Spara en fil

När du sparar en fil kan du spara den i en mapp på hårddisken, på en nätverksplats, en CD, DVD, på skrivbordet, på en flash-enhet eller i ett annat filformat. Du måste ange målplatsen i listan Spara i. I övrigt gör du på samma sätt när du sparar en fil, oavsett vilken plats du väljer.

  Även om du har aktiverat Återskapa automatiskt bör du spara filen ofta när du arbetar med den för att undvika att data går förlorade till följd av ett oväntat strömavbrott eller annat problem.

Vad vill du göra?

Spara en fil

Spara en kopia av en fil (kommandot Spara som)

Spara en fil i ett annat format (kommandot Spara som)

Spara en fil för användning i en tidigare version av Office

Spara information för återskapning automatiskt

Spara en fil

I Microsoft Office-programmen sparas filer som standard i en standardarbetsmapp. Du kan ange en annan plats om du vill.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara eller tryck på CTRL+S.

  Tips   Klicka på ikonen Spara spara-ikon i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om det är första gången du sparar filen måste du ange ett namn på filen.

Överst på sidan

Spara en kopia av en fil (kommandot Spara som)

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Spara som.

  Kortkommando  Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på ALT, F, A.

 3. Ange ett nytt namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Tips   Om du vill spara kopian i en annan mapp klickar du på en annan enhet i listan Spara i eller på en annan mapp i mapplistan. Om du vill spara en kopia i en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp.

Du kan också använda kommandot Spara som om du vill byta namn på en fil eller spara filen på en annan plats.

Dialogrutan Spara som i Windows Vista

Du kan också spara filen på en annan plats med hjälp av navigeringsfönstret.

 1. Om du vill välja en mapp eller skriva sökvägen till en mapp använder du adressfältet.

 2. Om du snabbt vill visa platser som du ofta använder använder du navigeringsfönstret.

 3. Om du vill visa fler filformat klickar du på pilen.

Dialogrutan Spara som i Windows XP

Du kan också spara filen på en annan plats med hjälp av listan Spara i eller platser i fältet Mina platser.

Dialogrutan Spara som

 1. Om du vill välja en mapp använder du listan Spara i.

 2. Om du snabbt vill visa platser som du ofta använder använder du Mina platser.

 3. Om du vill visa fler filformat klickar du på pilen.

Överst på sidan

Spara en fil i ett annat format (kommandot Spara som)

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Spara som.

  Kortkommando  Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på ALT, F, A.

 3. Ange ett nytt namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på det filformat som du vill spara filen i i listan Filformat. Klicka till exempel på RTF-format (.rtf), Webbsida (.htm eller .html) eller Kommaavgränsad (.csv).

  Mer information om hur du sparar filer i PDF- (.pdf) eller XPS-format (.xps) finns i avsnittet Spara som PDF eller XPS.

 5. Klicka på Spara.

Obs!   Om du vill spara filen på en CD-skiva klickar du på fliken Arkiv, på Spara som och sedan på Andra format. Välj en plats i listan Mappar eller det medium där du vill spara filen.

Överst på sidan

Spara en fil för användning i en tidigare version av Office

Om du använder Office 2010 kan du spara filer i en tidigare version av Microsoft Office genom att välja versionen i listan Filformat i dialogrutan Spara som. Du kan till exempel spara ett Word 2010-dokument (.docx) som ett 97-2003-dokument (.doc).

Meddelanden  

 • Office 2010 använder XML-baserade format som .docx, .xlsx och .pptx, som introducerades i Office-version 2007. Därför kan filer som skapats i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 och Microsoft PowerPoint 2010 öppnas i Office-version 2007-programmen utan särskilda tillägg eller funktioner. Mer information finns i avsnittet Open XML-format och filnamnstillägg.

 • Mer information om kompatibilitet mellan filer från olika versioner finns i avsnittet Använda funktionen Kompatibilitetskontroll.

Överst på sidan

Spara information för återskapning automatiskt

Du bör inte använda funktionen Återskapa automatiskt i stället för att regelbundet spara filer. Om du väljer att inte spara den återskapade filen när du har öppnat den, tas filen bort och alla ändringar som du inte har sparat går förlorade. Om du sparar den återskapade filen ersätter den originalfilen, såvida du inte anger ett nytt filnamn. Ju oftare du sparar dina filer, desto större är chansen att information kan återskapas vid strömavbrott eller andra eventuella problem som uppstår när en fil är öppen.

Mer information om hur du återskapar eller återställer tidigare versioner av filen finns i avsnittet Återställa versioner som inte har sparats i Office 2010.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Spara.

 3. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var.

 4. Anger hur ofta du vill att filer ska sparas genom att ange eller välja ett tal i rutan minuter.

Överst på sidan

Gäller för: Office 2013, Project Standard 2010, Word Starter, Visio 2016 Preview, Excel 2010, Excel 2013, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, Visio 2013, Publisher 2013, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk