Spara ett Word-dokument som en mall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En mall är en dokumenttyp som skapar en kopia av sig själv när den öppnas. I Microsoft Office Word 2007 kan du skapa en mall genom att spara ett dokument som en .dotx-fil eller en .dotm-fil (med en .dotm-fil kan du aktivera makron i filen).

Vad vill du göra?

Läsa mer om mallar

Spara som mall

Lägga till innehållskontroller i mallar

Lägga till instruktionstext i mallar

Spara och distribuera byggblock med en mall

Skydda mallar

Mer om mallar

En affärsplan är exempelvis en vanliga dokument som är skrivna i Word. Istället för att skapa struktur affärsplanen från början, kan du använda en mall med fördefinierade sidlayout, teckensnitt, marginaler och format. Allt du behöver göra är att öppna en mall och Fyll i texten och den information som är specifik för dokumentet. När du sparar dokumentet som en DOCX- eller docm-fil kan spara du dokumentet separat från den mall som är baserad.

Precis som i dokument kan du även i mallar tillhandahålla rekommenderade avsnitt eller obligatorisk text som andra kan använda, samt innehållskontroller som fördefinierade listrutor eller en viss logotyp. Du kan göra särskilda avsnitt i mallen extra säkra eller förse mallen med lösenord om du vill skydda innehållet från att ändras.

På Microsoft Office Online finns det Word-mallar för de flesta typer av dokument. Om du är ansluten till Internet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , på Nytt och sedan på den mallkategori du vill använda. Om du vill kan du också skapa dina egna mallar.

Obs!: Välstrukturerade och avancerade mallar som deklarationsformulär skapas med fördel i särskilda program för att skapa formulär, till exempel Microsoft Office InfoPath 2007.

Överst på sidan

Spara som mall

Du kan utgå från ett tomt dokument och spara det som en mall, eller skapa en mall som är baserad på ett befintligt dokument eller en befintlig mall.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.

 3. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till instruktionstext, innehållskontroller av typen datumväljare och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Spara som:

  • Om du använder en dator där Windows Vista körs klickar du på Mallar under Favoritlänkar.

  • Om du använder en dator där Windows XP körs klickar du på Betrodda mallar under Spara i.

 6. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 7. Stäng mallen.

Skapa en mall baserad på ett befintlig dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Öppna dokumentet som du vill använda.

 3. Gör de ändringar du vill ska vara med i alla nya dokument som baseras på den här mallen.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Spara som:

  • Om du använder en dator där Windows Vista körs klickar du på Mallar under Favoritlänkar.

  • Om du använder en dator där Windows XP körs klickar du på Betrodda mallar under Spara i.

 6. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 7. Stäng mallen.

Skapa en ny mall baserad på en befintlig mall

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Klicka på Mallar under Nytt från befintligt.

 3. Klicka på en mall som liknar den du vill skapa och klicka på Skapa ny.

 4. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till instruktionstext, innehållskontroller av typen datumväljare och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Spara som:

  • Om du använder en dator där Windows Vista körs klickar du på Mallar under Favoritlänkar.

  • Om du använder en dator där Windows XP körs klickar du på Betrodda mallar under Spara i.

 7. Namnge den nya mallen, klicka på Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 8. Stäng mallen.

Överst på sidan

Lägga till innehållskontroller i mallar

Du kan underlätta arbetet för alla som använder dina mallar genom att lägga till och konfigurera innehållskontroller som RTF-kontroller, bilder, listrutor eller datumväljare.

Du kanske till exempel låter en kollega ta del av en mall som innehåller en listruta, men kollegan vill använda en annan uppsättning av alternativ i listrutan i det dokument han eller hon har skapat utifrån din mall. Eftersom du gav tillåtelse att redigera listrutan när du lade till innehållskontrollen i mallen kan din kollega snabbt och enkelt ändra mallen så att den passar för hans eller hennes behov.

Lägga till innehållskontroller

Obs!: Det går också att lägga till innehållskontroller i dokumentet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka på OK.

