Snabbstart: Skapa ett makro

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har uppgifter som du utför upprepade gånger i Microsoft Excel, kan du spela in ett makro för att automatisera de uppgifterna. Ett makro är en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som du kan köra hur många gånger du vill. När du skapar ett makro spelar du in musklickningar och tangenttryckningar. Efter det att du har skapat ett makro kan du redigera det för att göra mindre justeringar i hur det fungerar.

Anta att du varje månad skapar en rapport åt din ekonomichef. Du vill formatera namnen på kunder med försenade betalningar i rött, och dessutom använda fetstilsformatering. Du kan då skapa och sedan köra ett makro som snabbt använder de här formateringsändringarna i de celler som du markerar.

Hur gör jag?

Bild av ikon

Innan du spelar in ett makro   

Du kan hitta makron och VBA-verktyg på fliken Utvecklare. Eftersom den som standard är dold så är första steget att aktivera den. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Bild av ikon

Spela in ett makro    

 1. Klicka på Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 2. Du kan också ange makrots namn i rutan Makronamn, ett kortkommando i rutan Kortkommando och en beskrivning i rutan Beskrivning, och sedan börja spela in makrot genom att klicka på OK.

  Kommandot Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare

 3. Utför de åtgärder som du vill automatisera, till exempel att skriva in en standardtext eller fylla i data i en kolumn.

 4. Klicka på Stoppa inspelning på fliken Utvecklare.

  Kommandot Stoppa inspelning i gruppen Kod på fliken Utvecklare

Bild av ikon

Titta närmare på makrot   

Du kan lära dig något om programmeringsspråket Visual Basic genom att redigera ett makro.

Om du vill redigera ett makro klickar du på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare, markerar namnet på makrot och klickar sedan på Redigera. Då öppnas Visual Basic Editor.

Nu kan du se hur de åtgärder du har spelat in visas som kod. Vissa delar av koden kommer antagligen att vara begripliga för dig, medan andra kan vara lite förbryllande.

Experimentera med koden, stäng Visual Basic Editor och kör makrot igen. Se om något annorlunda inträffar den här gången.

Nästa steg

Hur gör jag?

Bild av ikon

Innan du spelar in ett makro   

Kontrollera att fliken Utvecklare visas i menyfliksområdet. Som standard visas inte fliken Utvecklare så gör följande:

 1. Gå till Excel > Inställningar… > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på Spara.

Bild av ikon

Spela in ett makro    

 1. Klicka på Spela in makro på fliken Utvecklare.

 2. Du kan också ange makrots namn i rutan Makronamn, ett kortkommando i rutan Kortkommando och en beskrivning i rutan Beskrivning, och sedan börja spela in makrot genom att klicka på OK.

 3. Utför de åtgärder som du vill automatisera, till exempel att skriva in en standardtext eller fylla i data i en kolumn.

 4. Klicka på Stoppa inspelning i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

Bild av ikon

Titta närmare på makrot   

Du kan lära dig något om programmeringsspråket Visual Basic genom att redigera ett makro.

Klicka på makron om du vill redigera ett makro på fliken utvecklare, väljer du namnet på makrot och klicka på Redigera. Detta startar Visual Basic Editor.

Nu kan du se hur de åtgärder du har spelat in visas som kod. Vissa delar av koden kommer antagligen att vara begripliga för dig, medan andra kan vara lite förbryllande.

Experimentera med koden, stäng Visual Basic Editor och kör makrot igen. Se om något annorlunda inträffar den här gången.

Nästa steg

Mer information om att skapa och köra makron. finns i Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×