Slå på eller stänga av offlinemeddelanden för administratörer

Nu kan du skicka snabbmeddelanden med Skype för företag till dina kontakter även om de inte är inloggade. Den här funktionen gör att dina kontakter får veta att du har försökt nå dem. Du behöver inte vänta tills någon är online för att skicka ett meddelande. Du får inte heller något meddelande i stil med ”Tony kan inte ta emot snabbmeddelanden just nu. Status är ej anträffbar eller offline.”

För offlinemeddelanden är det viktigt att veta följande:

 • Offlinemeddelanden arkiveras inte i användarens postlåda.

 • Offlinemeddelanden skickas till användarens postlåda och användaren får ett meddelande när han/hon loggar in på Skype för företag och blir tillgänglig online.

 • Om meddelandets mottagare har statusen Stör ej eller Presenterar får mottagaren ett missat meddelande som skickas från Skype för företag-klienten.

Lär dig mer genom att se hur du använder offlinemeddelanden i Skype för företag.

Obs!: Ser du inte den här funktionen i din Skype för företag-klient ännu? Håll utkik. Den kommer i en senare Office 365-uppdatering.

Kom igång

Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

 1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

 3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

 4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

Starta en Windows PowerShell-session

 1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

  Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

Aktivera eller inaktivera offlinemeddelanden

Obs!: Offlinemeddelanden är bara tillgängliga i den senaste versionen av Klicka-och-kör-klienten av Skype för företag och är inte tillgängliga när en äldre version av Klicka-och-kör används eller om en *.msi-fil användes för att installera Skype för företag-klienten.

För att aktivera eller avaktivera Offlinemeddelanden skicka offlinemeddelanden för användare i din organisation, ställ in EnableIMAutoArchiving på True eller False. Detta ställs in som standard på True.

För att stänga av dem, använd cmdleten Set-CsClientPolicy och kör:

Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableIMAutoArchiving $False

För att aktivera eller avaktivera Offlinemeddelanden skicka offlinemeddelanden för en användare, ställ in EnableIMAutoArchiving på True eller False. Detta ställs in som standard på True. Du kan använda en befintlig princip eller skapa en som den i exemplet nedan.

New-CsClientPolicy –Identity OfflineIM
Set-CsClientPolicy -Identity OfflineIM -EnableIMAutoArchiving $False
Grant -CsClientPolicy -Identity “Tony Smith” – PolicyName OfflineIM

Vill du veta mer om Windows PowerShell?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×