Snabbstartsguide för Sway

Sway är en app för digitalt berättande som kan användas i arbetet, i skolan och i hemmet och som gör att du snabbt och enkelt kan skapa och dela interaktiva rapporter, presentationer, nyhetsbrev, personliga berättelser och mycket annat.

 • Du sammanställer snabbt och enkelt text, bilder, videoklipp och annat innehåll i ett interaktivt onlineformat.

 • Använd designerskapade layouter och färgscheman eller låt Sway ge förslag på designelement som matchar innehållet.

 • Sök efter och importera relevant innehåll från andra källor.

 • Dela din färdiga Sway på webben.

Logga in

 1. Gå till sway.com.

 2. Välj Logga in i den översta menyraden och logga in med ditt Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto för Office 365.

Obs!: Sway är kostnadsfritt att använda för alla med ett Microsoft-konto (Hotmail, Live eller Outlook.com). Du kan skapa mer sofistikerade Sway-ytor med mer innehåll om du använder Sway som en del av en Office 365-prenumeration. Mer information finns i Lägga till mer innehåll i Sway-ytor med Office 365.

Knappen Logga in i verktygsfältet.

Ansluta från Office 365 för företag

Om du redan arbetar online i organisationens Office 365-miljö kan du ansluta till Sways hemsida från startprogrammet.

 1. Gå till Office 365-startsidan eller välj appväxlaren Startikon för app högst upp i webbläsarfönstret.

 2. Välj panelen Sway på startsidan eller i appfönstret.

Obs!:  Om du föredrar att använda en app finns det Sway-appar för Windows 10- och iOS-enheter. Du hittar den kostnadsfria Sway-appen för Windows 10 i Microsoft Store och för iPhone och iPad i App Store.

Skärmbild av appfönstret med Sway-panelen aktiv.

Börja skapa

Skapa en ny Sway-yta från början, från innehåll i en befintlig fil eller från ett ämne.

 1. Välj Komma igång.

 2. Välj något av följande på sidan Välkommen till Sway:

  • Skapa ny – börja från början.

  • Starta från ett ämne – om du vill att Sway ska fylla i basinnehåll. Skriv ämnet i rutan Ange ett ämne och välj sedan Skapa disposition.

   Obs!: Om Sway inte kan hitta tillräckligt med offentlig information för ämnet föreslår Sway relaterade ämnen. Välj det ämne som är mest relevant och välj sedan Skapa disposition.

  • Starta från ett dokument – importera innehåll från en befintlig fil. Bläddra till och välj filen och välj sedan Öppna.

Sammansatt skärmbild av Välkommen till Sway-skärmen och startfönstret för Snabbstart.

Bekanta dig med händelseförloppet

Händelseförloppet är där du skriver, infogar, redigerar och formaterar innehållet som förmedlar budskapet. Här följer lite grundläggande information om händelseförloppet:

 • Du ordnar innehåll i följd genom att lägga till kort.

 • På varje kort står det vilken typ av innehåll du vill ha, till exempel text, bilder, videor och Office-dokument.

 • Du kan ändra ordning på korten när du vill.

Fliken Händelseförlopp i Sway.

Ge Sway-ytan ett namn

 1. Markera platshållartexten Ge din Sway ett namn som visas på det första kortet i händelseförloppet.

 2. Skriv ett kort namn som beskriver vad Sway-ytan handlar om.

Obs!: När du skapar en Sway utifrån ett ämne eller dokument är rubriken redan ifylld baserat på ämnet eller filnamnet.

Skärmbild av inmatningsrutan där du döper din Sway-yta.

Lägga till innehåll på Sway-ytan

 1. Välj ikonen + längst ned i kortet du vill lägga till innehåll efter.

 2. Välj text, bild, video eller andra innehållstyper.

Skärmbild av alternativen för Infoga innehåll.

Hitta innehåll att lägga till i din Sway-yta

Du kan söka efter och lägga till ytterligare innehåll i din Sway, t.ex. en bild du har lagrad på datorn eller en mobil enhet. Med Sway kan du också söka på webben efter relevant innehåll, som videor, som du kan lägga till i din Sway-yta.

 1. Välj Infoga i menyraden.

 2. Välj menyn för innehållskälla och välj den innehållskälla du vill söka i.

 3. Skriv in ett sökord eller en fras i rutan Sök källor.

 4. Välj Sök Knappen för sökning på Office-supportwebbplatsen. .

Utökad meny för sökkälla.

Ändra designen

 1. I fliken Design på menyraden väljer du Format.

 2. Välj ett tema.

 3. Välj Anpassa i fönstret Format för att justera specifika delar av det aktuella temat, t.ex. färg, teckensnittsval och animeringsemfas.

Tips: Du kan när som helst välja Remix! i fönstret Format om du vill använda en slumpvis design på din Sway-yta. Välj Remix! flera gånger tills du hittar en design som passar dig.

Skärmbild av Sway-designminiatyrer.

Ändra layout

 1. Välj fliken Design på menyraden.

 2. I fönstret Format väljer du om innehållet ska rulla lodrätt eller vågrätt eller om det ska visas som en presentation.

Skärmbild av Sway-layoutminiatyrer

Förhandsgranska en Sway

När du förhandsgranskar en Sway kan du se hur den kommer att visas för andra när du delar den.

 • Du kan när som helst förhandsgranska genom att klicka på fliken Design.

 • Välj Spela upp i den övre menyraden om du vill ha en komplett visning av Sway-ytan (inklusive alla interaktionsalternativ du har lagt till).

Sway-fliken Design.

Dela en Sway

Du delar enkelt dina färdiga Sway-ytor. Familj, vänner, klasskamrater och medarbetare kan se dina skapelser på webben utan att registrera sig, logga in eller ladda ned någonting.

 1. Välj Dela i den översta menyraden.

 2. Välj ett alternativ för att dela Sway-ytan.

  Obs!: Alternativen på den här menyn beror på den typ av konto du använde för att logga in på Sway. Du kan ändra sekretessinställningarna för valfri Sway när du vill ha mer kontroll över vad du delar.

Mer detaljerad information om alla tillgängliga delningsalternativ finns i Dela en Sway-presentation.

Skärmbild av Sway-delningsfönstret
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×