Sluta dela cachelagrade data mellan pivottabellrapporter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Pivottabellrapporter som baseras på samma datakälla – ett cellområde på ett kalkylblad eller en dataanslutning – använder som standard samma datacache. Du kan dock på olika sätt avbryta denna delning.

Vad vill du göra?

Mer information om pivottabell datacache

Cachelagrade data mellan pivottabellrapporter

Lära dig mer om cachelagrade data för pivottabeller

Datacachen för en pivottabellrapport utgörs av den del av datorns interminne där Microsoft Office Excel lagrar informationen för rapporten. För att förbättra prestanda och minska arbetsbokens storlek delas dessa cachelagrade data mellan två eller flera pivottabellrapporter om rapporterna baseras på samma cellområde eller dataanslutning. Om de inte baseras på samma cellområde eller dataanslutning kan de inte dela datacache.

Det kan dock finnas tillfällen när du inte vill att två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma datakälla ska dela datacache. Exempel:

 • Du vill inte att beräknade fält och objekt ska visas i alla pivottabellrapporterna.

 • Du vill inte gruppera fält på samma sätt i alla pivottabellrapporterna.

 • Du vill inte att alla pivottabellrapporterna ska uppdateras samtidigt.

 • Du vill använda en funktion som inte har stöd för delad datacache, exempelvis hämta data i en rapport för ett eller flera valda objekt med hjälp av ett rapportfilter.

Obs!: Datacachen för en pivottabellrapport som är kopplad till en datakälla för Online Analytical Processing (OLAP) kan inte delas eftersom den används i ett annat sätt än OLAP-datakällor.

Överst på sidan

Sluta dela datacache mellan pivottabellrapporter

Du kan avbryta delningen på flera olika sätt. Du kan exempelvis:

 • Använda Pivottabell- och pivotdiagramguiden och skapa en ny pivottabellrapport som baseras på samma cellområde som en annan rapport utan att dela datacache.

 • Sluta dela datacache mellan pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde genom att tillfälligt definiera om dataområdet och därmed tvinga Excel att inte dela datacache.

 • Sluta dela datacache mellan två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning genom att skapa en unik dataanslutning för varje pivottabellrapport i arbetsboken.

Tips!

Om du vill ta reda på hur många cachelager det finns i en arbetsbok öppnar du fönstret Direkt i Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11 och sedan på CTRL+G och därefter skriva följande:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Skapa en pivottabellrapport som baseras på samma cellområde som en annan rapport utan att dela datacache

 1. Kontrollera att det finns en pivottabellrapport som baseras på det cellområde som du vill använda för den nya pivottabellrapporten.

 2. Klicka på en tom cell på kalkylbladet utanför pivottabellrapporten.

 3. Starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden genom att trycka på ALT+D+P.

  Tips!

  Gör på följande sätt om du vill lägga till Pivottabell- och pivotdiagramguiden i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet och sedan på Fler kommandon .

  2. Markera Alla kommandon under Välj kommandon från.

  3. Markera Pivottabell- och pivotdiagramguiden i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på Microsoft Office Excel-lista eller -databas på sidan Steg 1 i guiden och sedan på Nästa .

 5. Markera på sidan Steg 2 i guiden det dataområde som du vill basera den nya pivottabellrapporten på och klicka sedan på Nästa.

 6. När du i Pivottabell- och pivotdiagramguiden tillfrågas om du vill dela datacache klickar du på Nej.

 7. Markera platsen för den nya pivottabellrapporten på sidan Steg 3 i guiden och klicka sedan på Slutför.

Sluta dela datacache mellan pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde

 1. Kontrollera att det finns minst två pivottabellrapporter som baseras på samma cellområde och att rapporterna delar samma datacache.

 2. Klicka på en cell i den pivottabellrapport som inte längre ska dela datacache.

 3. Starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden genom att trycka på ALT+D+P.

  Tips!

  Gör på följande sätt om du vill lägga till Pivottabell- och pivotdiagramguiden i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet och sedan på Fler kommandon .

  2. Markera Alla kommandon under Välj kommandon från.

  3. Markera Pivottabell- och pivotdiagramguiden i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på Bakåt på sidan Steg 3 i guiden så att du kommer tillbaka till sidan Steg 2.

 5. Kontrollera på sidan Steg 2 att det dataområde som du vill basera pivottabellrapporten på har markerats men att minst en rad inte ingår i markeringen.

  Om området exempelvis är $A$1:$E$286 ändrar du det till $A$1:$E$285.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Kontrollera att På detta kalkylblad har markerats på sidan Steg 3 i guiden och att platsen är densamma. Klicka sedan på Slutför.

  Pivottabellrapporten har nu en annan datacache och baseras på ett annat dataområde.

 8. Kontrollera att en cell i den pivottabellrapport som inte längre ska dela datacache har markerats.

 9. Starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden på nytt genom att trycka på ALT+D+P.

 10. Klicka på Bakåt på sidan Steg 3 i guiden så att du kommer tillbaka till sidan Steg 2.

 11. Ändra tillbaka till det ursprungliga dataområdet på sidan Steg 2 i guiden.

  Om det aktuella området är $A$1:$E$285 ändrar du alltså tillbaka det till $A$1:$E$286.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Kontrollera att På detta kalkylblad har markerats på sidan Steg 3 i guiden och att platsen är densamma. Klicka sedan på Slutför.

Den nya pivottabellrapporten baseras nu på samma dataområde som den andra rapporten men har en annan datacache.

Sluta dela datacache för två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning

 1. Kontrollera att det finns minst två pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning och att rapporterna delar samma datacache.

  Bekräfta att samma dataanslutning används mellan pivottabellrapporter

  1. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  2. Markera anslutningen i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

  3. Klicka under Platser där anslutningar används i den här arbetsboken på länken med texten Klicka här om du vill visa var de markerade anslutningarna används.

   Då visas de pivottabellrapporter som använder den här dataanslutningen.

 2. Kontrollera att det finns en anslutningsfil för dataanslutningen på datorn eller i nätverket.

  Skapa en anslutningsfil för en dataanslutning i en arbetsbok

  1. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  2. Markera anslutningen i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

  3. Klicka på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Definiering i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan på Exportera anslutningsfil.

  5. Spara aktuell anslutningsinformation som en ODC-fil i dialogrutan Spara.

  6. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 3. Klicka på valfri cell i den pivottabellrapport som inte längre ska dela datacache.

 4. Klicka på Byt datakälla i gruppen Data på fliken Alternativ och sedan på Byt datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 5. Om du vill använda en annan dataanslutning markerar du Använd en extern datakälla och klickar sedan på Välj anslutning.

  Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

 6. Välj en dataanslutning i listan Välj en anslutning i en av kategorierna Anslutningsfiler i nätverket eller Anslutningsfiler på den här datorn och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Du kan behöva klicka på Bläddra i för att leta upp anslutningsfilen.

 7. Klicka på OK.

Pivottabellrapporten har nu en annan datacache.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×