Spara ett dokument

Hur du ska spara ett dokument och formatet som du ska spara det i beror på hur du tänker använda dokumentet. Om dokumentet till exempel är för privat bruk och du inte tänker öppna det i en tidigare version av Word, är det enklast att använda kommandot Spara och alla standardinställningar.

Om du anslår dokumentet så att andra kan öppna det, om de som läser ditt dokument använder något annat program än Microsoft Office Word 2007 eller om du tänker öppna dokumentet på en annan dator måste du däremot ange några alternativ för hur och var dokumentet ska sparas.

Om du brukar spara dokument på en viss plats eller i ett visst format kan du justera inställningarna så att dessa används som standard.

Obs!  Om du vill att andra ska kunna läsa dokumentet ska du använda Förbered-menyn under Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen innan du sparar dokumentet. På Förbered-menyn finns kommandon för sekretess, säkerhet och autenticitet.

Vad vill du göra?

Spara ett dokument för första gången

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument

Spara ett dokument på en CD

Spara ett dokument på en fjärransluten plats

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Spara ett dokument i ett format som inte kräver Word

Justera inställningar för att spara dokument

Spara ett dokument för första gången

 1. Klicka på Spara bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL+S.

 2. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas på en standardplats, till exempel i mappen Mina dokument. Om du vill spara dokumentet någon annanstans väljer du en annan mapp i listan Spara i i dialogrutan Spara som. Om du vill ändra standardplatsen där dokumenten sparas justerar du inställningarna för att spara dokument.

Överst på sidan

Spara ett befintligt dokument som ett nytt dokument

Om du inte vill riskera att skriva över det ursprungliga dokumentet ska du använda kommandot Spara som och skapa en ny fil så snart du har öppnat det ursprungliga dokumentet.

 1. Öppna dokumentet som du vill använda som grund för det nya dokumentet.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

  Dokumentet sparas på en standardplats, till exempel i mappen Mina dokument.

  Om du vill spara dokumentet någon annanstans väljer du en annan mapp i rutan Spara i i dialogrutan Spara som. Om du vill ändra standardplatsen där dokumenten sparas justerar du inställningarna för att spara dokument.

 4. Redigera dokumentet på önskat sätt.

Tips  Om du vill göra det enklare för andra användare att använda ett dokument som bas, sparar du dokumentet där mallarna lagras. Klicka på Betrodda mallar i dialogrutan Spara som och sedan på Spara. När du vill skapa ett nytt dokument dubbelklickar du på Nytt från befintligt i dialogrutan Nytt dokument.

Obs!  Ett annat sätt att använda ett dokument som bas för andra är att spara det som en mall.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en CD

 1. Spara dokumentet i mapp som är enkel att hitta, till exempel Mina dokument, med hjälp av kommandot Spara eller Spara som.

 2. Sätt in en tom skrivbar CD i CD-enheten. Använd något av följande:

  • Skrivbar CD (CD-R)

  • Återskrivbar CD (CD-RW)

   Med återskrivbara CD-skivor kan du kopiera data till och radera data från CD:n flera gånger.

 3. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 4. Klicka på filerna eller mapparna som du vill kopiera till CD:n.

  • Om du vill markera fler än en fil håller du ned CTRL medan du klickar på filerna. Under Fil- och mappaktiviteter klickar du sedan på Kopiera den här filen, Kopiera den här mappen eller Kopiera valda objekt till mappen.

  • Om filerna finns i Mina bilder klickar du på Kopiera till CD eller Kopiera alla objekt till en CD under Bildaktiviteter och går till steg 5.

 5. Klicka på CD-inspelningsenheten i dialogrutan Kopiera objekt och klicka sedan på Kopiera.

 6. Dubbelklicka på CD-inspelningsenheten i Den här datorn. Ett tillfälligt område visas där filerna placeras innan de kopieras till CD:n. Kontrollera att filerna och mapparna som du tänker kopiera till CD:n visas under Filer som är redo att skrivas till skivan.

 7. Klicka på Skriv de här filerna till CD under CD-skrivningsaktiviteter. Guiden Skriv CD visas. Följ anvisningarna i guiden.

Obs!  

 • Försök inte att kopiera fler filer till CD:n än vad som får plats där. Kontrollera kapaciteten på förpackningen. När det gäller filer som är för stora för att få plats på en CD kan du kopiera dem till en skrivbar DVD (DVD-R eller DVD+R) eller återskrivbar DVD (DVD-RW eller DVD+RW). I Windows XP går det emellertid inte att kopiera till DVD, så du måste använda ett DVD-redigeringsprogram.

 • Kontrollera att det finns tillräckligt med diskutrymme på hårddisken för att lagra de tillfälliga filerna som skapas när du skriver till CD:n. För en vanlig CD reserveras upp till 700 MB med ledigt utrymme. För en CD med hög kapacitet reserveras upp till 1 GB med ledigt utrymme.

 • När du har kopierat filerna eller mapparna till CD:n kan du kontrollera att filerna verkligen har kopierats.

Överst på sidan

Spara ett dokument på en fjärransluten plats

Du kan spara dokumentet i en nätverksmapp eller på en webbserver.

Spara ett dokument i en nätverksmapp

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på nätverksmappen.

