Skype för företag enhet användningsrapport

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

På den nya instrumentpanelen Rapporter i Office 365 ser du aktivitetsöversikten för Office 365-produkterna i organisationen. Där kan du granska enskilda produktnivårapporter och få mer detaljerad information om aktiviteterna i varje produkt. Du kan till exempel använda rapporten Klienter som används i Skype för företag om du vill visa vilka enheter, bland annat Windows-baserade operativsystem och mobila enheter, som har Skype för företag-appen installerad och använder den för snabbmeddelanden och möten. Läs mer i Rapportöversikt.

Den här rapporten innehåller tillsammans med de andra Skype för företag-rapporterna information om typer av klienter/enheter som används i organisationen. Den informationen är till stor hjälp när du undersöker, planerar och fattar andra affärsbeslut för organisationen.

Obs!: När du loggar in som administratör i administrationscentret för Office 365 kan du se alla Skype för företag-rapporterna.

Så här får du rapporten Klienter som används i Skype för företag

 1. Gå till Office 365 Administrationscenter > rapporter

 2. Välj Rapporter i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

 3. Klicka på widgeten Aktivitet i Skype för företag på instrumentpanelen och välj sedan Klienter som används i Skype för företag eller väljer det från listan Välj en rapport på sidan Användning för rapporter.

  Viktigt!: Beroende på vilken Office 365-prenumeration du har kan du kanske inte se alla produkter och aktivitetsrapporter som visas här.

Tolka rapporten Klienter som används i Skype för företag

Du kan få en översikt om vilka kunder som använder Skype för företag-appen genom att titta i diagrammen Användare och Distribution.


1

I rapporten Klienter som används i Skype för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna.

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Använda interaktiva diagramdata i diagrammet användare att förstå användningen trender och för att se antalet användare som är anslutna via Skype för företag som används i organisationen. Det kan du se det totala antalet användare och typer av Windows, Windows Phone, Android-telefon, iPhone och iPad enheter som har Skype för företag-appen installerad och används i organisationen.

4

Använd interaktiva diagramdata i stapeldiagrammet Distribution för att få en översikt om användning och se antalet användare med unika enheter i din organisation. I diagrammet visas antalet Windows-, Windows Phone-, Android-, iPhone- och iPad-användare med en enhet i bruk.

5

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Användare klickar eller trycker du på Windows, Windows Phone, Android, iPhone eller iPad om du bara vill se informationen kopplad till varje alternativ. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

6

Varje diagram har en X-axel (vågrät) och en Y-axel (lodrät).

 • I diagrammet Användare visar Y-axeln antalet användare som är anslutna med en enhet som har Skype för företag-appen installerad.

 • I aktivitetsdiagrammet Distribution visar Y-axeln antalet användare som är anslutna med en viss typ av enhet som har Skype för företag-appen installerad.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Tabellen visar alla konferensaktiviteter per användare på detaljnivå. Den visar alla användare som har Skype för företag tilldelat till sig och deras konferensaktiviteter. Du kan lägga till ytterligare kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens namn.

 • Senaste aktivitetsdatum (UTC) visar senaste tillfället användaren deltog i en peer-to-peer-session eller anordnade en konferens eller deltog i en konferens.

 • Windows väljs om användaren har Skype för företag-klientapp installerad på ett Windows-baserat operativsystem och använder appen.

 • Windows Phone väljs om användaren har Skype för företag-klientapp installerad på en Windows Phone-enhet och använder appen.

 • Android väljs om användaren har Skype för företag-klientapp installerad på en Android-enhet och använder appen.

 • iPhone väljs om användaren har Skype för företag-klientapp installerad på en iPhone och använder appen.

 • iPad väljs om användaren har Skype för företag-klientapp installerad på en iPad och använder appen.

Om organisationens principer förhindrar att du visar rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Knappen Hantera i Skype för företag – Online-rapportering.

9

Du kan även exportera rapportdata till en CSV-fil i Excel genom att klicka eller trycka på knappen Exportera.

Knappen Exportera i Skype för företag-rapportering.

Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har färre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Vill du se andra Skype för företag-rapporter?

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×