Sortera data i en pivottabell

Du kan lättare hitta data som du vill analysera i en pivottabellrapport om du sorterar textposter (från A till Ö, eller från Ö till A), tal (från lägsta till högsta eller tvärtom) och datum och tid (från äldsta till nyast eller tvärtom).

Tänk på följande när du sorterar data i en pivottabellrapport:

 • Data i form av textposter kan ha inledande blanksteg som påverkar resultaten. Tänk på att ta bort alla blanksteg innan du sorterar data.

 • Till skillnad från när du sorterar data i ett cellområde på ett arbetsblad eller i en Excel för Mac-tabell, kan du inte sortera skiftlägeskänsliga textposter.

 • Du kan inte sortera data efter format, till exempel typsnitt eller typsnittsfärg, eller efter indikatorer för villkorsstyrd formatering, som exempelvis ikonuppsättningar.

 • Sorteringsordningen varierar beroende på nationella inställningar. Se till att du har angett rätt nationella inställningar i Språk och text i Systeminställningar på datorn. Mer information om nationella inställningar finns i hjälpsystemet för Mac.

Gör något av följande:

Sorter rad- eller kolumnetikettdata i en pivottabellrapport

 1. Klicka i ett fält i pivottabellrapporten i den kolumn som innehåller objekten du vill sortera.

 2. På fliken Data och klicka på pilen bredvid Sortera och klicka sedan på önskad sorteringsordning.

  Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på A till Ö eller Ö till A. Textposterna sorteras då från A till Ö eller tvärtom, tal sorteras från lägsta till högsta eller tvärtom, och datum och tid sorteras från äldsta till nyaste eller tvärtom.

Anpassa sorteringen

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera efter.

 2. På fliken Data och klicka på pilen bredvid Sortera och klicka sedan på Anpassad sortering.

 3. Ställ in den sorteringsordning du vill använda.

Sortera efter en anpassad lista

Du kan sortera efter en användardefinierad sorteringsordning med hjälp av en anpassad lista.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera efter.

 2. På fliken Data och klicka på pilen bredvid Sortera och klicka sedan på Anpassad sortering.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Under Första nyckelns sorteringsordning väljer du den anpassade lista du vill sortera efter.

  I Excel finns inbyggda anpassade listor efter dag i veckan eller månad på året. Du kan även skapa egna listor. Anpassade sorteringslistor sparas inte när du uppdaterar pivottabellrapporten.

  Obs!: Anpassade listor är aktiverade som standard. Om du inaktiverar dem kan det gå snabbare att sortera stora mängder data. Så här inaktiverar du anpassade listor:

  1. På fliken Pivottabell klickar du på Alternativ, klickar på Pivottabellalternativ och sedan på Layout.

  2. I området Sortera avmarkerar du kryssrutan Använd anpassade listor vid sortering.

Sortera data i värdeområdet

 1. Markera ett värdefält i en pivottabellrapport.

 2. På fliken Data, under Sortera och filtrera gör du något eller båda av följande:

  • Om du snabbt vill sortera i stigande eller fallande ordning klickar du på A till Ö eller Ö till A. Tal sorteras efter lägsta till högsta eller högsta till lägsta.

  • Du kan anpassa sorteringen genom att klicka på pilen bredvid Sortera, klicka på Anpassad sortering och sedan ställa in den sorteringstyp du vill använda.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×