Snabbstartsguide för Sway

Sway är en app för digitalt berättande som kan användas i arbetet, i skolan och i hemmet och som gör att du snabbt och enkelt kan skapa och dela interaktiva rapporter, presentationer, nyhetsbrev, personliga berättelser, presentationer och mycket annat.

 • Du sammanställer snabbt och enkelt text, bilder, videoklipp och annat innehåll i ett interaktivt onlineformat.

 • Använd designerskapade layouter och färgscheman eller låt Sway ge förslag på designelement som matchar innehållet.

 • Sök efter och importera relevant innehåll från andra källor.

 • Dela din färdiga Sway på webben.

Logga in

 1. Gå till sway.com.

 2. Välj Logga in i den översta menyraden och logga in med ditt Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto för Office 365.

Obs!: Sway är kostnadsfritt att använda för alla med ett Microsoft-konto (Hotmail, Live eller Outlook.com). Du kan skapa mer sofistikerade Sway-ytor med mer innehåll om du använder Sway som en del av en Office 365-prenumeration. Mer information finns i Lägga till mer innehåll i Sway-ytor med Office 365.

Knappen Logga in i verktygsfältet

Ansluta från Office 365 för företag

Om du redan arbetar online i organisationens Office 365-miljö kan du ansluta till Sways hemsida från startprogrammet.

 1. Gå till Office 365-startsidan eller välj appväxlaren Startikon för app högst upp i webbläsarfönstret.

 2. Välj panelen Sway på startsidan eller i appfönstret.

Obs!:  Om du föredrar att använda en app finns det Sway-appar för Windows 10 och iOS-enheter. Du hittar den kostnadsfria Sway-appen för Windows 10 i Windows Store och för iPhone och iPad i App Store.

Skärmbild av appfönstret med Sway-panelen aktiv.

Börja skapa en Sway

Du kan skapa en ny Sway från grunden, skapa en Sway utifrån innehållet i en befintlig fil eller skapa en Sway-mall utifrån ett ämne som du anger.

 1. Välj Kom igång för att visa alternativ för att skapa en ny Sway.

 2. Gör något av följande på sidan Välkommen till Sway:

  • Välj Skapa ny om du vill börja från grunden.

  • Välj Starta från ett ämne om du vill utgå ifrån basinnehåll från Sway. Skriv ditt avsnitt i rutan Ange ett ämne och välj Skapa disposition.

   Obs!: Sway kan ge förslag på andra ämnen som är relaterade till frågan om det inte finns tillräckligt med offentliga data för ditt valda ämne. Om det händer väljer du bara det ämne som är mest relevant och väljer sedan Skapa disposition.

  • Välj Starta från ett dokument om du vill importera innehåll från en befintlig fil. Bläddra till och välj filen och välj sedan Öppna.

Sammansatt skärmbild av Välkommen till Sway-skärmen och startfönstret för Snabbstart.

Bekanta dig med händelseförloppet i Sway

Händelseförloppet är där du skriver, infogar, redigerar och formaterar innehållet som förmedlar budskapet. Här följer lite grundläggande information om händelseförloppet:

 • Du ordnar innehåll i följd genom att lägga till kort.

 • På varje kort står det vilken typ av innehåll du vill ha, till exempel text, bilder, videor och Office-dokument.

 • Du kan ändra ordning på korten när du vill.

Skärmbild av en Sway-yta som skapats med Snabbstart.

Ge Sway-ytan ett namn

 1. Markera platshållartexten Ge din Sway ett namn som visas på det första kortet i händelseförloppet.

 2. Skriv ett kort namn som beskriver vad Sway-ytan handlar om.

Obs!: När du skapar en Sway utifrån ett ämne eller dokument är rubriken redan ifylld baserat på ämnet eller filnamnet.

Skärmbild av inmatningsrutan där du döper din Sway-yta.
Lägga till innehåll på Sway-ytan
 1. Välj Infoga innehåll Infoga innehåll längst ned till vänster på kortet du vill lägga till innehåll efter.

 2. Välj Text om du vill infoga ett textkort efter det befintliga kortet.

 3. Skriv in text i området Lägg till text på det nya textkortet.

Tips: Du visar alla tillgängliga innehållskort genom att välja Kort i den översta menyraden. Sedan väljer du den typ av innehållskort du vill infoga.

Skärmbild av alternativen för Infoga innehåll.

Lägga till en bild i en Sway

 1. Välj Infoga innehåll Infoga innehåll längst ned till vänster på kortet du vill lägga till innehåll efter.

 2. Välj Bild Infoga bildkort om du vill infoga ett bildkort efter det befintliga kortet.

  Fönstret Infoga öppnas om det inte redan är öppet.

 3. Leta upp en bild du vill ha.

 4. Dra bilden från fönstret Infoga till bildkortet.
  Du kan också markera bilden och välja Lägg till högst upp i fönstret Infoga.

Infoga och redigera bilder

Hitta innehåll att lägga till i din Sway

Du kan söka efter och lägga till ytterligare innehåll i din Sway, t.ex. en bild du har lagrad på datorn eller en mobil enhet. Med Sway kan du också söka på webben efter relevant innehåll som videor och twitter-inlägg som du kan lägga till i din Sway.

 1. Välj Infoga i den översta menyraden.

 2. Välj menyn för innehållskälla och välj den innehållskälla du vill söka i.

 3. Skriv in ett sökord eller en fras i rutan Sök källor.

 4. Välj Sök Knappen för sökning på Office-supportwebbplatsen. .

Skärmbild av den utökade menyn för sökkälla.

Förhandsgranska en Sway

När du förhandsgranskar en Sway kan du se hur den kommer att visas för andra när du delar den.

 • Markera Stäng händelseförlopp/Återställ förhandsgranskning Återställa förhandsgranskning till höger om händelseförloppet om du vill visa din Sway i fönstret Förhandsgranskning.

 • Välj Spela upp i den övre menyraden om du vill ha en komplett visning av Sway-ytan (inklusive alla interaktionsalternativ du har lagt till).

Skärmbild av fönstren fönsterrutorna Handling och Förhandsgranskning.

Ändra Sway-ytans design

 1. Välj Design i den översta menyraden.

 2. Välj ett tema.

 3. Välj Anpassa i fönstret Design för att justera specifika delar av det aktuella temat, t.ex. färg, teckensnittsval och animeringsemfas.

Tips: Du kan när som helst välja Remix! i den översta menyraden om du vill använda en slumpvis design på din Sway. Välj Remix! flera gånger tills du hittar en design som passar dig.

Skärmbild av Sway-designminiatyrer.

Ändra layouten på Sway-ytan

 1. Välj Layout.

 2. Välj om innehållet ska rulla lodrätt eller vågrätt eller om det ska visas som en presentation.

Skärmbild av Sway-layoutminiatyrer

Dela en Sway

Du delar enkelt dina färdiga Sway-ytor. Familj, vänner, klasskamrater och medarbetare kan se dina skapelser på webben utan att registrera sig, logga in eller ladda ned någonting.

 1. Välj Dela i den översta menyraden.

 2. Välj ett alternativ för att dela Sway-ytan.

  Obs!: Alternativen på den här menyn beror på den typ av konto du använde för att logga in på Sway. Du kan ändra sekretessinställningarna för valfri Sway när du vill ha mer kontroll över vad du delar.

Mer detaljerad information om alla tillgängliga delningsalternativ finns i Dela en Sway-presentation.

Skärmbild av Sway-delningsfönstret
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×