Spåra ändringar

Spåra ändringar i e-post

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om det inte går att samarbeta med andra online finns det verktyg i Word som hjälper dig att hantera ändringar i flera kopior. I den här videon ser du hur du spårar ändringar via e-post med flera personer. I Word kan du kombinera dokument på ett sätt som gör att du kan se allas ändringar tydligt markerade på ett ställe.

Köra Dokumentkontroll innan du delar

  • Innan du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet bör du köra Dokumentkontroll. Med det här verktyget kontrolleras om det finns kvar spårade ändringar och kommentarer, dold text, namn i egenskaper och annan information i dokumentet som kan vara olämplig att dela med sig av till många andra. Du kör Dokumentkontroll genom att klicka på ARKIV > Information > Felsök > Kontrollera dokument.

Vill du veta mer?

Spåra ändringar

Inaktivera Spåra ändringar

Acceptera spårade ändringar

Samtidig redigering av dokument, var du vill

Ta bort spårade ändringar och kommentarer

Hur hanterar du då ändringar från två eller fler personer när det inte går att samarbeta online?

Och vad ska du göra om en granskare inte aktiverat Spåra ändringar?

Om du inte kan se vad som har ändrats, hur ska du då kunna kombinera förslagen från en granskare, eller till och med två eller fler?

I Word kan du kombinera dokument på ett sådant sätt att allas ändringar markeras tydligt på ett och samma ställe.

Så här fungerar det:

Först sparar du dokumenten i datorn. Sedan går du till fliken Granska, klickar på Jämför och sedan på Kombinera.

Under Ursprungligt dokument klickar du på Bläddra, klickar på ditt ursprungliga dokument och klickar sedan på Öppna.

Under Reviderat dokument klickar du på Bläddra och öppnar dokumentet du fått av den första granskaren.

Se till att granskarens namn visas här.

Som standard jämför Word i princip allt, men du kan avmarkera objekt som du inte vill att Word ska jämföra.

Som standard visas ändringarna i det ursprungliga dokumentet i Word,

men du kan ändra det så att ändringarna visas i det reviderade dokumentet eller i ett nytt dokument. Klicka på OK.

Som standard används formaten från ditt ursprungliga dokument,

men du kan om du vill använda de formateringsändringar som granskaren gjort. Klicka på Fortsätt sammanfoga.

Word kopierar de ändrade objekten från det reviderade dokumentet till det ursprungliga dokumentet, och visar dem som markeringar,

som om granskaren hade gjort ändringarna med Spåra ändringar aktiverat.

Om du behöver ta med ändringar från flera granskare kan du nu fortsätta att kombinera fler dokument med det ursprungliga dokumentet.

Spara först det ursprungliga dokumentet.

Klicka sedan på Jämför och Kombinera.

Lägg till det ursprungliga dokumentet här borta. Under Reviderat dokument väljer du sedan dokumentet från den andra granskaren och klickar på OK.

Nu kombineras ändringarna och kommentarerna från båda granskare som markeringar i ett gemensamt dokument.

De olika granskarnas ändringar visas som standard med olika färger.

De automatiska färgerna kan dock skilja sig från de som visas på granskarnas datorer.

När du för muspekaren över en ändring kan du dessutom se vem som gjort ändringen och när den gjordes.

Kontrollera att Spåra ändringar är aktiverat.

Gå sedan igenom dokumentet och bestäm vad du vill göra med de olika kommentarerna och ändringarna, precis som du gjorde i film 2.

Om du tänker skicka tillbaka dokumentet till granskarna för ännu en genomgång kan du svara på kommentarer vid behov.

Klicka på den här knappen och skriv ditt svar.

Om det blir krångligt att läsa på grund av att kommentarer överlappar varandra kan du pröva det här: Klicka på Jämför och sedan på Visa källdokument.

Du kan visa det ursprungliga, det reviderade eller bägge dokument.

I det översta fönstret visas det ursprungliga dokumentet med den första granskarens bidrag införda.

I det nedre fönstret visas den andra granskarens ändringar.

Bläddra genom dokumentet i huvudfönstret, så synkroniseras bläddringen i alla fönster.

Om det ändå inte blir lättare att läsa kan du pröva det här: Klicka på pilen intill Visa för granskning och välj Ingen markering.

Ibland underlättar det om man gör sig av med markeringarna. Du kan alltid visa markeringarna igenom genom att klicka på Alla markeringar.

När du är klar ska du låta Spara ändringar vara kvar som aktiverat.

Klicka sedan på Arkiv och Spara som om du vill spara olika versioner av dokumentet.

Du kan t.ex. ge den här versionen namnet Utkast 2.

Granskarna kan öppna dokumentet, göra eventuella ändringar och ge respons på dina svar.

När du får tillbaka alla reviderade dokument kombinerar du dem med ditt ursprungliga Utkast 2 på samma sätt som tidigare.

Oavsett om ni samarbetar med e-post eller online blir arbetet mycket enklare med hjälp av granskningsverktygen.

I nästa avsnitt ska jag visa några andra sätt att anpassa hur ändringar spåras.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×