Microsoft Works ( .wps).

PDF och XPS    PDF och XPS är format som kan läsas i många tillgängliga visningsprogram. De här formaten bevarar sidlayouten i dokumentet.

Webbsidor    Webbsidor visas i en webbläsare. I det här formatet bevaras inte sidlayouten i dokumentet. Om någon ändrar storleken på webbläsarfönstret ändras layouten i dokumentet. Du kan spara dokumentet som en vanlig webbsida (HTML-format) eller som en webbsida (MHTML-format) som enstaka fil. Med HTML-format sparas alla tillhörande filer (t.ex. bilder) i en separat mapp som är kopplad till dokumentet. Med MHTML-format sparas alla bifogade filer tillsammans med dokumentet i en fil. MHTML-formatet stöds av Microsoft Internet Explorer 4.0.

Du kan spara ett dokument i andra format som kan öppnas i ett antal textredigeringsprogram. De här formaten är till exempel oformaterad text (.txt), RTF-format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) och Microsoft Works (.wps). Men om du sparar ett Office Word 2007-dokument eller senare i dessa format bevaras inte formateringen, layouten och andra funktioner tillförlitligt i dokumentet. Använd bara de här formaten om du inte har något emot att förlora dessa aspekter av dokumentet. Du kan välja dessa format i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

Spara ett dokument som PDF- eller XPS-fil

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listan Filformat väljer du PDF eller XPS-dokument.

 5. Om dokumentet bara ska visas online kan du komprimera filens storlek genom att klicka på Minsta storlek (publicera online) bredvid Optimera för.

 6. Om du bara vill spara en del av dokumentet, om du vill ta med revisioner eller dokumentegenskaper eller om du automatiskt vill skapa hyperlänkar till rubriker och bokmärken i dokumentet klickar du på Alternativ. Klicka på det alternativ du vill använda.

 7. Klicka på Spara.

Spara ett dokument som webbsida

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Om du publicerar dokumentet till en webbserver bläddrar du till servernamnet och enkelklickar på det (dubbelklicka inte).

 4. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 5. I rutan Spara som klickar du på Webbsida eller Webbsida med en fil.

  Om du sparar dokumentet som en webbsida (HTML-format) och senare vill flytta den eller skicka den via e-post måste du komma ihåg att ta med den mapp som innehåller alla stödfiler. Den här mappen har samma namn som filnamnet. Om du sparar dokumentet som en webbsida med en fil så finns all information i dokumentet.

 6. Klicka på Spara.

Spara ett dokument i formatet OpenDocument-text

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på OpenDocument-text i listan Filformat.

  Om du vill behålla en version av filen som Word-dokument måste du spara den som Word-dokument (exempelvis, .docx) innan du stänger Word.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Justera inställningarna för att spara dokument

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Spara.

 4. Välj önskat filformat i rutan Spara filer i följande format.

 5. Bredvid Standardkatalog klickar du på Bläddra. Klicka sedan på den mapp där du vill spara filerna.

  De här alternativen styr standardbeteendet första gången du använder kommandona Öppna, Spara och Spara som i Word. Du kan när som helst åsidosätta de här inställningarna när du sparar ett dokument. Ange helt enkelt en annan plats eller ett annat format i dialogrutan Öppna, Spara och Spara som.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×