Spåra ändringar i en delad arbetsbok

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt!: Den här artikeln lär du dig en äldre metod för att spåra ändringar med hjälp av en ”delad arbetsbok”. Funktionen delad arbetsbok har många begränsningar och har ersatts med Samtidig redigering. Samtidig redigering finns inget möjligheten att spåra ändringar. Men om du och andra har öppnat filen på samma gång kan kan du se varandras markeringar och ändringar när de görs. Om filen är lagrad på molnet, är det också möjligt att visa tidigare versioner så att du kan se de aktuella användarnas ändringar. Mer information om samtidig redigering.

 1. Var säker på att du vill använda den här metoden innan du fortsätter. Delade arbetsböcker har begränsningar och därför rekommenderar vi samtidig redigering, som ersätter Delade arbetsböcker.

 2. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Dela arbetsbok dold. Så här tar du fram den.

 3. Markera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare samtidigt i dialogrutan Dela arbetsbok på fliken Redigering.

 4. Klicka på fliken Avancerat.

 5. Klicka på Behåll ändringshistoria under Spåra ändringar, och i rutan dagar anger du antalet dagar i ändringshistoriken som du vill behålla. Som standard Excel sparas ändringshistoriken i 30 dagar och raderar ingen ändringshistorik som är äldre än detta antal dagar. Till Behåll ändringshistoria en längre tid än 30 dagar anger du ett värde som är större än 30.

 6. Klicka på OK och om du ombeds att spara arbetsboken klickar du på OK för att spara arbetsboken.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Acceptera eller avvisa ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Klicka på OK om du ombeds spara arbetsboken.

 3. Gör följande i dialogrutan Välj ändringar som ska granskas:

  • Markera kryssrutan När om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts efter ett visst datum, klicka på Sedan i listan När och skriv sedan det tidigaste datum då du vill granska ändringarna.

  • Markera kryssrutan Vem om du vill acceptera eller avvisa de ändringar som har gjorts av en annan användare och klicka på den användare vars ändringar som du vill granska i listan Vem.

  • Avmarkera kryssrutan Vem om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts av alla användare.

  • Markera kryssrutan Plats om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts i ett specifikt område och skriv sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

  • Avmarkera kryssrutan Plats om du vill acceptera eller avvisa ändringar i hela arbetsboken.

 4. Klicka på OK och granska sedan informationen om varje ändring i dialogrutan Granska ändringar.

 5. Klicka på Acceptera eller Ignorera om du vill acceptera eller avvisa varje ändring.

 6. Om du ombeds välja ett värde för en cell, klickar du på det värde som du vill använda och klickar sedan på Acceptera.

Kommentarer   

 • Du måste acceptera eller avvisa en ändring innan du kan gå vidare till nästa ändring.

 • Du kan acceptera eller avvisa alla återstående ändringar samtidigt genom att klicka på Acceptera alla eller Ignorera alla.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Gör så här om du vill markera de ändringar som ska visas:

  • Markera kryssrutan När om du vill visa alla ändringar som har spårats, klicka på Alla i listan När och avmarkera sedan kryssrutorna Vem och Plats.

  • Markera kryssrutan När om du vill visa ändringar som har gjorts efter ett visst datum, klicka på Sedan i listan När och skriv sedan det senaste datum som du vill se ändringar för.

  • Markera kryssrutan Vem om du vill visa ändringar som har gjorts av en specifik användare och klicka sedan på den användare vars ändringar du vill visa i listan Vem.

  • Markera kryssrutan Plats om du vill visa ändringar som har gjorts i ett specifikt cellområde och skriv sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

 3. Gör så här om du vill specificera hur ändringarna ska visas:

  • Markera kryssrutan Markera ändringar på skärmen om du vill markera ändringarna i kalkylbladet.

  • Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad om du vill skapa en lista över ändringar i ett separat kalkylblad. Kalkylbladet Historik visas.

   Obs!    Den här kryssrutan är endast tillgänglig när du har aktiverat spårning av ändringar och sparar filen med minst en spårningsbar ändring.

Om du inaktiverar spårning av ändringar raderas ändringshistoriken. Gör följande om du vill skriva ut kalkylbladet Historik eller kopiera det till en annan arbetsbok, för att behålla en kopia av informationen:

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och klicka sedan på Alla i listan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

 6. Du kan nu skriva ut eller kopiera historiken till en annan arbetsbok.

När du markerar ändringar medan du arbetar markeras ändringarna (till exempel infogningar och borttagningar) med en markeringsfärg.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan Markera ändringar under redigering i dialogrutan Markera ändringar. Markera den här kryssrutan delas arbetsboken och de ändringar du eller andra användare gör markeras.

 3. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och välj sedan det alternativ som du vill använda i listan När.

 4. Markera kryssrutan Vem om du vill ange för vilka användare ändringarna ska markeras och klicka sedan på det alternativ som du vill använda i listan Vem.

 5. Markera kryssrutan Plats om du vill specificera det kalkylbladsområde där ändringarna ska markeras och i rutan Plats skriver du sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

 6. Kontrollera att kryssrutan Markera ändringar på skärmen är markerad.

 7. Klicka på OK. Spara arbetsboken om du uppmanas att göra.

 8. Gör önskade ändringar som du vill använda i kalkylbladet. Observera att vissa ändringar, till exempel formatering, spåras inte och markeras inte med en markeringsfärg.

När du inte längre vill att ändringar ska markeras kan du inaktivera ändringsmarkeringen.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Avmarkera kryssrutan Markera ändringar under redigering i dialogrutan Markera ändringar.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och klicka sedan på Alla i listan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

 6. I kalkylbladets historik klickar du på filtreringspilarna bredvid kolumnetiketterna för att söka efter önskad information.

Obs!    Om du sparar arbetsboken döljs kalkylbladet Historik. Om du vill granska kalkylbladet Historik efter att du har sparat måste du visa det igen genom att markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad i dialogrutan Markera ändringar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×