Slå samman och separera celler i Excel för Mac

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner.

Här har till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogats för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva informationen i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

 1. Markera två eller fler intilliggande celler som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Kontrollera att de data som du vill ha i den sammanfogade cellen finns i cellen längst upp till vänster. Alla data i de andra sammanfogade cellerna kommer att tas bort. Kopiera cellerna på ett annat ställe i kalkylbladet om du vill behålla data från de andra cellerna.

 2. Välj Sammanfoga och centrera på fliken Start.

  Välj Sammanfoga och centrera på fliken Start

Tips: 

 • Om Sammanfoga och centrera är nedtonat: se till att du inte håller på att redigera en cell och att de celler som du vill sammanfoga inte har formaterats som en Excel-tabell. I celler som har formaterats som en tabell är oftast varannan rad skuggad samt att filter används i kolumnrubrikerna.

 • Om du vill sammanfoga cellerna utan att centrera innehållet klickar du på pilen bredvid Centrera över kolumner och klickar på Sammanfoga i bredd eller Sammanfoga celler.

 • Om du ändrar dig kan du alltid dela upp cellerna du sammanfogade igen.

Dela upp text i olika celler

Du kan ta texten i en cell eller flera celler och sprida ut den i flera celler. Det här är motsatsen till att sammanfoga då du kan kombinera text från två eller fler celler i en cell. Om du till exempel har en kolumn med namn kan du dela upp kolumnen till två separata kolumner med förnamn och efternamn. Det ser ut så här:

Innan och efter texten delades upp i olika kolumner

Gå till Data > Text till kolumner så vägleder guiden dig igenom hela processen. Så här går det till i detalj:

 1. Markera cellen eller kolumnen som innehåller texten som du vill dela upp.

  Obs!: Markera hur många rader du vill men inte mer än en kolumn. Kontrollera att det finns tillräckligt många tomma kolumner till höger så att inget blir överskrivet. Om du inte har tillräckligt många tomma kolumner kan du lägga till några.

 2. Klicka på Data > Text till kolumner.

  Klicka på fliken Data och klicka sedan på Text till kolumner

 3. Då startas guiden Omvandla text till kolumner. Klicka på Avgränsat > Nästa.

 4. Markera Blanksteg och avmarkera resten av rutorna eller markera Komma och Blanksteg om du vill dela upp texten så (Markusson, Linda med ett komma och ett blanksteg mellan namnen). Du kan se en förhandsgranskning av dina data i fönstret Förhandsgranskning.

  Steg 2 i guiden. Under Avgränsare väljer du hur data ska delas. Under Förhandsgranska kan du se en förhandsgranskning av data.

 5. Klicka på Nästa.

 6. I det här steget väljer du format för dina nya kolumner eller låter Excel göra det åt dig. Om du vill välja ett eget format markerar du formatet, som Text, klickar på den andra kolumnen med data i fönstret Förhandsgranskning och klickar på samma format igen. Repetera för alla kolumner i fönstret Förhandsgranska.

  Steg 3 i guiden, alternativet Text markerat

 7. Klicka på knappen Knappen Dölj dialogrutan bild till höger om rutan Mål för att dölja dialogrutan.

 8. Markera cellerna i arbetsboken där du vill klistra in dina uppdelade data. Om du till exempel delar upp ett namn i en kolumn med förnamnet och en kolumn med efternamnen markerar du passande antal celler i två intilliggande celler.

  Markera de celler där du vill klistra in de delade cellerna

 9. Klicka på Knappen Visa om du vill expandera dialogrutan och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på knappen Visa.

Överst på sidan

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×