Snabbreferens: Hantera åtkomst till din närvaroinformation

Med Office Communicator kan du använda åtkomstnivåer för att styra vilken närvaroinformation som ska visas för andra. Du har förmodligen t.ex. en lista över kolleger som du vill ska ha tillgång till dina mobilnummer. Om du vill att dina mobilnummer ska vara tillgängliga för en kontakt tilldelar du kontakten åtkomstnivån Team eller Personlig. I följande tabell visas åtkomstnivåerna i Communicator, tillsammans med de närvaroattribut som visas på varje åtkomstnivå.

Om du vill kontrollera åtkomsten till närvaroinformationen erbjuder Communicator åtkomstnivåer.

Alternativ

Procedur

Växla till vyn Åtkomstnivåer

Klicka på knappen Ändra vy och sedan på Åtkomstnivåer.

Ändra en persons åtkomstnivå

Högerklicka på en kontakts namn, klicka på Ändra åtkomstnivå och välj en nivå. Om du visar kontaktlistan efter åtkomstnivåer kan du också dra en kontakt till en åtkomstnivågrupp.

Blockera en person från att kontakta dig

I kontaktlistan högerklickar du på ett kontaktnamn, klickar på Ändra åtkomstnivå och väljer sedan Blockerad.

Skapa en lista över kontakter som får avbryta dig

Växla till vyn Åtkomstnivåer och dra sedan de kontakter du vill ska kunna avbryta dig när din närvarostatus är Stör ej till åtkomstnivån Team.

< Föregående | Nästa >

Bild 3 av 11

Alla Communicator-kontakter, inklusive du själv, har en fullständig uppsättning närvaroattribut som beskriver tillgänglighet, aktivitet och önskan om att bli kontaktad. Bland närvaroattributen finns även kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, personliga anteckningar och plats. Hur mycket närvaroinformation och vilken typ av information som du vill göra tillgänglig för andra styrs av åtkomstnivåer. När du exempelvis tilldelar en kontakt åtkomstnivån Team, får den kontakten tillgång till ditt mobiltelefonnummer, kalenderinformation som "ledig eller upptagen" och var du befinner dig, vilket visas i denna tabell.

Närvaroattribut och åtkomstnivåer    

Attribut

Blockera

Offentlig

Företag

Team

Personlig

Offlinenärvaro

Närvaro

Visningsnamn

E-postadress

Befattning*

Telefon, arbete*

Mobiltelefon*

Telefon, hem*

Annan telefon

Företag*

Kontor*

Adress, arbete*

SharePoint-webbplats*

Mötesplats

Mötesämne

Ledig Upptagen

Arbetstid

Slutpunktsplats

Anteckningar (Frånvarande)

Anteckningar (Personligt)

Senast aktiv

Obs!: * Om de här attributen är definierade i Microsoft Active Directory visas de för alla kontakter på företaget, oavsett vilken åtkomstnivå som är definierad. De visas även för externa kontakter, beroende på vilken åtkomstnivå de har tilldelats. De visas inte för offentliga snabbmeddelandekontakter.

Mer information finns    finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×