  • Om en nätverksmapp har anslutits till datorn klickar du på Den här datorn och sedan på namnet på mappen.

   Obs!  Du kommer lätt åt en nätverksmapp genom att ansluta den till datorn. Om du inte redan har gjort det klickar du på Verktyg i dialogrutan Spara som, klickar på Anslut nätverksenhet och följer sedan anvisningarna i dialogrutan Anslut nätverksenhet.

  • Om du vet namn och plats på den delade nätverkmappen skriver du dessa i rutan Filnamn med två omvända snedstreck framför och trycker sedan på RETUR.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Spara ett dokument på en webbserver

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Leta reda på webbservern.

  • Om du sparar dokumentet i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, skriver du URL:en till webbplatsen i rutan Filnamn och trycker på RETUR. Dubbelklicka på namnet på dokumentbiblioteket.

  • Om du sparar dokumentet på en webbplats på MSN klickar du på Mina nätverksplatser och dubbelklickar sedan på Egna webbplatser på MSN. Skriv lösenordet om det behövs och dubbelklicka sedan på namnet på webbplatsen.

  • Om du sparar dokumentet på en FTP-plats (File Transfer Protocol) som du redan har konfigurerat väljer du FTP-platser i listan Spara i och dubbelklickar sedan på FTP-platsen.

   Obs!  FTP är en metod för att öppna och spara filer på webbservrar. Om du känner till namnet och inloggningsinformationen för en server kan du lägga till servern bland dina FTP-platser genom att klicka på Lägg till/ändra FTP-platser i dialogrutan Spara som.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument så att det kan öppnas i en tidigare version av Word

Om du sparar dokumentet i ett standardfilformat i Office Word 2007, måste de som använder tidigare versioner av Word installera Microsoft Office Compatibility Pack för 2007 Office Word, Excel och PowerPoint-filformat för att kunna öppna dokumentet. Du kan också spara dokumentet i ett format som kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word – men den formatering och layout som är beroende av de nya funktionerna i Office Word 2007 kan inte användas i den tidigare versionen av Word.

Spara ett dokument så att det kan öppnas direkt i tidigare versioner av Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Word 97-2003-format.

 3. Skriv ett namn på dokumentet och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Spara ett dokument i ett format som inte kräver Word

Om du skapar ett dokument som andra ska kunna läsa men inte redigera, sparar du dokumentet så att det kan läsas utan Word. Spara dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller som en webbsida.

PDF och XPS     PDF och XPS är format som kan läsas med program som är lätta att skaffa. I dessa format bevaras dokumentets sidlayout.

Webbsidor     Webbsidor visas i en webbläsare. I det här formatet bevaras inte dokumentets sidlayout. När någon ändrar storlek på webbläsarfönstret, ändras också dokumentets layout. Du kan spara dokumentet som en vanlig webbsida (HTML-format) eller som en enkel webbsidefil (MHTML-format). Med HTML-format lagras alla stödfiler (till exempel bilder) i en separat mapp som associeras med dokumentet. I MHTML-formatet lagras alla stödfiler tillsammans med dokumentet i en enda fil. MHTML-format stöds av Microsoft Internet Explorer 4.0.

Obs!  Du kan spara ett dokument i andra format som kan öppnas i ett antal textredigeringsprogram. Bland dessa format finns oformaterad text (txt), RTF (rtf) och Works (wps). När du sparar ett Office Word 2007-dokument i dessa format kanske formatering, layout eller andra funktioner inte bevaras i dokumentet. Använd bara dessa format om det inte gör något att detta inte kommer med. Du kan välja dessa format i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

Spara ett dokument som en PDF- eller XPS-fil

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Klicka på PDF eller XPS.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Välj PDF eller XPS i listan Filformat.

 5. Om dokumentet bara ska visas online kan du komprimera filstorleken genom att klicka på Minsta storlek (publicera online) bredvid Optimera för.

 6. Klicka på Alternativ och sedan på önskade alternativ om du vill spara bara en del av dokumentet, om du vill ta med ombearbetningsmarkeringar eller dokumentegenskaper eller om du automatiskt vill skapa hyperlänkar till rubriker eller bokmärken i dokumentet.

 7. Klicka på Publicera.

Spara ett dokument som en webbsida

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Om du publicerar dokumentet på en webbserver letar du reda på servern i listan Spara i.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Webbsida eller Enkel webbsidefil i listan Filformat.

  Obs!  Om du sparar dokumentet som en webbsida (HTML-format) och senare vill flytta den eller skicka den som en bifogad fil i ett e-postmeddelande måste du komma ihåg att ta med mappen som innehåller stödfilerna. Den här mappen har samma namn som dokumentets filnamn.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Justera inställningar för att spara dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Klicka på önskat filformat i rutan Spara filer i följande format.

 4. Klicka på Bläddra bredvid Standardkatalog och sedan på mappen där du vill spara filerna.

  Obs!  Dessa alternativ styr standardbeteendet första gången som du använder något av kommandona Öppna, Spara eller Spara som när du startar Word. När du sparar ett dokument kan du åsidosätta dessa inställningar genom att ange en annan plats eller ett annat format i dialogrutorna Öppna, Spara eller Spara som.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk