Spåra uppdateringar på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Microsoft Office Outlook 2007 för att spåra uppdateringar och hantera meddelanden från en SharePoint-webbplats.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln om du arbetar med SharePoint-webbplatser med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du är osäker på vilka versioner av Microsoft SharePoint-produkter och tekniker som körs på servern kan du be serveradministratören.

Artikelinnehåll

Översikt

Ta emot RSS-Feeds från en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Skapa en avisering för en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Avbryta en RSS-Feed från en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Avbryta en avisering för en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Översikt

När listor och bibliotek på en SharePoint-webbplats ändras kan det vara svårt att hålla ordning på ändringarna. Du kanske vill veta när nya ärenden läggs till på en ärendelista så att du kan spåra dem, eller så kanske du vill veta när nya filer läggs till ett SharePoint-bibliotek.

Det finns två huvudsakliga sätt att få meddelanden om uppdateringar till en SharePoint-webbplats i Office Outlook 2007:

 • RSS     Du kan prenumerera på uppdateringar till en SharePoint-lista eller -bibliotek genom att använda RSS (Really Simple Syndication). RSS är en teknik som innehållsutgivare använder för att distribuera information i ett standardformat till RSS-läsare. Du kan använda Outlook som en RSS-läsare för att få regelbundna innehållsfeeds från flera källor till din postlåda. Om du redan får RSS-feeds i Outlook visas dina RSS-feeds från SharePoint-webbplatser på samma ställe.

 • Aviseringar     Du kan få en avisering när något har ändrats. Aviseringar skickas som meddelanden till Inkorgen när innehåll ändras på en SharePoint-plats. Du kan ange förhållanden för när du ska ta emot aviseringar – till exempel om något ändras eller när en ny post skapas. Du kan även välja huruvida du vill ta emot aviseringarna direkt eller få dem i en sammanfattning varje dag eller varje vecka.

Om du redan tar emot aviseringar och dina behov ändras kan du avbryta RSS-feeds och aviseringar. Om du till exempel hör till en SharePoint-grupp som arkiverar sina e-postdiskussioner på en diskussionstavla och du upptäcker att du dessutom får innehållet via e-post kan du avbryta dina aviseringar.

Överst på sidan

Ta emot RSS-feeds från en SharePoint-lista eller ett -bibliotek

 1. Öppna listan eller biblioteket på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  Om du inte hittar din lista eller ditt bibliotek klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på din lista eller ditt bibliotek.

 2. Klicka på åtgärder-menyn Bild av meny , Visa RSS-Feed.

  En webbsida med en sammanfattning av objekten i listan eller biblioteket visas.

 3. Klicka på länken prenumerera på denna RSS-feed på webbsidan.

 4. När du får ett meddelande med en fråga om du vill prenumerera på denna RSS-feed klickar du på Ja.

  Den RSS-feed du vill prenumerera på från listan eller biblioteket visas i mappen RSS-feeds.

  RSS-feeds i Outlook

 5. Välj mappen för din SharePoint-lista eller -bibliotek under RSS-feeds.

  Om du har aktiverat läsfönstret visas innehållet där, och du kan läsa och interagera med det.

 6. Dubbelklicka om du vill öppna en RSS-feed för ett listobjekt eller en fil.

 7. Vissa RSS-feedobjekt är sammanfattningar av hela SharePoint-listobjektet eller filen. Om du vill visa hela listobjektet eller filen klickar du på länken Visa artikel.

Överst på sidan

Skapa en avisering för en SharePoint-lista eller ett -bibliotek

Du kan skapa aviseringar så att du får ett meddelande från din SharePoint-webbplats när objekt i en lista eller ett bibliotek ändras. Du kan skapa en avisering från Outlook 2007 eller från din SharePoint-webbplats. Om du vill skapa en avisering måste du vara ansluten till den server som kör SharePoint-webbplatsen och du måste ha behörighet att skapa aviseringar för den listan eller det biblioteket. Här följer en beskrivning av hur du skapar en avisering genom att använda Office Outlook 2007.

