Spara en fil

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du sparar en fil kan du spara den i en mapp på hårddisken, på en nätverksplats, en CD, DVD, på skrivbordet, på en flash-enhet eller spara den i ett annat filformat. Du måste ange målplatsen om det är en annan än standardmappen. I övrigt gör du på samma sätt när du sparar en fil, oavsett vilken plats du väljer.

Viktigt!: Även om du har aktiverat Återskapa automatiskt bör du spara filen ofta när du arbetar med den för att undvika att data går förlorade till följd av ett oväntat strömavbrott eller annat problem.

Vad vill du göra?

Spara en fil

Spara som kopia eller på en annan plats i Office 2013

Spara som kopia eller på en annan plats i Office 2007 och 2010

Använda dialogrutan Spara som

Spara i ett annat format

Spara som en tidigare version av Office

Spara information för återskapning automatiskt

Spara en fil

Som standard spara en fil i en standardarbetsmapp i Microsoft Office-program. Om du vill spara kopian i en annan plats klickar du på en annan mapp i mapplistan. Finns i Spara som en kopia eller på en annan plats för att få mer information.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara eller tryck på CTRL+S.

  Tips: Klicka på ikonen Spara Pil i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om det är första gången du sparar filen måste du ange ett namn på filen.

Överst på sidan

Spara som kopia eller på en annan plats i Office 2013

 1. Markera molnet, webbplats eller enhet plats där du vill spara filen.

  Plats

  Beskrivning

  Webbplatser – Microsoft

  SharePoint Server 2013 eller tidigare dokumentbibliotek

  OneDrive – Microsoft

  OneDrive för företag

  SharePoint

  Office 365-dokumentbibliotek

  OneDrive – Personal

  OneDrive för konsumenter via ditt Microsoft-konto

  Andra webbplatser

  Andra webbplatser som du har besökt

  Dator

  Din lokala enhet

 2. Klicka på Bläddra.

  Ikonen Bläddra

Överst på sidan

Spara som kopia eller på en annan plats i Office 2007 och 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett nytt namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Använda dialogrutan Spara som

När du använder dialogrutan Spara som kan du också spara filen till en ny plats med hjälp av navigeringsfönstret.

Dialogrutan Spara som i Windows Vista och Windows 7

 1. Om du vill välja en mapp eller skriva sökvägen till en mapp använder du adressfältet.

 2. Om du snabbt vill visa platser som du ofta använder använder du navigeringsfönstret.

 3. Om du vill visa fler filformat klickar du på pilen.

Du kan också använda dialogrutan Spara som kan du byta namn på en fil eller ändra plats där du sparar filen genom att klicka på en annan mapp.

Överst på sidan

Spara i ett annat format

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett nytt namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på det filformat som du vill spara filen i i listan Filformat. Klicka till exempel på RTF-Format (.rtf), webbsida (.htm eller .html) eller kommaavgränsad (.csv).

  Obs!: Mer information om hur du sparar filer i PDF- (.pdf) eller XPS-format (.xps) finns i avsnittet Spara som PDF eller Spara som XPS.

 5. Klicka på Spara.

Obs!: Om du vill spara filen på en CD-skiva klickar du på fliken Arkiv, på Spara som och sedan på Andra format. Välj en plats i listan Mappar eller det medium där du vill spara filen.

Överst på sidan

Spara som en tidigare version av Office

Om du använder Office 2010 kan spara du filer i en tidigare version av Microsoft Office genom att välja versionen i listan Filformat i dialogrutan Spara som. Du kan till exempel spara Word 2010-dokument (.docx) som 97-2003-dokument (.doc).

Meddelanden: 

 • Office 2010 fortsätter användning av XML-baserade format, till exempel .docx, .xlsx och .pptx, lanserades Office-version 2007. Filer som skapats i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 och Microsoft PowerPoint 2010 kan därför öppnas i Office-version 2007 program utan särskild tillägg eller funktionsnedsättning. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

 • Mer information om kompatibilitet mellan filer från olika versioner finns i avsnittet Använda funktionen Kompatibilitetskontroll.

Överst på sidan

Spara information för återskapning automatiskt

Du bör inte använda funktionen Återskapa automatiskt i stället för att regelbundet spara filer. Om du väljer att inte spara den återskapade filen när du har öppnat den, tas filen bort och alla ändringar som du inte har sparat går förlorade. Om du sparar den återskapade filen ersätter den originalfilen, såvida du inte anger ett nytt filnamn. Ju oftare du sparar dina filer, desto större är chansen att information kan återskapas vid strömavbrott eller andra eventuella problem som uppstår när en fil är öppen.

Mer information om hur du återskapar eller gå tillbaka till tidigare versioner av filen finns i återställa dina Office-filer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var.

 4. Anger hur ofta du vill att filer ska sparas genom att ange eller välja ett tal i rutan minuter.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×