Skydda ett blad

Om du vill förhindra att en användare oavsiktligt eller medvetet ändrar, flyttar eller raderar viktiga data från ett kalkylblad eller en arbetsbok kan du skydda vissa kalkylblads- eller arbetsbokselement med eller utan lösenord. Du kan när du vill ta bort skyddet.

Varning!: Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.Kalylblads- och arbetsboksskydd bör inte förväxlas med lösenordsskydd på arbetsboksnivå. Elementskydd kan inte skydda en arbetsbok från användare med onda avsikter. Om du vill ha extra säkerhet bör du skydda hela arbetsboksfilen med ett lösenord.

Gör något av följande:

Skydda bladelement

Som standard låses alla celler i ett kalkylblad när du skyddar det, så att användare inte kan ändra de låsta cellerna. Det går till exempel inte att infoga, ändra, ta bort eller formatera data i en låst cell. Du kan dock ange vilka element som användare ska kunna ändra när du skyddar bladet.

 1. Växla till kalkylbladet som du vill skydda.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Låsa upp alla celler som du vill att användarna ska kunna ändra

Markera varje cell eller område. Klicka på CellerFormat-menyn, klicka på fliken Skydd och avmarkera kryssrutan Låst.

Låsa upp all grafik som du vill att användarna ska kunna ändra

Markera grafiken och klicka sedan på Format-menyn på den typ av grafik som du vill låsa upp: Figur, Text eller Bild. Klicka på Egenskaper i navigeringsfönstret och avmarkera kryssrutan Låst.

Låsa upp alla objekt eller kontroller som du vill att användarna ska kunna ändra

Markera objektet eller kontrollen och klicka sedan på Format Objekt eller KontrollFormat-menyn. Klicka på fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst. Avmarkera kryssrutan Lås text om den visas.

Dölja alla formler som du inte vill ska visas för användarna

Markera cellerna som innehåller formeln. Klicka på CellerFormat-menyn, klicka på fliken Skydd och markera kryssrutan Dold.

 1. Klicka på Blad under Skydd på fliken Granska.

  Fliken Granska, gruppen Skydd

 2. Skriv ett lösenord för bladet och skriv sedan lösenordet igen under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger något lösenord kan vilken användare som helst ta bort skyddet från kalkylbladet och ändra det som var skyddat. Om du anger ett lösenord måste du välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg eller skriva ned det och förvara det på en säker plats. Om du glömmer bort det kan du inte komma åt de skyddade delarna av kalkylbladet.

 3. I listan Tillåt användare att markerar du de element som du vill att användarna ska kunna ändra.

 4. Klicka på OK.

Ta bort skyddet

 1. Markera det skyddade bladet.

 2. Klicka på Blad under Skydd på fliken Granska.

  Fliken Granska, gruppen Skydd

 3. Skriv lösenordet för det skyddade bladet om du uppmanas till det.

Se även

Skydda en arbetsbok

Begränsa behörigheten till innehållet i en fil

Begränsa ändringsmöjligheterna genom att använda skrivskydd

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×