Obs!: SharePoint-administratören kan ändra begränsa och inaktivera aviseringar för en hel webbplats. Mer information finns i administratören för SharePoint-webbplatsen.

 1. Kontrollera att E-post i Outlook är markerat i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 3. Klicka på fliken Hantera aviseringar.

 4. Klicka på Ny avisering.

 5. Markera källan till den avisering du vill skapa i dialogrutan Ny avisering. Om den SharePoint-webbplats du vill skapa en avisering för inte visas skriver du adressen för webbplatsen i rutan Webbplatsadress.

 6. Klicka på Öppna.

  SharePoint-webbplatsen öppnas på sidan Ny avisering.

 7. Klicka på den lista eller det bibliotek som du vill skapa en avisering för.

 8. Klicka på Nästa

 9. Skriv en rubrik för aviseringen i avsnittet Aviseringsrubrik. Den här rubriken används i rutan Ämne i e-postaviseringen.

 10. I avsnittet Skicka aviseringar till anger du namnen på de personer som du vill skicka aviseringar till eller klicka på Adressbok knappen Bild av knapp om du vill markera namnen. Skriv din e-postadress om du vill skicka en avisering till dig själv.

  Beroende på inställningarna och vad du har för behörighet på webbplatsen kan din e-postadress redan visas, och du kanske inte kan lägga till aviseringar för andra.

 11. Välj de inställningar du vill ha, som att få en avisering när något ändras eller bara när ett objekt som du skapat ändras, och hur ofta du ska bli aviserad.

 12. Klicka på OK.

 13. Om du vill skapa ytterligare aviseringar klickar du på Lägg till avisering under Mina aviseringar på den här webbplatsen.

Tips: Du kan även skapa aviseringar för ett visst objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek från SharePoint-webbplatsen. Peka på objektet eller filen, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Avisera mig i listan eller biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Avbryta en RSS-feed från en SharePoint-lista eller -bibliotek

Du avbryter en RSS-feed från en SharePoint-lista eller ett -bibliotek ungefär som du avbryter en vanlig RSS-feed.

 1. Klicka på mappen RSS-feeds så att den expanderas i navigeringsfönstret i E-post.

 2. Markera den RSS-feed som du vill avbryta.

 3. Tryck på DEL.

 4. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

  Meddelanden: 

  • Om du vill behålla din RSS-feed men ta bort alla objekt du hämtat öppnar du mappen för denna RSS-feed, markerar de objekt som du vill ta bort och trycker på DEL.

  • Du kan även avbryta RSS-feeds utan att ta bort de hämtade objekten. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken RSS-feeds. Markera den lista eller det bibliotek som du vill avbryta prenumerationen för och klicka sedan på Ta bort.

  • Om din RSS-feed håller på att synkroniseras när du försöker ta bort den visas ett meddelande om att du måste vänta tills synkroniseringen är klar innan du tar bort den.

Överst på sidan

Avbryta en avisering för en SharePoint-lista eller ett -bibliotek

Du kan hantera dina aviseringar från Outlook 2007 eller från din SharePoint-webbplats. Om du vill avbryta en avisering för en lista eller ett bibliotek måste du ha behörighet att ändra aviseringar för den listan eller det biblioteket. Här beskrivs hur du avbryter en avisering med Outlook 2007.

Obs!: SharePoint-administratören kan ändra begränsa och inaktivera aviseringar för en hel webbplats. Mer information finns i administratören för SharePoint-webbplatsen.

 1. Kontrollera att E-post i Outlook är markerat i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 3. Klicka på fliken Hantera aviseringar.

 4. Markera den avisering som du vill avbryta.

 5. Klicka på Ta bort.

 6. Om du uppmanas att bekräfta borttagningen klickar du på Ja.

Obs!: Om den avisering som du vill avbryta inte finns med i dialogrutan regler och aviseringar kan du avbryta avisering från SharePoint-webbplatsen. Om du vill visa och hantera dina aviseringar på SharePoint-webbplatsen, klickar du på menyn Välkommen ditt namn, klicka på Inställningar för min och klicka sedan på Mina aviseringar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×