Snabbstartsguide för Office 365 Video

Office 365 Video är en intranätsportal där användarna i organisationen kan publicera och visa videoklipp.

Med Office 365 Video kan du:

 • Ladda upp och dela videor.

 • Söka efter och titta på videor som delas av andra i organisationen.

 • Skapa och hantera videokanaler.

Office 365 Video med flera videor uppladdade

Du behöver inte installera någon programvara på datorn eller enheten för att använda Office 365 Video. Anslut via webbläsaren på alla plattformar och enheter.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. På startsidan för Office 365 väljer du panelen Video eller väljer Video i appväxlaren Startikon för app högst upp i webbläsarfönstret.

Om du behöver hjälp med att logga in hittar du mer information i Så här loggar du in på Office 365.

Skärmbild av appfönstret med Video-panelen aktiv.

Titta på ett videoklipp

 1. Logga in på Office 365 Video.

 2. Söka efter en bestämd kanal eller video:

  • Välj Kanaler och sedan en bestämd kanal.

  • Välj Sök sök och ange informationen om kanalen eller videon i sökrutan.

 3. Välj miniatyrbilden för den video du vill titta på.

Obs!: Du kan behöva installera Adobe Flash för att spela upp videor i vissa webbläsar-/enhetskombinationer. Du kan installera Adobe Flash här.

Skärmbild av startsidan för Office 365 Video.
Skapa en kanal
 1. Välj Kanaler.

 2. Välj + Ny kanal.

 3. I fönstret Starta en ny kanal:

  • Skriv ett namn för kanalen i rutan Ge den ett namn.

  • Välj den färg du vill ska visas i kanalhuvudet och bredvid kanalnamnet i katalogen.

  • Välj Skapa.

Obs!: Du måste ha behörighet som kanaladministratör för att skapa en kanal. Som standard har alla i organisationen kanaladministratörsbehörighet.

Skärmbild av fönstret Starta en ny kanal.
Ladda upp en video
 1. Välj Ladda upp i menyraden.

 2. Välj den kanal du vill ladda upp videon till i rutan Välj en kanal.

 3. Ladda upp videon:

  • Dra videofilen från Utforskaren till området Välj videor som ska laddas upp eller dra filer hit.

  • Klicka i området Välj videor som ska laddas upp eller dra filer hit, välj en video i dialogrutan Välj fil för uppladdning och välj Öppna.

 4. Medan videon laddas upp kan du ange eller ändra titeln på videon i rutan Titel och ange en valfri beskrivning.

 5. Välj Gå till video för att visa videon när uppladdningen är klar.

Information om de typer av filer du kan ladda upp finns i Videoformat som fungerar i Office 365 Video.

Skärmbild av skärmen Ladda upp med titel, beskrivning och uppladdningsstatus för en video.

Välj miniatyrbilden för en video

 1. Välj en video och pausa videouppspelningen om du vill.

 2. Välj Hantera.

 3. Välj Miniatyr.

 4. I fönstret Välj en miniatyr väljer du miniatyrbild. Om du vill använda en befintlig bildfil som miniatyrbild väljer du Ladda upp en bild.

 5. Stäng fönstret Välj en miniatyr.

Obs!: Det kan ta flera minuter innan den nya miniatyrbilden visas för andra användare av Office 365 Video.

Skärmbild av fönstret Välj en miniatyr.

Lägga till undertexter och bildtexter i en video

Du kan visa transkriptioner av ljudet i en video under den genom att koppla en VTT-fil (Web Video Text Track) till videon.

 1. Visa videosidan och pausa videouppspelningen om du vill.

 2. Välj Hantera i menyraden och sedan Undertexter eller bildtexter.

 3. I fönstret Undertexter eller bildtexter väljer du Ladda upp en ny fil.

 4. Välj språk för VTT-filen du ska överföra och välj Ladda upp.

 5. Leta upp och markera VTT-filen och välj Öppna.

Obs!: I dagsläget har den inbyggda videospelaren i iOS inte stöd för WebVTT-undertexter och -bildtexter, vilka används i Office 365 Video. Därför visas inte undertexter på iOS-enheter.

Skärmbild av menyn Textning för en video i Office 365 Video.

Associera personer till en video

 1. Välj en video och pausa videouppspelningen om du vill.

 2. Markera Associera personer Knappen Koppla personer i Office 365 Video i avsnittet Personer som har med videon att göra.

 3. I fönstret Personer som har med videon att göra skriver du namnet på personen du vill lägga till och väljer personens namn i listan.

 4. Välj Spara.

Koppla en video till en person i din organisation.

Lyfta fram en video

Om du har administratörsbehörighet för en kanal kan du kan lyfta fram upp till fem videoklipp på kanalens startsida.

 1. Gå till kanalsidan du vill ändra.

 2. Välj Kanalinställningar.

 3. Välj Spotlight i det vänstra fönstret.

 4. För varje video som du vill lyfta fram:

  • Markera den spotlightpanel du vill hantera.

  • I fönstret som öppnas väljer du videon du vill visa på spotlightpanelen och väljer sedan OK.

 5. Välj Spara.

 6. Välj Tillbaka till kanal Tillbaka för att återgå till startsidan för kanalen.

Mer information finns i Lyfta fram videor och kanaler på startsidan för Office 365 Video-portalen och Lyfta fram videoklipp i en kanal.

Skärmbild av en kanalstartsida med fem framhävda videoklipp.

Dela videor med andra

 • Bädda in en Office 365-video på din webbplats – Mer information finns i Bädda in en Office 365-video på din webbplats.

 • Publicera på Yammer – om din organisation använder Yammer kan du göra inlägg på Yammer om en video medan du tittar på den. I inlägget läggs en länk till videon du tittar på in automatiskt. Information om hur du använder Yammer finns i Säg hej till Yammer.

 • Skicka en länk till en video i ett e-postmeddelande. Om du vill skicka en länk till en video väljer du videon i Office 365 Video och kopierar webbplatsadressen i adressfältet.

Personer som du underrättar om att en video finns, kommer att kunna se den om de har behörighet att visa den kanal som den finns på. Mer information om behörighet för kanaler finns i Ändra kanalbehörigheter i Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video.

Skärmbild av delningsalternativen på en videosida.
Ta bort en video
 1. Välj en video och pausa videouppspelningen om du vill.

 2. Välj Ta bort i menyraden.

 3. Välj Ta bort i dialogrutanTa bort video.

Obs!: Borttagna videor finns kvar i papperskorgen i SharePoint i 30 dagar.

Skärmbild av en videosida med kommandot Ta bort aktivt.
Få hjälp med Office 365 Video
 1. Välj ? högst upp till höger på sidan Office 365 Video.

 2. Välj Berätta vad du vill göra högst upp i fönstret Hjälp.

 3. Skriv den uppgift eller funktion som du vill få hjälp om så visas relaterade åtgärder och hjälpavsnitt.

Skärmbild av hjälpfönstret i Office 365 Video med sökresultat för uppladdning.

Office 365 – hjälp och utbildning

Office 365 – resurser för hjälp och utbildning

Foto av tre personer som arbetar på bärbara datorer.
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×