Snabbt uppdatera slutförda aktiviteter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan snabbt uppdatera projektuppgifter till 100% färdigt eller schemalagda procent färdigt.

Anta exempelvis att projektet går bra och att de flesta aktiviteterna följer schemat. I stället för att uppdatera varje aktivitet i projektet varje dag, kan du uppdatera aktiviteterna enligt motsvarande schemalagd procent färdigt varje vecka och sedan ändra procentvärdet för de aktiviteter som ligger före eller efter schemat.

Snabbt uppdatera aktiviteter till 100 % färdigt

Om du har aktiviteter i projektet som har slutförts enligt schemat kan du snabbt uppdatera alla till 100 % procent färdigt för dagens datum, ett statusdatum eller ett datum som du anger. Du kan markera upp till 10 aktiviteter samtidigt.

Uppdatera aktiviteter till 100 % färdigt för dagens datum eller rapportdatumet

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Tryck på och håll ned CTRL och klicka på de aktiviteter i listan som du vill uppdatera. Du kan markera upp till 10 aktiviteter samtidigt.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd klickar du på den första aktiviteten, trycker på och håller ned SKIFT och klickar sedan på den sista aktiviteten för att markera hela serien.

 3. Klicka på 100% färdigt Bild av knapp i verktygsfältet Uppföljning.

  Obs!: Du visar verktygsfältet Uppföljning genom att peka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka på Uppföljning.

Uppdatera aktiviteter till 100 % färdigt för ett särskilt datum

När du utför den här proceduren tidigare angivna procentandelen slutfört värden för aktiviteter med Slutför datum tidigare än "färdigt fram" datum ersätts med 100%.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Om du bara vill uppdatera vissa aktiviteter trycker du på och håller ned CTRL och klickar på var och en av aktiviteterna i listan. Du kan uppdatera upp till 10 aktiviteter samtidigt.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd klickar du på den första aktiviteten, trycker på och håller ned SKIFT och klickar sedan på den sista aktiviteten för att markera hela serien.

  Om du vill uppdatera alla aktiviteter i listan behöver du inte markera aktiviteterna.

 3. Klicka på UppföljningVerktyg-menyn och sedan på Uppdatera projekt.

 4. Klicka på Ange procent färdigt fram till och ange eller välj det datum som du vill uppdatera aktiviteterna till.

  Om du inte anger något datum används dagens datum eller rapportdatumet.

 5. Klicka på Ange endast 0% eller 100% färdigt.

 6. Om du uppdaterar särskilda aktiviteter klickar du på Markerade aktiviteter. Om du uppdaterar alla aktiviteter i projektet klickar du på Hela projektet.

Snabbt uppdatera aktiviteter till schemalagd procent färdigt

Om du har flera uppgifter i projektet som är för närvarande schemalagda eller slutförts enligt schemat kan uppdatera du snabbt schemalagda procent färdigt för det aktuella datumet, ett rapportdatum eller ett datum som du anger.

Uppdatera aktiviteter till schemalagd procent färdigt för dagens datum eller rapportdatumet

 1. Klicka på Gantt-schema på Visa-menyn.

 2. Håll ned CTRL och klicka på de aktiviteter i listan som du vill uppdatera. Du kan markera upp till 10 aktiviteter samtidigt.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd klickar du på den första aktiviteten, trycker på och håller ned SKIFT och klickar sedan på den sista aktiviteten för att markera hela serien.

 3. Klicka på Uppdatera schemalagda Bild av knapp i verktygsfältet Uppföljning.

  Obs!: Du visar verktygsfältet Uppföljning genom att peka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan klicka på Uppföljning.

Uppdatera aktiviteter till schemalagd procent färdigt för ett särskilt datum

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Om du bara vill uppdatera vissa aktiviteter trycker du på och håller ned CTRL och klickar på var och en av aktiviteterna i listan. Du kan uppdatera upp till 10 aktiviteter samtidigt.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd klickar du på den första aktiviteten, trycker på och håller ned SKIFT och klickar sedan på den sista aktiviteten för att markera hela serien.

  Om du vill uppdatera alla aktiviteter i listan behöver du inte markera aktiviteterna.

 3. Klicka på UppföljningVerktyg-menyn och sedan på Uppdatera projekt.

 4. Klicka på Ange procent färdigt fram till och ange eller välj det datum som du vill uppdatera aktiviteterna till.

 5. Klicka på Ange 0% - 100% färdigt.

 6. Om du uppdaterar särskilda aktiviteter klickar du på Markerade aktiviteter. Om du uppdaterar alla aktiviteter i projektet klickar du på Hela projektet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×