Spåra ändringar i Word

Om du vill se vem som har ändrat vad i ett dokument kan du aktivera Spåra ändringar.

Klicka på Granska > Spåra ändringar.

Spåra ändringar i menyfliksområdet i Word

Då används vyn Enkel markering i Word. Alla ändringar som någon gör i dokumentet markeras och var ändringarna finns visas med en linje nära marginalen.

Linjen i marginalen visar att en spårad ändring finns här

I Word visas en liten pratbubbla på den plats där någon har gjort en kommentar. Om du vill visa en kommentar ska du klicka på kommentarspratbubblan.

Kommentarsikonen i enkel markering

Du kan visa ändringarna genom att klicka på linjen bredvid marginalen. Word byts till vyn Alla markeringar.

Spåra ändringar i vyn Alla markeringar

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Du kan förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar genom att låsa Spåra ändringar med ett lösenord. (Se till att komma ihåg lösenordet så att du kan inaktivera Spåra ändringar när du vill göra det.)

  1. Klicka på Granska.

  2. Klicka på pilen vid Spåra ändringar och klicka på Lås spårning.

Kommandot Lås ändringar på menyn Spåra ändringar

  1. Skriv ett lösenord och skriv det sedan igen i rutan Bekräfta lösenordet.

  2. Klicka på OK.

Om spårade ändringar är låsta kan du inte inaktivera ändringsspårning och inte heller acceptera eller ignorera ändringarna.

Du kan häva låset genom att klicka på pilen intill Spåra ändringar och klicka på Lås spårning igen. Du uppmanas att skriva in ditt lösenord i Word. När du har gjort det och klickat på OK är Spåra ändringar fortfarande aktiverat men du kan acceptera och ignorera ändringar.

Inaktivera Spåra ändringar

Om du vill inaktivera Spåra ändringar klickar du på knappen Spåra ändringar. Nya ändringar markeras inte längre i Word, men alla tidigare spårade ändringar behåller sin markering i dokumentet tills du tar bort dem.

Ta bort spårade ändringar

Viktigt!: Det enda sättet att få bort spårade ändringar från ett dokument är att acceptera eller ignorera dem. Om du väljer Ingen markering i rutan Visa för granskning kan du se hur det slutgiltiga dokumentet kommer att se ut, men spårade ändringar döljs bara tillfälligt. Ändringarna tas inte bort och visas igen nästa gång dokumentet öppnas. Om du vill ta bort spårade ändringar permanent måste du acceptera eller ignorera dem.

Klicka på Granska > Nästa > Acceptera eller Ignorera.

Knapparna Acceptera, Avvisa och Nästa

Ändringen accepteras eller tas bort och du tas till nästa ändring.

Ta bort en kommentar genom att markera den och klicka på Granska > Ta bort. Ta bort alla kommentarer genom att klicka på Ta bort > Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Tips: Innan du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet bör du köra Dokumentkontroll. Med det här verktyget kontrolleras om det finns kvar spårade ändringar och kommentarer, dold text, namn i egenskaper och annan information i dokumentet som kan vara olämplig att dela med sig av till många andra. Du kör Dokumentkontroll genom att klicka på Arkiv > Info > Felsök > Kontrollera dokument.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×