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 4. Öppna den mall du vill lägga till innehållskontroller i och klicka på en plats där du vill infoga en kontroll.

 5. Klicka på den innehållskontroll du vill lägga till i dokumentet eller i mallen i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Du kan till exempel klicka på RTF om du vill infoga en RTF-kontroll som ska visas i alla dokument som skapas utifrån den här mallen.

  Obs!: Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill kunna använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2007 genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet när du har konverterat det.

 6. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller.

 7. I dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll väljer du om du vill att innehållskontrollen ska kunna tas bort eller redigeras av andra som använder mallen.

 8. Om du vill hålla samman flera innehållskontroller eller några textstycken markerar du kontrollerna eller texten och klickar på Gruppera i gruppen Kontroller.

  Anta att du har en ansvarsfriskrivning som är tre stycken långt. Om du grupperar de tre styckena med kommandot Gruppera går det inte längre att redigera den tre stycken långa ansvarsfriskrivningen och den går bara att ta bort som grupp.

Överst på sidan

Lägga till instruktionstext i mallar

Ibland är det praktiskt att lägga till platshållarinstruktioner för hur användarna ska fylla i en viss innehållskontroll i en mall. Instruktionerna ersätts sedan med innehåll när någon använder mallen.

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Om du inte redan har lagt till en innehållskontroll i dokumentet klickar du på den plats i dokumentet där du vill placera innehållskontrollen. Sedan klickar du på en kontroll.

  Obs!: Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill kunna använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2007 genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet när du har konverterat det.

 3. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 4. Klicka på den innehållskontroll som du vill lägga till platshållartexten i.

 5. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

  Om du lägger till en innehållskontroll med textruta och du vill att platshållartexten ska försvinna när någon skriver i egen text klickar du på Egenskaper i gruppen Kontroller och markerar kryssrutan Ta bort innehållskontrollen när innehållet har redigerats.

Överst på sidan

Spara och distribuera byggblock med en mall

Byggblock är återanvändningsbara innehållsdelar eller andra dokumentdelar som lagras i gallerier och som du kan nå och återanvända när som helst. Du kan också spara byggblock och distribuera dem med mallar. Du kan till exempel skapa en rapportmall som innehåller två typer av följebrev, vilka mallanvändarna kan välja mellan när de skapar sin egen rapport utifrån från mallen.

 1. Spara och stäng mallen som du har utformat efter dina egna önskemål och i vilka du vill lägga till olika byggblock som mallanvändarna kan välja bland.

 2. Öppna mallen.

  Behåll mallen där du vill lägga till byggblock öppen.

 3. Skapa de byggblock du vill tillhandahålla för mallanvändarna.

  Kom ihåg att klicka på mallens namn i rutan Spara i när du fyller i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 4. Distribuera mallen.

  När du skickar eller gör mallen tillgänglig för andra finns de byggblock du sparade med mallen tillgängliga i de angivna gallerierna.

Överst på sidan

Skydda mallar

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en mall som hindrar användare från att ta bort eller ändra dem. Du kan även skydda hela innehållet i mallen med ett lösenord.

Skydda delar av en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda.

 2. Markera de innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 4. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:

  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

   Välj den här inställningen om du vill skydda eventuell text. Om du till exempel ofta infogar en ansvarsfriskrivning kan du skydda texten så att den alltid ser likadan ut, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen från dokument där den inte måste användas.

Skydda allt innehåll i en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda från ändringar.

 2. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

 3. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet under Redigeringsbegränsningar i åtgärdsfönstret Skydda dokument.

 4. Klicka på de restriktioner som du vill använda i listan över redigeringsbegränsningar.

 5. Om du vill använda flera begränsningar, till exempel vilka som har tillåtelse att läsa eller ändra dokumentet, klickar du på Begränsa behörighet.

  Några av begränsningsalternativen innebär att du kan ange ett sista giltighetsdatum för dokumentet eller tillåta att användarna kopierar innehållet.

 6. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 7. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×