Spara en fil i XPS-format

Obs!   Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Du kan spara filer som har skapats i många av programmen i Microsoft Office 2007-systemet i XPS-format (XML Paper Specification), som är ett vanligt format för delning av dokument.

Artikelinnehåll

Översikt över XPS-formatet

Spara som XPS-format i ett Office-program

Översikt över XPS-formatet

XPS (XML Paper Specification) är ett elektroniskt filformat som bevarar formateringen i ett dokument och möjliggör delning av dokument. XPS-formatet garanterar att en fil behåller exakt det avsedda formatet när den visas online eller skrivs ut och att informationen i filen inte kan ändras. XPS-formatet kan också användas tillsammans med IRM (Information Rights Management).

För att kunna visa en fil i XPS-format måste du ha ett visningsprogram. Du eller filens mottagare kan hämta ett gratis visningsprogram på Hämtningsbara filer på Microsoft Office Online.

Överst på sidan

Spara som XPS-format i ett Office-program

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, peka på pilen bredvid Spara som och klicka på PDF eller XPF.

 3. Ange eller välj ett namn på filen i listan Filnamn.

 4. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 5. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om rapporten måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, peka på pilen bredvid Spara som och klicka på PDF eller XPF.

 2. Ange eller välj ett namn för arbetsboken i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om arbetsboken måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Peka på Exportera tillArkiv-menyn och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Ange eller välj ett namn för formuläret i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om formuläret måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn. 

 2. Ange eller välj ett namn för XPS-filen i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Klicka på det alternativ som motsvarar den del av anteckningsboken som du vill spara som XPS vid Sidintervall.

 5. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, peka på pilen bredvid Spara som och klicka på PDF eller XPF.

 2. Ange eller välj ett namn för presentationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om presentationen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn. 

 2. Ange eller välj ett namn för publikationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Klicka på Ändra vid Optimera för.

 5. Klicka på den optimering som stämmer med publikationens behov i listan Ange hur den här publikationen ska skrivas ut eller distribueras i dialogrutan Publiceringsalternativ. Om publikationen t.ex. ska distribueras online och utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek. Om utskriftskvaliteten är viktigare än filstorleken klickar du på Högkvalitetstryckning.

 6. Klicka på Avancerat om du vill visa hela dialogrutan, och välj de önskade alternativen.(Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.)

 7. Klicka på OK.

 8. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn. 

 2. Ange eller välj ett namn för ritningen i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS-dokument i listan Filformat.

 4. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om ritningen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du bara vill skriva ut vissa sidor eller välja andra publiceringsalternativ klickar du på Alternativ och väljer de önskade alternativen. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, peka på pilen bredvid Spara som och klicka på PDF eller XPF.

 2. Ange eller välj ett namn för dokumentet i listan Filnamn.

 3. Klicka på XPS i listan Filformat.

 4. Gör något av följande vid Optimera för, beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig:

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Klicka på Alternativ om du vill ange vilket sidintervall som ska skrivas ut, ange om markeringar ska skrivas ut och välja utdataalternativ. (Länkar till mer information om dessa alternativ finns under Se även.) Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

Gäller för: Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007, Visio 2007 StandardHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk