Spara SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du sparar dokumentet Microsoft Office 2007-systemet sparas automatiskt SmartArt-grafik med dokumentet. Men om du vill arbeta med SmartArt-grafik i en tidigare version av Microsoft Office måste du du spara dokumentet i filformatet för den tidigare versionen. Du kan också konvertera SmartArt-grafiken eller Microsoft Office PowerPoint 2007 bilden som innehåller SmartArt-grafik, i en separat fil som du kan bädda in eller infoga i alla program som stöder Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png). Du kanske vill spara SmartArt-grafik som en grafikfil om du vill låsa den så att den inte kan redigeras.

Hjälp med bestämma vilka bildformat att välja finns TIF, GIF, JPEG eller PNG, en tredjeparts-artikel med Ilise Benun.

Vad vill du göra?

Spara SmartArt-grafiken ska redigeras i en tidigare version av Office

Spara SmartArt-grafik i formatet .jpg, .gif eller .png

Spara PowerPoint-bild i formatet .jpg, .gif eller .png

Spara SmartArt-grafiken för redigering i en tidigare version av Office

Viktigt!: Om du vill ändra SmartArt-grafiken genom att använda en tidigare version av Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word eller Microsoft Office PowerPoint måste du dela upp SmartArt-grafiken i enskilda figurer och sedan manuellt gruppera figurerna för att arbeta med dem som en helhet. När du har delat upp SmartArt-grafiken i separata figurer kan du inte konvertera figurerna till en SmartArt-grafik, även om du senare öppnar dokumentet i ett Office-version 2007-program. Varje figur som innehåller text delas in i två grupperade figurer: figuren och dess egenskaper, och en som innehåller text.

 1. Öppna det Office-version 2007-dokument som innehåller SmartArt-grafiken.

 2. Markera alla figurer i SmartArt-grafiken. Det gör du genom att trycka på CTRL+A, eller genom att klicka på den första figuren och sedan trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du klickar på de övriga figurerna.

 3. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av gruppen Urklipp

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in special.

 5. Välj Microsoft Office-grafikobjekt i listan Som i dialogrutan Klistra in special och klicka på OK.

 6. Klicka på kantlinjen för SmartArt-grafiken och tryck på DEL för att ta bort kantlinjen.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , pekar du på Spara som och klicka sedan på den tidigare versionen filformat som du vill använda.

 8. Markera den alternativ i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

  Meddelanden: 

Spara SmartArt-grafik i formatet .jpg, .gif eller .png

Du kan spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill spara i ett grafikfilformat.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av gruppen Urklipp

 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Klistra in special.

 4. I dialogrutan Klistra in special i listan Som klickar du på Bild (GIF), Bild (PNG) eller Bild (JPEG).

  Meddelanden: 

  • Om du vill arbeta med filen i ett annat program infogar du den som ett objekt.

  • I Microsoft Office PowerPoint 2007 endast, högerklicka på kanten på SmartArt-grafiken snabbt spara SmartArt-grafiken som en bild, och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

Spara PowerPoint-bild i formatet .jpg, .gif eller .png

Gäller endast för Microsoft Office PowerPoint 2007

Om du vill spara bilden som innehåller SmartArt-grafik i ett grafikfilformat i stället för Spara endast SmartArt-grafik i ett grafikfilformat gör du följande:

Viktigt!: Du kan bara spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PowerPoint 97-2003-Presentation.

 2. Skriv ett nytt namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 3. Välj det bildformat som du vill använda i listan Filformat.

 4. Klicka på Endast aktuell bild i meddelandet som visas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×